تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

روز جهانی صلح؛ رییس‌جمهور: ادامۀ جنگ به سود هیچ‌گروهی نیست

همزمان با فرار رسیدن سی‌ام ماه سنبله که به‌نام «روز جهانی صلح» نام‌گذاری شده‌است، رییس‌جمهور غنی در پیامی به این مناسبت، می‌گوید که جنگ راه حل نیست و ادامۀ جنگ در افغانستان به سود هیچ گروه نمی‌باشد.

آقای غنی که یک یک و نیم هفته پیش اعلام کرد که تلاش‌های صلح را متوقف کرده‌است، می‌گوید که باید برقراری آتش‌بس، لازمۀ اصلی رسیدن به صلح باشد.

رییس‌جمهور در این پیامش می‌افزاید: «اگر طالبان صلح می‌خواهند، ما برای یک لحظه هم دوام جنگ را نمی‌خواهیم. این‌جا یک‌بار دیگر به صراحت می‌گویم که گناه تمام خون‌ریزی و قتل‌ها به دوش کسانی‌ استند صلح و آتش‌بس را نمی‌پذیرند.»

رییس‌جمهور، راه حل نابه‌سامانی‌های چهل‌ساله را در کشور، مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات و نظام جمهوری می‌داند: «راه حل منازعات چهل‌ساله تنها از مسیر سیاسی گذشته می‌تواند و بهترین راه مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات و نظام جمهوری است.»

این در حالی است که پس از لغو گفت‌وگوها میان طالبان و امریکا از سوی دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، ریاست‌جمهوری افغانستان نیز اعلام کرد که تمامی تلاش‌های صلح را متوقف کرده‌است و اولویت را برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ششم ماه میزان، قرار داده‌است.

در پی توقف گفت‌وگوهای صلح، نبردها در افغانستان شدت گرفته‌اند. در کمتر از یک ماه اخیر طالبان بر چندین ولایت افغانستان در شمال و شمال‌شرق کشور حمله کردند.

رییس‌جمهور، هفتۀ پیش اعلام کرد که در یک هفتۀ اخیر یک‌هزار طالب کشته شدند و دوهزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح افغانستان، می‌گوید که جنگ‌های چند دهۀ اخیر بر مردم افغانستان تحمیل شده و حکومت افغانستان صلح تحمیل شده را نیز نمی‌خواهد: «اگر بخواهیم که صلح بیاوریم، برای صلح ظرفیت نیاز است. دولت افغانستان به صلح عقیده دارد و به خاطر صلح کار می‌کند.... پیشنهاد من این است که به‌جای گشتن به پایتخت‌های مختلف و از آن‌جاها صلح بخواهیم، صلح این‌جا است! صلح در بین افغان‌ها آمده می‌تواند و بیایید با افغان‌ها بشینیم.»

از سویی دیگر، سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق‌بشر و رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر از طالبان می‌خواهد تا به چه وقت می‌کُشند و تا به چه وقت کشته می‌شوند؟

بانو سمر در این باره گفت: «آتش‌بس اگر صورت بگیرد، قطع جنگ است، صلح نیست! اما گام اساسی و اصلی به‌خاطر آوردن صلح است.»

همزمان با این، شماری از دانش‌جویان انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع، امروز در باغ بابر در کابل، نمایشگاهی را برای دادخواهی برای صلح و همدیگر پذیری برگزار کردند.

مینه نایب خیل، نقاش در این باره گفت: «امروز روز جهانی صلح است. همۀ افغان‌ها آرزوی این را دارند که در صلح زنده‌گی کنند و ما باید در این کار سهیم بگیریم.»

از روز جهانی صلح در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌شود که روند گفت‌وگوهای صلح میان واشنگتن و طالبان، نزدیک به دو هفته پیش پس از یک تویت رییس‌جمهور امریکا متوقف شد.

نماینده‌گان واشنگتن و طالبان، در نُه دوری که نزدیک به یک‌سال را در بر گرفت، باهم دیدار کردند و دیدگاه‌های‌شان را در باره صلح در افغانستان، باهم در میان گذاشتند؛ اما کابل تا پایان، از جزییات این نشست‌ها به‌دور ماند و سران حکومت وحدت ملی، حتا به نسخه‌یی از توافق‌نامه نشست‌های دوحه، نیز دست نیافتند.
 

