تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

روحانی: ایران گام دوم را برای افزایش غنی‌سازی یورانیم بر می‌‎دارد

دو روز پس از آن‌که ایران از افزایش ذخایر یورانیم غنی شده‌اش به بیشتر از سه‌صد کیلو خبر داد، رییس‌جمهور این کشور می‌گوید که از شانزدهم ماه سرطان، سطح غنی‌سازی یورانیم از سه اعشاریه شصت و‌هفت درصد خواهد گذشت.

هردو پیشرفت در برنامۀ هسته‌یی ایران، مخالف توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران با غرب است؛ توافق‌نامه‌یی که ایالات متحده از آن بیرون شده‌است، اما از ایران خواسته‌است که به آن پابند بماند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور می‌گوید که ایران تا هنگامی به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب پابند خواهد بود که اروپا تعهداتش را در برابر این کشور عملی بسازد.

از سویی دیگر، شهروندان ایران دربارۀ تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیدگاه‌های گوناگون دارند و برخی‌های شان، اقتصاد مردم ایران را مهم‌تر از برنامه‌های هسته‌یی این کشور می‌دانند.

ایالات متحدۀ امریکا که سال گذشته از توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران بیرون شد، تحریم‌هایش را بر این کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش داده‌است.

ایران از مقاومت در برابر این تحریم‌ها سخن می‌گوید و از چند هفته پیش گفت که دیگر به تمامی تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی پابند نخواهد ماند.

جهان

روحانی: ایران گام دوم را برای افزایش غنی‌سازی یورانیم بر می‌‎دارد

ایالات متحدۀ امریکا که سال گذشته از توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران بیرون شد، تحریم‌هایش را بر این کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش داده‌است.

تصویر بندانگشتی

دو روز پس از آن‌که ایران از افزایش ذخایر یورانیم غنی شده‌اش به بیشتر از سه‌صد کیلو خبر داد، رییس‌جمهور این کشور می‌گوید که از شانزدهم ماه سرطان، سطح غنی‌سازی یورانیم از سه اعشاریه شصت و‌هفت درصد خواهد گذشت.

هردو پیشرفت در برنامۀ هسته‌یی ایران، مخالف توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران با غرب است؛ توافق‌نامه‌یی که ایالات متحده از آن بیرون شده‌است، اما از ایران خواسته‌است که به آن پابند بماند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور می‌گوید که ایران تا هنگامی به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب پابند خواهد بود که اروپا تعهداتش را در برابر این کشور عملی بسازد.

از سویی دیگر، شهروندان ایران دربارۀ تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیدگاه‌های گوناگون دارند و برخی‌های شان، اقتصاد مردم ایران را مهم‌تر از برنامه‌های هسته‌یی این کشور می‌دانند.

ایالات متحدۀ امریکا که سال گذشته از توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران بیرون شد، تحریم‌هایش را بر این کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش داده‌است.

ایران از مقاومت در برابر این تحریم‌ها سخن می‌گوید و از چند هفته پیش گفت که دیگر به تمامی تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی پابند نخواهد ماند.

هم‌رسانی کنید