Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روسیه اتهامات دربارۀ حمایت این کشور از گروه طالبان را رد کرد

سفارت روسیه در کابل به روز دوشنبه (۲۱حمل) در خبرنامه‌یی ادعاها دربارۀ حمایت مسکو از گروه طالبان را "اتهام‌های  بی‎بنیاد و فاقد مسؤولیت" و "شایعات و خیال‌های خام" خوانده است.

در خبرنامه آمده است که با وجود حضور نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحد امریکا در افغانستان و دسترسی این نیروها به ویژه نظامیان امریکایی به عصری‌ترین امکانات و تجهیزات نظامی، "حتا یک عکس یا نوار ویدیویی برای اثبات ادعای شان دربارۀ حمایت روسیه از طالبان" ارایه نشده است.

در خبرنامه چنین مفکوره را به ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا یا سی‎آی‎ای نسبت داده شده است و تأکید شده که تمام اتهامات دربارۀ تمویل و کمک مادی تخنیکی به گروه طالبان، "عاری از حقیقت است".

پیش از این، مقام‌های امریکایی به شمول جوزف ووتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش امریکا و نیز شماری از چهره‌های سیاسی افغان، روسیه را به حمایت مالی و فراهم سازی تجهیزات جنگی به طالبان، متهم کرده‎اند.

سفارت روسیه گزارش‎های که اخیرأ دربارۀ دیدار یک هئیت بلند پایۀ روسیه از یک پایگاۀ طالبان در وزیرستان پاکستان، فراهم سازی تجهیزات به این گروه و همچنان به گزارش‎های که گفته می‎شود روسیه یک پایگاه در مرز تاجکستان و افغانستان به خاطر ترمیم موترهای زرهی طالبان ایجاد کرده است را بی بنیاد گفته است.

در خبرنامه آمده است که سفارت روسیه در کابل یک بار دیگر تأکید می‎کند که تمام اتهامات مبنی بر حمایت مالی و لوژستیکی از طالبان حقیقت نداشته و چنین اقدامات در مرحلۀ دشوار کنونی به خاطر پیدا کردن راه‎ها برای ایجاد یک روند صلح، نتیجۀ معکوس خواهد داشت.

در خبرنامه تصریح شده است: "روسیه نقش مهمی در کمک به مبارزه علیۀ تروریسم در افغانستان انجام داده است، از جمله کمک‎های بلاعوض و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان با سلاح‌ها، مهمات و سازماندهی آموزش کارکنان سازمان‌‎های اجرای قانون افغانستان بر اساس موسسات تخصصی روسیه."

در خبرنامه همچنان از بورسیه‎ها یاد شده است و گفته شده است که همه ساله روسیه شماری از بورسیه‌ها را به افغانان فراهم ساخته است به خصوص از طریق وزارت داخلۀ این کشور.

این گفته‎ها در حالی ابراز می‎شوند که اخیرأ روسیه متهم به پیشتیبانی از گروه طالبان، شده است.

ماۀ گذشته کورتیس ام اسکاپاروتی، فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو برای اروپا، گفته بود که او ملاحظه کرده است که نفوذ روسیه بر شورشیان طالبان در افغانستان، در حال افزایش است.

وی گفت است که روسیه ممکن است شورشیان طالب را در افغانستان حمایت کند.

وی می‎افزاید: "اخیرأ نفوذ روسیه دیده شده است، افزایش نفوذ از نظر ارتباط و حتا شاید فراهم سازی (تجهیزات) به طالبان."

روسیه اتهامات دربارۀ حمایت این کشور از گروه طالبان را رد کرد

در خبرنامه چنین مفکوره را به ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا یا سی‎آی‎ای نسبت داده شده است و تأکید شده که تمام اتهامات دربارۀ تمویل و کمک مادی تخنیکی به گروه طالبان، "عاری از حقیقت است".

Thumbnail

سفارت روسیه در کابل به روز دوشنبه (۲۱حمل) در خبرنامه‌یی ادعاها دربارۀ حمایت مسکو از گروه طالبان را "اتهام‌های  بی‎بنیاد و فاقد مسؤولیت" و "شایعات و خیال‌های خام" خوانده است.

در خبرنامه آمده است که با وجود حضور نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحد امریکا در افغانستان و دسترسی این نیروها به ویژه نظامیان امریکایی به عصری‌ترین امکانات و تجهیزات نظامی، "حتا یک عکس یا نوار ویدیویی برای اثبات ادعای شان دربارۀ حمایت روسیه از طالبان" ارایه نشده است.

در خبرنامه چنین مفکوره را به ادارۀ استخبارات مرکزی امریکا یا سی‎آی‎ای نسبت داده شده است و تأکید شده که تمام اتهامات دربارۀ تمویل و کمک مادی تخنیکی به گروه طالبان، "عاری از حقیقت است".

پیش از این، مقام‌های امریکایی به شمول جوزف ووتل، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش امریکا و نیز شماری از چهره‌های سیاسی افغان، روسیه را به حمایت مالی و فراهم سازی تجهیزات جنگی به طالبان، متهم کرده‎اند.

سفارت روسیه گزارش‎های که اخیرأ دربارۀ دیدار یک هئیت بلند پایۀ روسیه از یک پایگاۀ طالبان در وزیرستان پاکستان، فراهم سازی تجهیزات به این گروه و همچنان به گزارش‎های که گفته می‎شود روسیه یک پایگاه در مرز تاجکستان و افغانستان به خاطر ترمیم موترهای زرهی طالبان ایجاد کرده است را بی بنیاد گفته است.

در خبرنامه آمده است که سفارت روسیه در کابل یک بار دیگر تأکید می‎کند که تمام اتهامات مبنی بر حمایت مالی و لوژستیکی از طالبان حقیقت نداشته و چنین اقدامات در مرحلۀ دشوار کنونی به خاطر پیدا کردن راه‎ها برای ایجاد یک روند صلح، نتیجۀ معکوس خواهد داشت.

در خبرنامه تصریح شده است: "روسیه نقش مهمی در کمک به مبارزه علیۀ تروریسم در افغانستان انجام داده است، از جمله کمک‎های بلاعوض و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان با سلاح‌ها، مهمات و سازماندهی آموزش کارکنان سازمان‌‎های اجرای قانون افغانستان بر اساس موسسات تخصصی روسیه."

در خبرنامه همچنان از بورسیه‎ها یاد شده است و گفته شده است که همه ساله روسیه شماری از بورسیه‌ها را به افغانان فراهم ساخته است به خصوص از طریق وزارت داخلۀ این کشور.

این گفته‎ها در حالی ابراز می‎شوند که اخیرأ روسیه متهم به پیشتیبانی از گروه طالبان، شده است.

ماۀ گذشته کورتیس ام اسکاپاروتی، فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو برای اروپا، گفته بود که او ملاحظه کرده است که نفوذ روسیه بر شورشیان طالبان در افغانستان، در حال افزایش است.

وی گفت است که روسیه ممکن است شورشیان طالب را در افغانستان حمایت کند.

وی می‎افزاید: "اخیرأ نفوذ روسیه دیده شده است، افزایش نفوذ از نظر ارتباط و حتا شاید فراهم سازی (تجهیزات) به طالبان."

هم‌رسانی کنید