تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

روند انتخابات؛ تاکید مجدد کمیسیون به برقی شدن روند انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز (سه شنبه ۱۵ حمل) اعلام کرد که برای مطالعه کاربردی از روش برقی ساختن انتخابات کارشناسان جهانی، منطقه یی و داخلی بررسی های شان را آغاز می کنند.

وسیمه باغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نتیجه بررسی ها به زودی همه گانی خواهد شد و تاکید می ورزد که به احتمال قوی در انتخابات آینده از روش برقی انتخابات کار گرفته خواهد شد.

کارشناسان داخلی و خارجی بررسی های شان را در باره برقی ساختن روند انتخابات آغاز می کنند، مهم ترین هدف این کار شناسان بررسی نقطه های ضعف و قوت روش برقی ساختن انتخابات است و این که این روش در افغانستان با کدام چالش ها رو به رو خواهد بود و به چه اندازه بر بهتر شدن روند انتخابات کمک می کند.

خانم بادغیسی گفته است:"مطالعه کاربردی چگونگی استفاده از روش برقی ساختن را روی دست داریم و کارشناسان بین المللی، منطقه یی و داخلی تصمیم دارند که روی طرح چگونگی استفاده از این روش کار بکنند و نتیجه این بررسی ها به زودی در میان گذاشته خواهند شد."

نهاد های ناظر انتخابات به این باور هستند که استفاده از روش برقی در انتخابات، بر شفافیت و سرعت این روند اثر های چشم گیری دارد.

سید اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان گفته است:"باید مطالعه عمیق از وضعیت افغانستان صورت بگیرد و در کشور هایی که از این روش کار گرفته اند، تجارب شان باید در نظر گرفته شوند."

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از یکسان بودن دیدگاه های این کمیسیون با حکومت در باره استفاده از برقی شدن روند انتخابات اطمینان می دهد.

وسیمه بادغیسی می افزاید:"کمیسیون مستقل انتخابات با اکثریت نظر رسیده است که از روش برقی ساختن استفاده کند و حکومت با ما در این باره هماهنگ است و به احتمال قوی از این شیوه در افغانستان استفاده خواهد شد.

شاه محمود مل، عضو نهاد دیده بان انتخابات افغانستان گفته است:" استفاده از تکنالوژی برای تسهیل پروسه انتخابات بسیار یک کار مثبت است و ما از قبل خواهان آن بودیم."

کارشناسان برای بررسی تخنیکی از چگونگی بهره برداری روش برقی انتخابات از بلجیم و اندونیزیا به کشور دعوت شده اند و محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان نیز جز این هیئت است.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نتیجه بررسی های این کارشناسان در آینده نزدیک روشن خواهند شد.

افغانستان

روند انتخابات؛ تاکید مجدد کمیسیون به برقی شدن روند انتخابات

شاه محمود مل، عضو نهاد دیده بان انتخابات افغانستان گفته است:" استفاده از تکنالوژی برای تسهیل پروسه انتخابات بسیار یک کار مثبت است و ما از قبل خواهان آن بودیم."

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز (سه شنبه ۱۵ حمل) اعلام کرد که برای مطالعه کاربردی از روش برقی ساختن انتخابات کارشناسان جهانی، منطقه یی و داخلی بررسی های شان را آغاز می کنند.

وسیمه باغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نتیجه بررسی ها به زودی همه گانی خواهد شد و تاکید می ورزد که به احتمال قوی در انتخابات آینده از روش برقی انتخابات کار گرفته خواهد شد.

کارشناسان داخلی و خارجی بررسی های شان را در باره برقی ساختن روند انتخابات آغاز می کنند، مهم ترین هدف این کار شناسان بررسی نقطه های ضعف و قوت روش برقی ساختن انتخابات است و این که این روش در افغانستان با کدام چالش ها رو به رو خواهد بود و به چه اندازه بر بهتر شدن روند انتخابات کمک می کند.

خانم بادغیسی گفته است:"مطالعه کاربردی چگونگی استفاده از روش برقی ساختن را روی دست داریم و کارشناسان بین المللی، منطقه یی و داخلی تصمیم دارند که روی طرح چگونگی استفاده از این روش کار بکنند و نتیجه این بررسی ها به زودی در میان گذاشته خواهند شد."

نهاد های ناظر انتخابات به این باور هستند که استفاده از روش برقی در انتخابات، بر شفافیت و سرعت این روند اثر های چشم گیری دارد.

سید اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت افغانستان گفته است:"باید مطالعه عمیق از وضعیت افغانستان صورت بگیرد و در کشور هایی که از این روش کار گرفته اند، تجارب شان باید در نظر گرفته شوند."

با این همه کمیسیون مستقل انتخابات از یکسان بودن دیدگاه های این کمیسیون با حکومت در باره استفاده از برقی شدن روند انتخابات اطمینان می دهد.

وسیمه بادغیسی می افزاید:"کمیسیون مستقل انتخابات با اکثریت نظر رسیده است که از روش برقی ساختن استفاده کند و حکومت با ما در این باره هماهنگ است و به احتمال قوی از این شیوه در افغانستان استفاده خواهد شد.

شاه محمود مل، عضو نهاد دیده بان انتخابات افغانستان گفته است:" استفاده از تکنالوژی برای تسهیل پروسه انتخابات بسیار یک کار مثبت است و ما از قبل خواهان آن بودیم."

کارشناسان برای بررسی تخنیکی از چگونگی بهره برداری روش برقی انتخابات از بلجیم و اندونیزیا به کشور دعوت شده اند و محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان نیز جز این هیئت است.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نتیجه بررسی های این کارشناسان در آینده نزدیک روشن خواهند شد.

هم‌رسانی کنید