تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک مرکزی پایان یافت

هژده روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد شام امروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) پایان یافت.

عبدالعزیز ابراهیمی، لحظاتی پیش به طلوع‌نیوز گفت که این روند حوالی ساعت شش امروز پایان یافت و اطلاعات بیش از یک میلیون هفت‌صدهزار رأی‌دهنده وارد بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات شده‌اند.

پس از پایان روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، روند بررسی آرا آغاز می‌شود که جداسازی آرای بایومتریک شده و بایومتریک ناشده نیز شامل این روند است.

اورنگ زیب، یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز می‌پذیرد که تا اکنون بیش از صد دستگاۀ شناخت بایومتریک ناپدید هستند که بیشتر این دستگاه‌ها از ولایت بغلان ناپدید شده‌اند: «تا اکنون گزارش‌هایی که به ما رسیده‌است، نشان می‌دهند که بیش از صد پایه دستگاۀ بایومتریک در روز انتخابات مفقود گردیده‌است و این گزارش با رهبری کمیسیون نیز شریک شده‌است و تأکید ما این است که باید هرچه عاجل دستگاه‌های مفقود شده از طریق دفاتر ولایتی دوباره دریافت شوند.»

مزید بر دستگاه‌های گم شده، ۲۳۰۰دستگاۀ دیگر شناخت بایومتریک به علت مشکلات فنی، در کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین شده‌اند و کمیسیون مستقل انتخابات پس از پایان بررسی‌ها دربارۀ سرنوشت این دستگاه‌ها نیز تصمیم خواهد گرفت.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، باید نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ ۲۷ماه میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ شانزده ماه عقرب اعلام شود.

اما، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‌پذیرند که اعلام این نتایج اندکی زمان‌گیر خواهد شد.

روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک مرکزی پایان یافت

در انتخابات ریاست‌جمهوری از بیش از ۲۶هزار دستگاۀ شناخت بایومتریک کار گرفته شدند.

تصویر بندانگشتی

هژده روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد شام امروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) پایان یافت.

عبدالعزیز ابراهیمی، لحظاتی پیش به طلوع‌نیوز گفت که این روند حوالی ساعت شش امروز پایان یافت و اطلاعات بیش از یک میلیون هفت‌صدهزار رأی‌دهنده وارد بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات شده‌اند.

پس از پایان روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، روند بررسی آرا آغاز می‌شود که جداسازی آرای بایومتریک شده و بایومتریک ناشده نیز شامل این روند است.

اورنگ زیب، یک عضو دیگر کمیسیون مستقل انتخابات امروز می‌پذیرد که تا اکنون بیش از صد دستگاۀ شناخت بایومتریک ناپدید هستند که بیشتر این دستگاه‌ها از ولایت بغلان ناپدید شده‌اند: «تا اکنون گزارش‌هایی که به ما رسیده‌است، نشان می‌دهند که بیش از صد پایه دستگاۀ بایومتریک در روز انتخابات مفقود گردیده‌است و این گزارش با رهبری کمیسیون نیز شریک شده‌است و تأکید ما این است که باید هرچه عاجل دستگاه‌های مفقود شده از طریق دفاتر ولایتی دوباره دریافت شوند.»

مزید بر دستگاه‌های گم شده، ۲۳۰۰دستگاۀ دیگر شناخت بایومتریک به علت مشکلات فنی، در کمیسیون مستقل انتخابات قرنطین شده‌اند و کمیسیون مستقل انتخابات پس از پایان بررسی‌ها دربارۀ سرنوشت این دستگاه‌ها نیز تصمیم خواهد گرفت.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، باید نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ ۲۷ماه میزان و نتایج نهایی آن به تاریخ شانزده ماه عقرب اعلام شود.

اما، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می‌پذیرند که اعلام این نتایج اندکی زمان‌گیر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید