Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در پکتیا به کندی پیش می‎رود

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا، می‌گویند که روند ثبت نام‌های رأی دهنده‎گان در این ولایت، به کندی پیش می‌رود.

محمد ظاهر اکبری، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تاکنون در حدود ۱۳۰۰تن نام های‌شان را ثبت کرده اند؛ رقمی که به گفتۀ اکبری، کمتر از آرماری است که آن‌ها از این ولایت انتظار داشتند.

همزمان با این، تهدیدهای امنیتی چالش دیگری در برخی از مرکزهای ثبت نام‎های رأی دهنده‌گان در این ولایت است: «ما از نهادهای امنیتی می‎خواهیم که در قسمت تأمین امنیت مرکزها مارا همکاری کنند تا این روند را به پیش ببریم. تأکید شناس نامه ها نیز در تسریع روند ثبت نام، تأثیر دارد.»

با این همه، مقام‌های محلی پکتیا به کمیسیون انتخابات و نیز باشنده‌گان این ولایت، اطمینان می‌دهند که امنیت مرکزهای ثبت نام‌ها را تامین خواهند کرد.

شمیم کتوازی، والی پکتیا گفت: «ما کاملأ آماده استیم در صورتی که مردم نتوانند به دلایل امنیتی نام های شان را ثبت کنند، عملیات نظامی را راه اندازی کنیم.»

نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت فرماندهی پولیس پکتیا نیز اظهار داشت: «از هنگامی که مرکزهای ثبت نام‎های رأی دهنده‎‌گان در پکتیا آغاز به کار کرده اند، هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم. مردم و مسؤولان کمیسیون انتخابات باید نگرانی‌های شان را در این باره با ما شریک بسازند و نیروهای امنیتی آماده اند که آنان را کمک کنند.»

اما، باشنده‌گان ولایت پکتیا می‎گویند که بسیاری‌ها بدلایل این‎که نمی‌خواهند در پشت شناس‌نامه‌های شان مهر زده شود، به مرکزهای ثبت نام‎ها مراجعه نمی‌کنند.

رویا یکی از آموزگاران در ولایت پکتیا است. او در این باره می‌گوید: «یکی از دلایلی که مردم به روند انتخابات علاقه ندارند، این است که قانون گذاران و حتا خود رییس جمهور، وعده های شان را عملی نکرده اند.»

اما، بزرگان اقوام پکتیا از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که برای تعیین سرنوشت آیندۀ شان، نام‌های‌شان را در مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان ثبت کنند.

خوانی جهانی، یکی از بزرگان قوم در پکتیا گفت: «نیاز است تا برنامه های آگاهی دهی در بارۀ انتخابات و ثبت نام‌های رأی دهنده گان روی دست گرفته شود. از سویی هم، نماینده گان مردم در مجلس نیز وظایف شان را به خوبی انجام نداده اند که مردم دوباره به آنان اعتماد کنند.»

این نگرانی‎ها در حالی ابراز می‌شوند مسؤولان کمیسیون انتخابات در کابل نیز از شرکت کمرنگ مردم در روند ثبت نام‌های شان برای انتخابات، نگران استند.

بربنیاد آمارهای این کمیسیون، در شش روز گذشته، ۱۱۳هزار تن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند؛ آماری که به گفتۀ کمیسیون انتخابات به مراتب کمتر از انتظار آنان است.

همزمان با این، رهبران حکومت وحدت ملی، از فعالان مدنی، عالمان دین و زنان در کشور خواسته اند که در این باره به مردم آگاهی دهند و آنان را متقاعد سازند که نام های شان را ثبت کنند.

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در پکتیا به کندی پیش می‎رود

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات در پکتیا، می‌گویند که در شش روز گذشته تنها ۱۳۰۰ تن از باشنده گان این ولایت، نام های شان را ثبت کرده اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پکتیا، می‌گویند که روند ثبت نام‌های رأی دهنده‎گان در این ولایت، به کندی پیش می‌رود.

محمد ظاهر اکبری، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا می‌گوید که از آغاز روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تاکنون در حدود ۱۳۰۰تن نام های‌شان را ثبت کرده اند؛ رقمی که به گفتۀ اکبری، کمتر از آرماری است که آن‌ها از این ولایت انتظار داشتند.

همزمان با این، تهدیدهای امنیتی چالش دیگری در برخی از مرکزهای ثبت نام‎های رأی دهنده‌گان در این ولایت است: «ما از نهادهای امنیتی می‎خواهیم که در قسمت تأمین امنیت مرکزها مارا همکاری کنند تا این روند را به پیش ببریم. تأکید شناس نامه ها نیز در تسریع روند ثبت نام، تأثیر دارد.»

با این همه، مقام‌های محلی پکتیا به کمیسیون انتخابات و نیز باشنده‌گان این ولایت، اطمینان می‌دهند که امنیت مرکزهای ثبت نام‌ها را تامین خواهند کرد.

شمیم کتوازی، والی پکتیا گفت: «ما کاملأ آماده استیم در صورتی که مردم نتوانند به دلایل امنیتی نام های شان را ثبت کنند، عملیات نظامی را راه اندازی کنیم.»

نثار احمد عبدالرحیم زی، آمر امنیت فرماندهی پولیس پکتیا نیز اظهار داشت: «از هنگامی که مرکزهای ثبت نام‎های رأی دهنده‎‌گان در پکتیا آغاز به کار کرده اند، هیچ مشکل امنیتی نداشته ایم. مردم و مسؤولان کمیسیون انتخابات باید نگرانی‌های شان را در این باره با ما شریک بسازند و نیروهای امنیتی آماده اند که آنان را کمک کنند.»

اما، باشنده‌گان ولایت پکتیا می‎گویند که بسیاری‌ها بدلایل این‎که نمی‌خواهند در پشت شناس‌نامه‌های شان مهر زده شود، به مرکزهای ثبت نام‎ها مراجعه نمی‌کنند.

رویا یکی از آموزگاران در ولایت پکتیا است. او در این باره می‌گوید: «یکی از دلایلی که مردم به روند انتخابات علاقه ندارند، این است که قانون گذاران و حتا خود رییس جمهور، وعده های شان را عملی نکرده اند.»

اما، بزرگان اقوام پکتیا از باشنده‌گان این ولایت می‌خواهند که برای تعیین سرنوشت آیندۀ شان، نام‌های‌شان را در مرکزهای ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان ثبت کنند.

خوانی جهانی، یکی از بزرگان قوم در پکتیا گفت: «نیاز است تا برنامه های آگاهی دهی در بارۀ انتخابات و ثبت نام‌های رأی دهنده گان روی دست گرفته شود. از سویی هم، نماینده گان مردم در مجلس نیز وظایف شان را به خوبی انجام نداده اند که مردم دوباره به آنان اعتماد کنند.»

این نگرانی‎ها در حالی ابراز می‌شوند مسؤولان کمیسیون انتخابات در کابل نیز از شرکت کمرنگ مردم در روند ثبت نام‌های شان برای انتخابات، نگران استند.

بربنیاد آمارهای این کمیسیون، در شش روز گذشته، ۱۱۳هزار تن در سراسر کشور ثبت نام کرده اند؛ آماری که به گفتۀ کمیسیون انتخابات به مراتب کمتر از انتظار آنان است.

همزمان با این، رهبران حکومت وحدت ملی، از فعالان مدنی، عالمان دین و زنان در کشور خواسته اند که در این باره به مردم آگاهی دهند و آنان را متقاعد سازند که نام های شان را ثبت کنند.

هم‌رسانی کنید