Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریاست‌جمهوری: ممکن بیش از ۵۰۰ زندانی طالبان آزاد نشوند

ریاست‌جمهوری می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی کشور دربارۀ رهایی بیش از ۵۰۰ زندانی طالبان ملاحظه دارند و ممکن این زندانیان رها نشوند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که تاکنون فهرست تازه برای رهایی زندانیان با حکومت درمیان گذاشته نشده‌است.

پیش از این منابع به ‌طلوع‌نیوز گفته بود که طالبان فهرست تازه‌یی را به حکومت افغانستان سپرده‌اند تا به‌جای بیش از ۵۰۰ زندانی که به ارتکاب جرایم جنایی زندانی اند، کسان دیگر از گروه طالبان آزاد شوند.

اختلاف‌ها دربارۀ رهایی این زندانیان از زندان های حکومت افغانستان از موانع برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان دانسته می‌شود.

صدیقی در این باره گفت: «ممکن است که سیستم ما اجازه ندهد که یک تعدادی از طالبان، که شاید طالب هم نیستند یا افراد و اشخاصی که لیست داده شده متهم به مسایل دیگری است، آن‌ها رها شوند.»

با این هم، حکومت می‌گوید که هیچ بهانه‌یی را برای طالبان نخواهند داد تا مانع آغاز گفت‌وگوهای صلح شوند.

از سویی دیگر، وزارت امور خارجه می‌گوید که کشورهای جهان در نشست‌هایی که از راه دور برگزار شده بودند، از طالبان خواسته‌اند که خشونت‌ها را کاهش دهند.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «شرکت کننده‌گان نشست‌ها ادامۀ خشونت‌ها را قابل قبول ندانستند و بالای طالبان صدا کردند که خشونت‌ها را کاهش دهند تا فضا برای آغاز گفت‌وگوها مساعد شود.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که گفت‌وگوهای میان افغانان باید در کشوری برگزار شود که زیر نفوذ امریکا نباشد و نیز هیچ کشور خارجی در آن تصرف نداشته باشد.

آقای حکمتیار، از طالبان می‌خواهد که دست از خشونت بکشند و مانع گفت‌وگوهای میان افغانان نشوند: «صلح با اشغال‌گران و جنگ با رقیبان افغانی هیچ مجوز شرعی و عقلی ندارد.»

بربنیاد توافق صلح طالبان و امریکا، حکومت افغانستان باید پیش از آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان پنج‌هزار زندانی این گروه را آزاد کند و طالبان نیز یک‌هزار سرباز دولتی را که دربند دارد آزاد سازند.

تاکنون بیش از چهارهزار زندانی طالبان و در حدود ۶۰۰تن از سربازان دولتی آزاد شده‌اند.

طالبان رهایی پنج‌هزار زندانی شان را یکی از شرط‌های بنیادی برای آغاز گفت‌وگوهای صلح می‌دانند و پیش از این گفته‌اند که آنان تا چهل درصد عملیات‌های شان را کاهش داده‌اند.

ریاست‌جمهوری: ممکن بیش از ۵۰۰ زندانی طالبان آزاد نشوند

با این هم، حکومت می‌گوید که هیچ بهانه‌یی را برای طالبان نخواهند داد تا مانع آغاز گفت‌وگوهای صلح شوند.

تصویر بندانگشتی

ریاست‌جمهوری می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی کشور دربارۀ رهایی بیش از ۵۰۰ زندانی طالبان ملاحظه دارند و ممکن این زندانیان رها نشوند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که تاکنون فهرست تازه برای رهایی زندانیان با حکومت درمیان گذاشته نشده‌است.

پیش از این منابع به ‌طلوع‌نیوز گفته بود که طالبان فهرست تازه‌یی را به حکومت افغانستان سپرده‌اند تا به‌جای بیش از ۵۰۰ زندانی که به ارتکاب جرایم جنایی زندانی اند، کسان دیگر از گروه طالبان آزاد شوند.

اختلاف‌ها دربارۀ رهایی این زندانیان از زندان های حکومت افغانستان از موانع برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان دانسته می‌شود.

صدیقی در این باره گفت: «ممکن است که سیستم ما اجازه ندهد که یک تعدادی از طالبان، که شاید طالب هم نیستند یا افراد و اشخاصی که لیست داده شده متهم به مسایل دیگری است، آن‌ها رها شوند.»

با این هم، حکومت می‌گوید که هیچ بهانه‌یی را برای طالبان نخواهند داد تا مانع آغاز گفت‌وگوهای صلح شوند.

از سویی دیگر، وزارت امور خارجه می‌گوید که کشورهای جهان در نشست‌هایی که از راه دور برگزار شده بودند، از طالبان خواسته‌اند که خشونت‌ها را کاهش دهند.

گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «شرکت کننده‌گان نشست‌ها ادامۀ خشونت‌ها را قابل قبول ندانستند و بالای طالبان صدا کردند که خشونت‌ها را کاهش دهند تا فضا برای آغاز گفت‌وگوها مساعد شود.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که گفت‌وگوهای میان افغانان باید در کشوری برگزار شود که زیر نفوذ امریکا نباشد و نیز هیچ کشور خارجی در آن تصرف نداشته باشد.

آقای حکمتیار، از طالبان می‌خواهد که دست از خشونت بکشند و مانع گفت‌وگوهای میان افغانان نشوند: «صلح با اشغال‌گران و جنگ با رقیبان افغانی هیچ مجوز شرعی و عقلی ندارد.»

بربنیاد توافق صلح طالبان و امریکا، حکومت افغانستان باید پیش از آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان پنج‌هزار زندانی این گروه را آزاد کند و طالبان نیز یک‌هزار سرباز دولتی را که دربند دارد آزاد سازند.

تاکنون بیش از چهارهزار زندانی طالبان و در حدود ۶۰۰تن از سربازان دولتی آزاد شده‌اند.

طالبان رهایی پنج‌هزار زندانی شان را یکی از شرط‌های بنیادی برای آغاز گفت‌وگوهای صلح می‌دانند و پیش از این گفته‌اند که آنان تا چهل درصد عملیات‌های شان را کاهش داده‌اند.

هم‌رسانی کنید