تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

روسیه: امریکا باید درباره گفت‌وگوهایش با طالبان جزئیات ارائه کند

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان می‌گوید که مسکو انتظار دارد مقام‌های امریکایی جزئیات پیشرفت‌های اخیر در گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان را با آن‌ها شریک سازند.

آقایقای کابلوف می‌گوید که او انتظار دارد مقام‌های امریکایی معلومات با جزئیات در بارۀ گفت‌وگوها و تماس‌های اخیر مقام‌های ایالات متحده با نماینده‌گان طالبان در باره صلح افغانستان را با او شریک سازند.

آقای کابلوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که وی روز چهارشنبه برای یک سفر دو روزه به واشنگتن می‌رود و مطمئین است که مقام‌های امریکایی در مورد پیشرفت‌های گفت‌وگوهای اخیر با نماینده‌گان طالبان به او معلومات خواهند داد.

آقای کابلوف گفت: «من به واشنگتن خواهم رفت و یقینن از آنان توقع دارم که این‌کار (دادن جزئیات در باره گفت‌وگوها) را انجام دهند.

آقای کابلوف گفته است که علت سفر وی به واشنگتن بدست آوردن جزئیات در باره گفت‌وگوهای اخیر مقام‌های امریکایی به نماینده‌گان طالبان در باره صلح افغانستان می‌باشد.

آقای کابلوف گفت: «نشست ما (در واشنگتن) به خاطر همین موضوع می‌باشد.»

نماینده‌گان طالبان تاکنون پنج‌بار با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای صلح افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند. اما تاکنون جزئیات این گفت‌وگوها روشن نشده‌اند.

برخی از شهروندان کشور و احزاب سیاسی نگران استند که مبادا طالبان از موقف شان در بارۀ تغییرنظام به امارت اسلامی دست برندارند.

افغانستان

روسیه: امریکا باید درباره گفت‌وگوهایش با طالبان جزئیات ارائه کند

ضمیر کابلوف می‌گوید که وی در آینده نزدیک به واشنگتن می‌رود و توقع دارد مقام‌های امریکایی جزئیات گفت‌وگوهای شان با طالبان را با او در میان بگذارند.

Thumbnail

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان می‌گوید که مسکو انتظار دارد مقام‌های امریکایی جزئیات پیشرفت‌های اخیر در گفت‌وگوهای صلح میان نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان را با آن‌ها شریک سازند.

آقایقای کابلوف می‌گوید که او انتظار دارد مقام‌های امریکایی معلومات با جزئیات در بارۀ گفت‌وگوها و تماس‌های اخیر مقام‌های ایالات متحده با نماینده‌گان طالبان در باره صلح افغانستان را با او شریک سازند.

آقای کابلوف در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس روسیه گفته است که وی روز چهارشنبه برای یک سفر دو روزه به واشنگتن می‌رود و مطمئین است که مقام‌های امریکایی در مورد پیشرفت‌های گفت‌وگوهای اخیر با نماینده‌گان طالبان به او معلومات خواهند داد.

آقای کابلوف گفت: «من به واشنگتن خواهم رفت و یقینن از آنان توقع دارم که این‌کار (دادن جزئیات در باره گفت‌وگوها) را انجام دهند.

آقای کابلوف گفته است که علت سفر وی به واشنگتن بدست آوردن جزئیات در باره گفت‌وگوهای اخیر مقام‌های امریکایی به نماینده‌گان طالبان در باره صلح افغانستان می‌باشد.

آقای کابلوف گفت: «نشست ما (در واشنگتن) به خاطر همین موضوع می‌باشد.»

نماینده‌گان طالبان تاکنون پنج‌بار با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای صلح افغانستان، گفت‌وگو کرده‌اند. اما تاکنون جزئیات این گفت‌وگوها روشن نشده‌اند.

برخی از شهروندان کشور و احزاب سیاسی نگران استند که مبادا طالبان از موقف شان در بارۀ تغییرنظام به امارت اسلامی دست برندارند.

هم‌رسانی کنید