Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی بشردوستی؛ ۱۶میلیون افغان به کمک بشردوستانه نیاز دارند

امروز (نزدهم آگست) برابر است با روز جهانی بشردوستی. سازمان ملل متحد در این روز می‌گوید که در حدود ۱۶میلیون تن در افغانستان به کمک‌‎های جدی بشردوستانه نیاز دارند.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، در آغاز سال ۲۰۲۰میلادی شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان ۱۲میلیون تن بود اما گسترش ویروس کرونا سبب شده‌‎است تا نزدیک به چهار میلیون تن دیگر بر این رقم افزوده شود.

وحید امانی، سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که گرسنگی و عدم مصونیت غذایی، زنده‌گی در حدود ۱۶ میلیون از جمعیت افغانستان را تهدید می‌کند: «افغانستان هنوز هم باید مورد توجه و تمرکز جامعه جهانی باشد. هنوز افغانستان از جمله محدودترین کشورهایی است که بخاطر ویروس کرونا، گرسنگی و فقرو عدم مصونیت غذایی بسیار بلند خواهد رفت؛ این باعث نگرانی ما است.»

یکی از این نیازمندان، خانوادۀ یازده نفری عجب گل است؛ مرد معلولی که به‌علت گسترش ویروس کرونا مزد روزانه و نان خانواده‌اش را از دست داده‌است: «بسیار غریبی است. هیچی ندارم. دیروز یک نان آورده بودم به خانه، تمام شد. حالا غیر خدا دگه هیچی ندارم.»

در همین حال، نفیسه رشتین که یکی از ده‌ها مددرسان برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، می‌گوید که ناامنی یکی از مشکلات عمده فراراه کار آنان است: «هر باری‌که از خانه بیرون می‌شوم حسی را دارم که دوباره به خانه بر می‌گردم یا خیر! این بارها در دلم گشته ولی این چیزی است که تعهد کردم.»

مددرسان‌های برنامۀ جهانی غذا، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهند تا مانع دسترسی شهروندان به خدمات کمک رسانی نشوند.

سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که تا پایان سال روان میلادی سازمان جهانی غذا به ۲۱۸میلیون دالر نیاز دارد تا بیش از ده میلیون نیازمند را زیر پوشش کمک‌های جهانی قرار دهد.

روز جهانی بشردوستی؛ ۱۶میلیون افغان به کمک بشردوستانه نیاز دارند

بربنیاد اطلاعات سازمان جهانی غذا در حدود چهار میلیون تن در افغانستان پس از گسترش ویروس کرونا در کشور منابع عایداتی شان را از دست داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امروز (نزدهم آگست) برابر است با روز جهانی بشردوستی. سازمان ملل متحد در این روز می‌گوید که در حدود ۱۶میلیون تن در افغانستان به کمک‌‎های جدی بشردوستانه نیاز دارند.

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، در آغاز سال ۲۰۲۰میلادی شمار نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان ۱۲میلیون تن بود اما گسترش ویروس کرونا سبب شده‌‎است تا نزدیک به چهار میلیون تن دیگر بر این رقم افزوده شود.

وحید امانی، سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که گرسنگی و عدم مصونیت غذایی، زنده‌گی در حدود ۱۶ میلیون از جمعیت افغانستان را تهدید می‌کند: «افغانستان هنوز هم باید مورد توجه و تمرکز جامعه جهانی باشد. هنوز افغانستان از جمله محدودترین کشورهایی است که بخاطر ویروس کرونا، گرسنگی و فقرو عدم مصونیت غذایی بسیار بلند خواهد رفت؛ این باعث نگرانی ما است.»

یکی از این نیازمندان، خانوادۀ یازده نفری عجب گل است؛ مرد معلولی که به‌علت گسترش ویروس کرونا مزد روزانه و نان خانواده‌اش را از دست داده‌است: «بسیار غریبی است. هیچی ندارم. دیروز یک نان آورده بودم به خانه، تمام شد. حالا غیر خدا دگه هیچی ندارم.»

در همین حال، نفیسه رشتین که یکی از ده‌ها مددرسان برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، می‌گوید که ناامنی یکی از مشکلات عمده فراراه کار آنان است: «هر باری‌که از خانه بیرون می‌شوم حسی را دارم که دوباره به خانه بر می‌گردم یا خیر! این بارها در دلم گشته ولی این چیزی است که تعهد کردم.»

مددرسان‌های برنامۀ جهانی غذا، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور می‌خواهند تا مانع دسترسی شهروندان به خدمات کمک رسانی نشوند.

سخن‌گوی برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که تا پایان سال روان میلادی سازمان جهانی غذا به ۲۱۸میلیون دالر نیاز دارد تا بیش از ده میلیون نیازمند را زیر پوشش کمک‌های جهانی قرار دهد.

هم‌رسانی کنید