Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی حیات وحش؛ شکار جانوران در افغانستان رو به افزایش است

سازمان ملل متحد در ماه دسمبر سال ۲۰۱۳میلادی روزی را ویژۀ حیات وحش شناخت. از آن زمان تاکنون، سوم ماه مارچ را به همین مناسبت بزرگ‌داشت می‌کنند تا کشورها، ازبهر آگاهی‌دهی شهروندان شان به اهمیت حیات وحش و محیط زیست، بیشتر بکوشند.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست و وزارت زراعت افغانستان، روز یک‌شنبه (۱۲حوت/ ۳مارچ) از این روز با برگزاری مراسمی، گرامی‌داشت کردند.

در روز جهانی حیات وحش، از شکار جانوران، قطع درختان و صدمه رسانیدن به محیط زیست در بخش‌‎های گوناگون کشور، هشدار داده شد.

نهادهای مسؤول در این زمینه در افغانستان، بر تلاش‌ها ازبهر حفظ محیط زیست و همکاری مردم در این زمینه تأکید ورزیدند.

در این میان، ادارۀ حفاظت از محیط زیست، جنگ‌های چند دهۀ اخیر را، از بزرگ‌ترین علت‌های آسیب‌پذیری حیات وحش در کشور دانست.

عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی ادارۀ حفاظت از محیط زیست در این باره بیان داشت: «بیشتر از ۹۰۰ نوع حیوانات است و بیشتر از چهارهزار نوع نباتات در افغانستان وجود دارد؛ ولی متأسفانه که به شکل علمی تا هنوز هم سروی‌ها و مطالعاتی از این‌ها صورت نگرفته است.»

محمد رفیع قاضی زاده، رییس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت نیز افزود: «فقط ادارات دولتی ما، اگر مصرف چوب را کاهش بدهند، اضافه تر از شصت میلیون دالر صدمه را پایین می آورد.»

در همین حال، رییس باغ وحش کابل می‌گوید که شکار جانوران در افغانستان در حال افزایش است و باید جلو این کار گرفته شود.

عزیز گُل ثاقب افزود: «به سطح ولایات، رویدادهای شکار و قاچاق هنوز هم دیده می‌شود، به سطح ولایات هنوز هم حیوانات کشته می‌شوند، جنگلات قطع می‌شوند، لانه‌های شان خراب می‌شوند، زیبایی طبیعت صدمه می‌بیند.»

در افغانستان، تنها یک باغ وحش وجود دارد که آن‌هم در پایتخت قرار دارد. به گفتۀ رییس باغ وحش کابل، در این باغ وحش در حدود ۱۰۰ گونه از جانوران و پرنده‎گان نگهداری می‎شوند و روزانه بیش از یک هزار تن از این باغ وحش دیدن می‎کنند.

اما، بیشتر جانوران و پرنده‌گان در این باغ وحش، از بیرون افغانستان آورده شده‌اند.

روز جهانی حیات وحش؛ شکار جانوران در افغانستان رو به افزایش است

سوم ماه مارچ به‌نام «روز جهانی حیات وحش» نام‌گذاری شده‌است. سازمان ملل متحد در ماه دسمبر سال ۲۰۱۳میلادی روزی را ویژۀ حیات وحش شناخت.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد در ماه دسمبر سال ۲۰۱۳میلادی روزی را ویژۀ حیات وحش شناخت. از آن زمان تاکنون، سوم ماه مارچ را به همین مناسبت بزرگ‌داشت می‌کنند تا کشورها، ازبهر آگاهی‌دهی شهروندان شان به اهمیت حیات وحش و محیط زیست، بیشتر بکوشند.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست و وزارت زراعت افغانستان، روز یک‌شنبه (۱۲حوت/ ۳مارچ) از این روز با برگزاری مراسمی، گرامی‌داشت کردند.

در روز جهانی حیات وحش، از شکار جانوران، قطع درختان و صدمه رسانیدن به محیط زیست در بخش‌‎های گوناگون کشور، هشدار داده شد.

نهادهای مسؤول در این زمینه در افغانستان، بر تلاش‌ها ازبهر حفظ محیط زیست و همکاری مردم در این زمینه تأکید ورزیدند.

در این میان، ادارۀ حفاظت از محیط زیست، جنگ‌های چند دهۀ اخیر را، از بزرگ‌ترین علت‌های آسیب‌پذیری حیات وحش در کشور دانست.

عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی ادارۀ حفاظت از محیط زیست در این باره بیان داشت: «بیشتر از ۹۰۰ نوع حیوانات است و بیشتر از چهارهزار نوع نباتات در افغانستان وجود دارد؛ ولی متأسفانه که به شکل علمی تا هنوز هم سروی‌ها و مطالعاتی از این‌ها صورت نگرفته است.»

محمد رفیع قاضی زاده، رییس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت نیز افزود: «فقط ادارات دولتی ما، اگر مصرف چوب را کاهش بدهند، اضافه تر از شصت میلیون دالر صدمه را پایین می آورد.»

در همین حال، رییس باغ وحش کابل می‌گوید که شکار جانوران در افغانستان در حال افزایش است و باید جلو این کار گرفته شود.

عزیز گُل ثاقب افزود: «به سطح ولایات، رویدادهای شکار و قاچاق هنوز هم دیده می‌شود، به سطح ولایات هنوز هم حیوانات کشته می‌شوند، جنگلات قطع می‌شوند، لانه‌های شان خراب می‌شوند، زیبایی طبیعت صدمه می‌بیند.»

در افغانستان، تنها یک باغ وحش وجود دارد که آن‌هم در پایتخت قرار دارد. به گفتۀ رییس باغ وحش کابل، در این باغ وحش در حدود ۱۰۰ گونه از جانوران و پرنده‎گان نگهداری می‎شوند و روزانه بیش از یک هزار تن از این باغ وحش دیدن می‎کنند.

اما، بیشتر جانوران و پرنده‌گان در این باغ وحش، از بیرون افغانستان آورده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید