تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روحانی: عامل مشکلات در افغانستان نیروهای خارجی استند

حسن روحانی، رییس‌‎جمهور ایران روز سه‌شنبه (۲۸ عقرب) یک باردیگر حضور نیروهای خارجی را درافغانستان عامل مشکلات در این کشور می‎داند.

آقای روحانی در دیدار با قمر جاوید باجوه، رییس ارتش پاکستان درتهران، درکنار روابط دوجانبه، دربارۀ صلح و ثبات منطقه نیز گفت‎وگو کرد.

رسانه‎‌های ایرانی گزارش می‎دهند که رییس‎جمهور ایران دربارۀ افغانستان گفت که تهران خواهان مشارکت همۀ گروه‌ها و اقوام در سرنوشت افغانستان است و این مردم افغانستان هستند که می‌توانند در کشور خود شان بدون دخالت قدرت‌های خارجی، تصمیم بگیرند.

او گفت: "بدون تردید، وجود پایگاه‌های نظامی و حضور نظامی امریکا بر مشکلات افغانستان را، افزوده‌است".

آقای روحانی همچنان در جریان این دیدار، بر تلاش‎های همه جانبه برای گُسترش همکاری اقتصادی میان ایران و پاکستان، تأکید کرد.

او افزود: "نباید دو طرف به این میزان از روابط اقتصادی و تجاری رضایت بدهند و باید با تلاش مضاعف، سازوکارهای بهتری را برای توسعه تجارت و روابط اقتصادی و رسیدن به جایگاۀ مطلوب در این عرصه با رفع موانع موجود، فراهم کنند".

در این دیدار دو طرف بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی برای توسعۀ صلح و امنیت در خلیج فارس و دریای عمان نیز، تأکید کردند

روحانی: عامل مشکلات در افغانستان نیروهای خارجی استند

رییس‌‎جمهور ایران گفت که بدون تردید، وجود پایگاه‌های نظامی و حضور نظامی امریکایی، مشکلات افغانستان را افزوده‎است.

Thumbnail

حسن روحانی، رییس‌‎جمهور ایران روز سه‌شنبه (۲۸ عقرب) یک باردیگر حضور نیروهای خارجی را درافغانستان عامل مشکلات در این کشور می‎داند.

آقای روحانی در دیدار با قمر جاوید باجوه، رییس ارتش پاکستان درتهران، درکنار روابط دوجانبه، دربارۀ صلح و ثبات منطقه نیز گفت‎وگو کرد.

رسانه‎‌های ایرانی گزارش می‎دهند که رییس‎جمهور ایران دربارۀ افغانستان گفت که تهران خواهان مشارکت همۀ گروه‌ها و اقوام در سرنوشت افغانستان است و این مردم افغانستان هستند که می‌توانند در کشور خود شان بدون دخالت قدرت‌های خارجی، تصمیم بگیرند.

او گفت: "بدون تردید، وجود پایگاه‌های نظامی و حضور نظامی امریکا بر مشکلات افغانستان را، افزوده‌است".

آقای روحانی همچنان در جریان این دیدار، بر تلاش‎های همه جانبه برای گُسترش همکاری اقتصادی میان ایران و پاکستان، تأکید کرد.

او افزود: "نباید دو طرف به این میزان از روابط اقتصادی و تجاری رضایت بدهند و باید با تلاش مضاعف، سازوکارهای بهتری را برای توسعه تجارت و روابط اقتصادی و رسیدن به جایگاۀ مطلوب در این عرصه با رفع موانع موجود، فراهم کنند".

در این دیدار دو طرف بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی برای توسعۀ صلح و امنیت در خلیج فارس و دریای عمان نیز، تأکید کردند

هم‌رسانی کنید