تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روشن نبودن اصطلاح کاهش خشونت‌ها برای نظامیان کشور

کاهش خشونت‌ها مهم‌ترین توافقی است که پس از بیشتر از یک سال گفت‌وگو میان امریکا و طالبان به دست آمده است.

اما اصطلاح کاهش خشونت ها برای نیروهای دولتی بسیار روشن نیست و رهبری نیروهای دولتی در این باره توضیحاتی به آنان نداده است.

رازمحمد که در کندهار سرگرم ماموریت نظامی است، یکی از نظامیانی است که از جزییات کاهش خشونت‌ها چیزی نمی‌داند و در انتظار دستور حکومت است.

رازمحمد، پولیس – کندهار گفت: «هر زمانی که بزرگان ما بر ما صدا بزنند مثلی که ما همیشه وقت در وظیفه خویش استوار بوده ایم و قربانی هم داده ایم از آنان باز هم پیروی خواهیم کرد.»

از سوی دیگر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه از نیروهای دولتی می‌خواهد که در عملی شدن کاهش خشونت‌ها ثابت بسازند که به صلح اراده دارند.

آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که روی جزییات کاهش خشونت‌ها کار می‌شود و از طالبان نیز می‌خواهد که از این فرصت بهره‌گیرند و در روند عملی ساختن طرح کاهش خشونت‌ها اراده شان را برای صلح نشان بدهند.

آقای عبدالله گفت: «وقتی که روی جزییات کاهش خشونت‌ها کار می‌شود، عملی شدن آن و ثابت ساختن اراده مان برای صلح بسیار مهم است.»

در حالی که برای عملی شدن کاهش خشونت‌ها روزهای بیشماری نمانده است، اما حکومت افغانستان تا اکنون طرح مشخصی برای کاهش خشونت‌ها ندارد و اصطلاح کاهش خشونت‌ها برای نظامیان هم تعریف روشنی ندارد.

ظاهر عظیمی، نظامی پیشین، گفت: «یک سرباز افغان باید بفهمد که وظیفه من چی است، اگر من طالبان را ببینم آیا بالای او شلیک کنم؟ و یا به او خوش آمد بگویم؟»

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا، گفت: «بزرگان ما با امریکاییان بنشینند و در باره اصلاح کاهش خشونت‌ها تعریف مشخص را بدست بیاورند."

منابع نزدیک به طالبان گفته اند که کاهش خشونت‌ها در واقع آتش بس اعلام نشده است، اما تا اکنون آنچه که مقام‌های حکومت افغانستان از اصطلاح کاهش خشونت‌ها تعریفی دارند این است که طالبان بر شهرها حمله‌های تهاجمی نمی‌کنند، شاه راها را نمی‌بندند و حمله‌های انتحاری را انجام نمی‌دهند.

روشن نبودن اصطلاح کاهش خشونت‌ها برای نظامیان کشور

رییس اجراییه از نیروهای دولتی می‌خواهد که در عملی شدن کاهش خشونت‌ها ثابت بسازند که به صلح اراده دارند.

Thumbnail

کاهش خشونت‌ها مهم‌ترین توافقی است که پس از بیشتر از یک سال گفت‌وگو میان امریکا و طالبان به دست آمده است.

اما اصطلاح کاهش خشونت ها برای نیروهای دولتی بسیار روشن نیست و رهبری نیروهای دولتی در این باره توضیحاتی به آنان نداده است.

رازمحمد که در کندهار سرگرم ماموریت نظامی است، یکی از نظامیانی است که از جزییات کاهش خشونت‌ها چیزی نمی‌داند و در انتظار دستور حکومت است.

رازمحمد، پولیس – کندهار گفت: «هر زمانی که بزرگان ما بر ما صدا بزنند مثلی که ما همیشه وقت در وظیفه خویش استوار بوده ایم و قربانی هم داده ایم از آنان باز هم پیروی خواهیم کرد.»

از سوی دیگر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه از نیروهای دولتی می‌خواهد که در عملی شدن کاهش خشونت‌ها ثابت بسازند که به صلح اراده دارند.

آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که روی جزییات کاهش خشونت‌ها کار می‌شود و از طالبان نیز می‌خواهد که از این فرصت بهره‌گیرند و در روند عملی ساختن طرح کاهش خشونت‌ها اراده شان را برای صلح نشان بدهند.

آقای عبدالله گفت: «وقتی که روی جزییات کاهش خشونت‌ها کار می‌شود، عملی شدن آن و ثابت ساختن اراده مان برای صلح بسیار مهم است.»

در حالی که برای عملی شدن کاهش خشونت‌ها روزهای بیشماری نمانده است، اما حکومت افغانستان تا اکنون طرح مشخصی برای کاهش خشونت‌ها ندارد و اصطلاح کاهش خشونت‌ها برای نظامیان هم تعریف روشنی ندارد.

ظاهر عظیمی، نظامی پیشین، گفت: «یک سرباز افغان باید بفهمد که وظیفه من چی است، اگر من طالبان را ببینم آیا بالای او شلیک کنم؟ و یا به او خوش آمد بگویم؟»

زلمی زابلی، عضو مجلس سنا، گفت: «بزرگان ما با امریکاییان بنشینند و در باره اصلاح کاهش خشونت‌ها تعریف مشخص را بدست بیاورند."

منابع نزدیک به طالبان گفته اند که کاهش خشونت‌ها در واقع آتش بس اعلام نشده است، اما تا اکنون آنچه که مقام‌های حکومت افغانستان از اصطلاح کاهش خشونت‌ها تعریفی دارند این است که طالبان بر شهرها حمله‌های تهاجمی نمی‌کنند، شاه راها را نمی‌بندند و حمله‌های انتحاری را انجام نمی‌دهند.

هم‌رسانی کنید