تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویارویی معترضان با پولیس در هانگ کانگ

هزاران تن از معترضان در هانگ کانگ که در نزدیک ساختمانهای دولتی گرد آمده‌اند، با پولیس رویارویی کردند.
 
شماری از معترضان، راه‌های منتهی به ساختمان‌های دولتی را بسته‌اند.

پولیس برای پراکنده ساختن آنان از گاز اشک آور و اسپری مرچ کار گرفته‌است و می‌گوید که برای کارگیری از زور نیز آماده است؛ اما معترضان در نزدیک ساختمان‌های دولتی مانده‌اند.

باشنده‌گان هانگ کانگ، لایحه استرداد مجرمان را به چین، مخالف حقوق بشر می‌دانند و می‌گویند که این لایحه به چین اجازه خواهد داد که مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر را در هانگ کانگ بازداشت کند و در چین به محاکمه برساند.
 
یکی از اعتراض کننده‌گان می‌گوید: « ما نمی‌گذاریم تا از این لایحه دست بردار نشوند.»

اما مقام‌های هانگ کانگی، این لایحه برای به کیفر رسانیدن مجرمان و تطبیق قانون اثرگذار می‌دانند.
 
این یکی از بزرگترین اعتراض سیاسی در این کشور پس از سال ۱۹۹۷ و پس از واگذاری هانگ کانگ از بریتانیا به چین، گفته شده‌‍است. 

رویارویی معترضان با پولیس در هانگ کانگ

این معترضان به یک لایحه استرداد مجرمان به خاک اصلی چین، اعتراض دارند.

Thumbnail

هزاران تن از معترضان در هانگ کانگ که در نزدیک ساختمانهای دولتی گرد آمده‌اند، با پولیس رویارویی کردند.
 
شماری از معترضان، راه‌های منتهی به ساختمان‌های دولتی را بسته‌اند.

پولیس برای پراکنده ساختن آنان از گاز اشک آور و اسپری مرچ کار گرفته‌است و می‌گوید که برای کارگیری از زور نیز آماده است؛ اما معترضان در نزدیک ساختمان‌های دولتی مانده‌اند.

باشنده‌گان هانگ کانگ، لایحه استرداد مجرمان را به چین، مخالف حقوق بشر می‌دانند و می‌گویند که این لایحه به چین اجازه خواهد داد که مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر را در هانگ کانگ بازداشت کند و در چین به محاکمه برساند.
 
یکی از اعتراض کننده‌گان می‌گوید: « ما نمی‌گذاریم تا از این لایحه دست بردار نشوند.»

اما مقام‌های هانگ کانگی، این لایحه برای به کیفر رسانیدن مجرمان و تطبیق قانون اثرگذار می‌دانند.
 
این یکی از بزرگترین اعتراض سیاسی در این کشور پس از سال ۱۹۹۷ و پس از واگذاری هانگ کانگ از بریتانیا به چین، گفته شده‌‍است. 

هم‌رسانی کنید