افغانستان

روز جهانی صلح؛ رییس‌جمهور: ادامۀ جنگ به سود هیچ‌گروهی نیست

از روز جهانی صلح در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌شود که روند گفت‌وگوهای صلح میان واشنگتن و طالبان، نزدیک به دو هفته پیش پس از یک تویت رییس‌جمهور امریکا متوقف شد.

Thumbnail

همزمان با فرار رسیدن سی‌ام ماه سنبله که به‌نام «روز جهانی صلح» نام‌گذاری شده‌است، رییس‌جمهور غنی در پیامی به این مناسبت، می‌گوید که جنگ راه حل نیست و ادامۀ جنگ در افغانستان به سود هیچ گروه نمی‌باشد.

آقای غنی که یک یک و نیم هفته پیش اعلام کرد که تلاش‌های صلح را متوقف کرده‌است، می‌گوید که باید برقراری آتش‌بس، لازمۀ اصلی رسیدن به صلح باشد.

رییس‌جمهور در این پیامش می‌افزاید: «اگر طالبان صلح می‌خواهند، ما برای یک لحظه هم دوام جنگ را نمی‌خواهیم. این‌جا یک‌بار دیگر به صراحت می‌گویم که گناه تمام خون‌ریزی و قتل‌ها به دوش کسانی‌ استند صلح و آتش‌بس را نمی‌پذیرند.»

رییس‌جمهور، راه حل نابه‌سامانی‌های چهل‌ساله را در کشور، مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات و نظام جمهوری می‌داند: «راه حل منازعات چهل‌ساله تنها از مسیر سیاسی گذشته می‌تواند و بهترین راه مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات و نظام جمهوری است.»

این در حالی است که پس از لغو گفت‌وگوها میان طالبان و امریکا از سوی دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، ریاست‌جمهوری افغانستان نیز اعلام کرد که تمامی تلاش‌های صلح را متوقف کرده‌است و اولویت را برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ششم ماه میزان، قرار داده‌است.

در پی توقف گفت‌وگوهای صلح، نبردها در افغانستان شدت گرفته‌اند. در کمتر از یک ماه اخیر طالبان بر چندین ولایت افغانستان در شمال و شمال‌شرق کشور حمله کردند.

رییس‌جمهور، هفتۀ پیش اعلام کرد که در یک هفتۀ اخیر یک‌هزار طالب کشته شدند و دوهزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح افغانستان، می‌گوید که جنگ‌های چند دهۀ اخیر بر مردم افغانستان تحمیل شده و حکومت افغانستان صلح تحمیل شده را نیز نمی‌خواهد: «اگر بخواهیم که صلح بیاوریم، برای صلح ظرفیت نیاز است. دولت افغانستان به صلح عقیده دارد و به خاطر صلح کار می‌کند.... پیشنهاد من این است که به‌جای گشتن به پایتخت‌های مختلف و از آن‌جاها صلح بخواهیم، صلح این‌جا است! صلح در بین افغان‌ها آمده می‌تواند و بیایید با افغان‌ها بشینیم.»

از سویی دیگر، سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق‌بشر و رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر از طالبان می‌خواهد تا به چه وقت می‌کُشند و تا به چه وقت کشته می‌شوند؟

بانو سمر در این باره گفت: «آتش‌بس اگر صورت بگیرد، قطع جنگ است، صلح نیست! اما گام اساسی و اصلی به‌خاطر آوردن صلح است.»

همزمان با این، شماری از دانش‌جویان انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع، امروز در باغ بابر در کابل، نمایشگاهی را برای دادخواهی برای صلح و همدیگر پذیری برگزار کردند.

مینه نایب خیل، نقاش در این باره گفت: «امروز روز جهانی صلح است. همۀ افغان‌ها آرزوی این را دارند که در صلح زنده‌گی کنند و ما باید در این کار سهیم بگیریم.»

از روز جهانی صلح در افغانستان در حالی بزرگداشت می‌شود که روند گفت‌وگوهای صلح میان واشنگتن و طالبان، نزدیک به دو هفته پیش پس از یک تویت رییس‌جمهور امریکا متوقف شد.

نماینده‌گان واشنگتن و طالبان، در نُه دوری که نزدیک به یک‌سال را در بر گرفت، باهم دیدار کردند و دیدگاه‌های‌شان را در باره صلح در افغانستان، باهم در میان گذاشتند؛ اما کابل تا پایان، از جزییات این نشست‌ها به‌دور ماند و سران حکومت وحدت ملی، حتا به نسخه‌یی از توافق‌نامه نشست‌های دوحه، نیز دست نیافتند.
 

هم‌رسانی کنید