Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روند ثبت نام‎های رأی‎دهنده‌گان بگونۀ رسمی توسط رییس‎جمهور آغاز شد

روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، روز شنبه (۲۵ حمل) با اشتراک و سخنرانی رییس‎جمهور غنی و بانوی نخست، رولا غنی آغاز شد.

رییس‎جمهور در این برنامه، یک بار دیگر تأکید کرد که حکومت اراده و تعهد جدی برای برگزاری انتخابات دارد: «امروز باید برای همه واضح باشد که حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات هم نیت، هم اراده و هم تعهد واضح دارد.»

آقای غنی همچنان از مردم خواست تا در این روند اشتراک و ثبت نام کنند.

آقای غنی افزود: «انتخابات وسیلۀ این است که اختلافات فکری و سیاسی براساس رأی شفاف مردم حل گردند. سیاست‌های کارا باید جای سیاست‌های جبر را بگیرد. از همه مردم می‎خواهم تا در این پروسه ملی اشتراک نمایند.»

وی همچنان گفت که مداخله در امور انتخابات از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی، نامزدان انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست: «از کاندیدان محترم تقاضا می‌کنم تا قانون انتخابات را با دقت بخوانند. مداخله هیچ کاندید در امور امنیتی و اداری انتخابات برای ما قابل قبول نیست.»

رییس جمهور غنی همچنان گفت که کمیسیون انتخابات باید اطمینان حاصل کند که انتخابات شفاف برگزار می‌کند: «ما انتظار داریم مقامات کمیسیون انتخابات یک انتخابات بی طرف، شفاف بدون توجه به ولایت شان، قوم و مذهب خود برگزار کنند.»

در همین حال، غنی پیشنهاد صلح را که به طالبان داده بود، تکرار کرد و گفت که طالبان باید جنگ را به پایان برساند و به عنوان یک گروه سیاسی ثبت نام کند و در انتخابات شرکت کنند.

در همین حال، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز با حضور در لیسۀ نادریه در روند ثبت نام‌های را دهنده گان اشتراک کرد.

آقای عبدالله، رییس اجراییه کشور گفت که ثبت‌ نام رأی‌دهنده‌گان از جملۀ تعهدات آنان در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی بود.

رییس اجراییه کشور تأکید کرد که ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شورای‌ها ولسوالی‌ها ضروری است و بدون ثبت نام کسی قادر به رأی‌دادن نخواهد بود.

رییس اجراییه کشور افزود که ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان و در نتیجه تهیۀ فهرست واجدان شرایط رأی‌دهی، از تقلب و پرکردن صندوق‌ها جلوگیری خواهد کرد.

این در حالی است که بربنیاد اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان به منظور تهیۀ فهرست واجدان شرایط رأی‌دهی روز شنبه (۲۵ حمل) آغاز و در سه مرحله در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.

 

روند ثبت نام‎های رأی‎دهنده‌گان بگونۀ رسمی توسط رییس‎جمهور آغاز شد

رییس جمهور غنی در برنامۀ آغاز روند ثبت نام‎های رأی‌دهندگان، از طالبان نیز خواست که با پیوستن به روند صلح، نام‌های شان را ثبت کنند و در انتخابات سهم بگیرند.

تصویر بندانگشتی

روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان، روز شنبه (۲۵ حمل) با اشتراک و سخنرانی رییس‎جمهور غنی و بانوی نخست، رولا غنی آغاز شد.

رییس‎جمهور در این برنامه، یک بار دیگر تأکید کرد که حکومت اراده و تعهد جدی برای برگزاری انتخابات دارد: «امروز باید برای همه واضح باشد که حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات هم نیت، هم اراده و هم تعهد واضح دارد.»

آقای غنی همچنان از مردم خواست تا در این روند اشتراک و ثبت نام کنند.

آقای غنی افزود: «انتخابات وسیلۀ این است که اختلافات فکری و سیاسی براساس رأی شفاف مردم حل گردند. سیاست‌های کارا باید جای سیاست‌های جبر را بگیرد. از همه مردم می‎خواهم تا در این پروسه ملی اشتراک نمایند.»

وی همچنان گفت که مداخله در امور انتخابات از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی، نامزدان انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست: «از کاندیدان محترم تقاضا می‌کنم تا قانون انتخابات را با دقت بخوانند. مداخله هیچ کاندید در امور امنیتی و اداری انتخابات برای ما قابل قبول نیست.»

رییس جمهور غنی همچنان گفت که کمیسیون انتخابات باید اطمینان حاصل کند که انتخابات شفاف برگزار می‌کند: «ما انتظار داریم مقامات کمیسیون انتخابات یک انتخابات بی طرف، شفاف بدون توجه به ولایت شان، قوم و مذهب خود برگزار کنند.»

در همین حال، غنی پیشنهاد صلح را که به طالبان داده بود، تکرار کرد و گفت که طالبان باید جنگ را به پایان برساند و به عنوان یک گروه سیاسی ثبت نام کند و در انتخابات شرکت کنند.

در همین حال، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز با حضور در لیسۀ نادریه در روند ثبت نام‌های را دهنده گان اشتراک کرد.

آقای عبدالله، رییس اجراییه کشور گفت که ثبت‌ نام رأی‌دهنده‌گان از جملۀ تعهدات آنان در زمینۀ اصلاحات انتخاباتی بود.

رییس اجراییه کشور تأکید کرد که ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان به منظور شرکت در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شورای‌ها ولسوالی‌ها ضروری است و بدون ثبت نام کسی قادر به رأی‌دادن نخواهد بود.

رییس اجراییه کشور افزود که ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان و در نتیجه تهیۀ فهرست واجدان شرایط رأی‌دهی، از تقلب و پرکردن صندوق‌ها جلوگیری خواهد کرد.

این در حالی است که بربنیاد اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان به منظور تهیۀ فهرست واجدان شرایط رأی‌دهی روز شنبه (۲۵ حمل) آغاز و در سه مرحله در سراسر افغانستان تطبیق خواهد شد.

 

هم‌رسانی کنید