تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند بازشماری آرا فردا آغاز می‌شود

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است روند بازشماری آرا در ۳۴ ولایت فردا (دوشنبه، ۱۳عقرب) آغاز شود.

روند بازشمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان در حالی آغاز خواهد شد که هنوزهم شمار محل‌های رأی‌دهی روشن نشده‌است.

شرکت درملوگ که فراهم کنندۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک است، هفته گذشته اعلام کرد که بیش از ۱۳۷هزار رأی به‌گونۀ خودکار در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات قرنطین شده‌اند.

اما، اکنون شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید که این آرا تقلبی استند و نتایج انتخابات را تغییر خواهد داد. این شورا تأکید دارد که این آرا باید باطل اعلام شوند.

همایون جریر، عضو دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «یک تقلب هجومی و سازمان یافته صورت گرفته‌است؛ بخاطر این‌که به رأی مردم افغانستان دستبرد بزنند و نتیجۀ انتخابات را تغییر بدهند.»

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان نیز بیان داشت: «شورای کاندیدان به این عقیده است که اگر رأی تقلبی باشد و توسط همان یک رأی تقلبی، یک نفر به ریاست‌‎جمهوری می‌رسد، قطعأ نتیجه را قبول نمی‌کند.»

در همین حال، شماری از دسته‌های انتخاباتی دیگر بر باطل شدن در حدود سه‌صد هزار رأی تأکید دارند و می‌گویند که این آرا، قبل و پس از برگزاری انتخابات در دستگاه‌های بایومتریک ثبت شده‌اند.

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «حدود یک صدهزار رأی دیگر است که باید باطل شود و حدود پنجاه تا هفتاد هزار رأی دیگر، آرایی استند که از روی عکس است و آرایی استند که عکس مشابه با استندر پایین تشخیص داده شده‌اند.»

قادر هودخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی هم اظهار داشت: «این یک مشکل تخنیکی کمیسیون بود و این مشکل حل شد و نباید کسی، به این کار عنوان تقلب را بدهد.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون دربارۀ این آرا تصمیم نگرفته‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، در نخست اعلام کرد که نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری اسعتمال شده‌اند، اما پس از بررسی‌های چندین روزه، این نهاد روز گذشته شمار آرای ثبت شده در دستگاه‌های شناخت بایومتریک را یک میلیون هشتصد هزار گفت.

روند بازشماری آرا فردا آغاز می‌شود

شماری از دسته‌های انتخاباتی دیگر بر باطل شدن در حدود سه‌صد هزار رأی تأکید دارند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که قرار است روند بازشماری آرا در ۳۴ ولایت فردا (دوشنبه، ۱۳عقرب) آغاز شود.

روند بازشمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان در حالی آغاز خواهد شد که هنوزهم شمار محل‌های رأی‌دهی روشن نشده‌است.

شرکت درملوگ که فراهم کنندۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک است، هفته گذشته اعلام کرد که بیش از ۱۳۷هزار رأی به‌گونۀ خودکار در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات قرنطین شده‌اند.

اما، اکنون شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید که این آرا تقلبی استند و نتایج انتخابات را تغییر خواهد داد. این شورا تأکید دارد که این آرا باید باطل اعلام شوند.

همایون جریر، عضو دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «یک تقلب هجومی و سازمان یافته صورت گرفته‌است؛ بخاطر این‌که به رأی مردم افغانستان دستبرد بزنند و نتیجۀ انتخابات را تغییر بدهند.»

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو شورای نامزدان نیز بیان داشت: «شورای کاندیدان به این عقیده است که اگر رأی تقلبی باشد و توسط همان یک رأی تقلبی، یک نفر به ریاست‌‎جمهوری می‌رسد، قطعأ نتیجه را قبول نمی‌کند.»

در همین حال، شماری از دسته‌های انتخاباتی دیگر بر باطل شدن در حدود سه‌صد هزار رأی تأکید دارند و می‌گویند که این آرا، قبل و پس از برگزاری انتخابات در دستگاه‌های بایومتریک ثبت شده‌اند.

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله بیان داشت: «حدود یک صدهزار رأی دیگر است که باید باطل شود و حدود پنجاه تا هفتاد هزار رأی دیگر، آرایی استند که از روی عکس است و آرایی استند که عکس مشابه با استندر پایین تشخیص داده شده‌اند.»

قادر هودخیل، ناظر دستۀ انتخاباتی اشرف غنی هم اظهار داشت: «این یک مشکل تخنیکی کمیسیون بود و این مشکل حل شد و نباید کسی، به این کار عنوان تقلب را بدهد.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون دربارۀ این آرا تصمیم نگرفته‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، در نخست اعلام کرد که نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری اسعتمال شده‌اند، اما پس از بررسی‌های چندین روزه، این نهاد روز گذشته شمار آرای ثبت شده در دستگاه‌های شناخت بایومتریک را یک میلیون هشتصد هزار گفت.

هم‌رسانی کنید