Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویا سادات جایزۀ شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کرد

 رویا سادات، فلم ساز پرآوازه کشور، جایزه شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به دست آورد.

وزارت خارجه ایالات متحده جمعه شب ده بانوی برتری را میزبانی کرد که جایزه شجاعت را از این وزارت به دست آوردند.

بانوی نخست امریکا ملانیا ترامپ در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود از این ده بانوی برتر از بهر تلاش‌ها و شجاعت شان در راستای حقوق زنان، حقوق بشر و صلح ستایش کرد.

ملانیا گفت: «زنانی شجاعی را که امروز ما از آنان ستایش می‌کنیم، قهرمانان استند.»

این جایزه سالانه به ده زن برتر از سراسر جهان که در راستای صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری زنان و مردان و تقویه زنان تلاش کرده‌اند، داده می‌شود.

 از زمان آغاز اهدای این جایزه در سال دو هزار و هفت میلادی تا کنون، یک صد و بیست زن از بیش از شصت و پنج کشور این جایزه را به دست آورده اند.

رویا سادات یکی از فلم سازان پرآوازه کشور است که می‌خواهد با گفتن داستان‌های ناگفته زنان و دختران افغان تغییرات مثبتی را در زنده‌گی آنان به وجود آورد.

با وجودی که بانو سادات در جریان کارهای حرفه‌یی‌اش با مشکلات، چالش‌ها و خطرات بسیاری روبرو شده است، اما این چالش‌ها نتوانسته‌اند مانع فعالیت وی شود.

رویا سادات چندین فلم ساخته است و یکی از فلم‌های تازه‌اش که در چندین جشنواره درخشیده است، فلم «نامه‌ای به رییس جمهور» است.

رویا سادات پیش از این جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور»، به‌دست آورد.

رویا سادات جایزۀ شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کرد

رویا سادات، فلم ساز پرآوازه کشور، یکی از ده بانوی برتری است که جایزۀ شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کرده‌اند.

Thumbnail

 رویا سادات، فلم ساز پرآوازه کشور، جایزه شجاعت را از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا به دست آورد.

وزارت خارجه ایالات متحده جمعه شب ده بانوی برتری را میزبانی کرد که جایزه شجاعت را از این وزارت به دست آوردند.

بانوی نخست امریکا ملانیا ترامپ در مراسمی که به این مناسبت برگزار شده بود از این ده بانوی برتر از بهر تلاش‌ها و شجاعت شان در راستای حقوق زنان، حقوق بشر و صلح ستایش کرد.

ملانیا گفت: «زنانی شجاعی را که امروز ما از آنان ستایش می‌کنیم، قهرمانان استند.»

این جایزه سالانه به ده زن برتر از سراسر جهان که در راستای صلح، عدالت، حقوق بشر، برابری زنان و مردان و تقویه زنان تلاش کرده‌اند، داده می‌شود.

 از زمان آغاز اهدای این جایزه در سال دو هزار و هفت میلادی تا کنون، یک صد و بیست زن از بیش از شصت و پنج کشور این جایزه را به دست آورده اند.

رویا سادات یکی از فلم سازان پرآوازه کشور است که می‌خواهد با گفتن داستان‌های ناگفته زنان و دختران افغان تغییرات مثبتی را در زنده‌گی آنان به وجود آورد.

با وجودی که بانو سادات در جریان کارهای حرفه‌یی‌اش با مشکلات، چالش‌ها و خطرات بسیاری روبرو شده است، اما این چالش‌ها نتوانسته‌اند مانع فعالیت وی شود.

رویا سادات چندین فلم ساخته است و یکی از فلم‌های تازه‌اش که در چندین جشنواره درخشیده است، فلم «نامه‌ای به رییس جمهور» است.

رویا سادات پیش از این جایزۀ جایگزین اسکار را برای فلم «نامه‌ای به رییس‌جمهور»، به‌دست آورد.

هم‌رسانی کنید