تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

ریاست اجرائیه: طالبان برای صلح ارادۀ سیاسی ندارند

حکومت وحدت ملی، طالبان را مقصر به درازا کشانیده شدن گفت‌وگوها با امریکا در قطر می داند.

ریاست اجراییه می‌گوید که به اراده سیاسی طالبان در گفت‌وگوهای صلح شک وجود دارد و از همین رو این گروه نه به آتش‌بس و نه هم به گفت‌وگوها میان افغانان علاقمند هستند.

اما منابع آگاه از گفت‌وگوها در قطر می‌گویند که ششمین دور گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا در قطر با یک توافق در باره موضوعات مهم به پایان خواهد رسید.

بیش تر از هفت ماه از آغاز تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد در کار گفت‌وگوها با طالبان می گذرد، اما در این مدت دو طرف روی هیچ موردی به یک توافق نهایی نرسیده اند.

حکومت وحدت ملی طالبان را برای به درازا کشانیده شدن این گفت و گو ها و ادامه جنگ در کشور متهم می سازد.

فریدون خوزون- معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفته است:«ما به اراده طالبان شک داریم به این دلیل که آنان نه به آتش بس حاضر می شوند و نه هم به گفت‌وگوهای بین الافغانی حاضر می شوند.»

طالبان می‌گویند که پس از توافق با امریکا در باره بیرون شدن نیروهای خارجی افغانستان و این که افغانستان پس از یک توافق صلح با طالبان به کشورهای دیگر تهدیدی نباشد، در باره آتش بس با گروه های داخلی افغانستان بحث خواهند کرد، اما امریکا می‌گوید تا هنگامی که آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوها میان افغانان نیز در این گفت‌وگوها نهایی نشوند، هیچ چیزی نهایی نخواهد بود.

نصرالله استانکزی - استاد دانشگاه گفته است:«چون موضوعات بسیار پیچیده هستند و نیاز است که طرف ها بیشتر روی آن بپردازند و از همین رو بیشتر زمان گیر شده است.»

امروز پنجمین روز است که نماینده گان امریکا و طالبان در قطر گفت‌وگو می‌کنند و منابع آگاه از پیامدهای این گفت‌وگوها خوشبین به نظر می رسند.

محمد حسن حقیار- فعال سیاسی گفت:« تا حدی به توافق ها نزدیک شده اند و احتمال می رود که در ماه رمضان به یک توافق در باره خروج نیروهای خارجی از افغانستان برسند.»

غفور احمد جاوید- سخنگوی شورای عالی صلح گفت:«تقاضای ما از نشست دوحه این است که زمینه گفت‌وگوهای بین الافغانی و آتش بس مهیا شود.»

آقای خلیل‌زاد به روز دوشنبه با مقام‌های هندی نیز دیداری داشت، اما به روز سه شنبه برای ادامه ششمین دور از گفت‌وگوهایش دوباره به قطر رفته است و در این دور از گفت‌وگوها موضوع آتش بس و آغاز گفت‌وگوها میان افغانان نیز مشمول بحث ها میان دو طرف شده است و روشن هم نیست که در این دور، روی این دو مورد هم فیصله نهایی خواهد شد؟
  

 

افغانستان

ریاست اجرائیه: طالبان برای صلح ارادۀ سیاسی ندارند

بیش تر از هفت ماه از آغاز تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد در کار گفت‌وگوها با طالبان می گذرد، اما در این مدت دو طرف روی هیچ موردی به یک توافق نهایی نرسیده اند.

Thumbnail

حکومت وحدت ملی، طالبان را مقصر به درازا کشانیده شدن گفت‌وگوها با امریکا در قطر می داند.

ریاست اجراییه می‌گوید که به اراده سیاسی طالبان در گفت‌وگوهای صلح شک وجود دارد و از همین رو این گروه نه به آتش‌بس و نه هم به گفت‌وگوها میان افغانان علاقمند هستند.

اما منابع آگاه از گفت‌وگوها در قطر می‌گویند که ششمین دور گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا در قطر با یک توافق در باره موضوعات مهم به پایان خواهد رسید.

بیش تر از هفت ماه از آغاز تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد در کار گفت‌وگوها با طالبان می گذرد، اما در این مدت دو طرف روی هیچ موردی به یک توافق نهایی نرسیده اند.

حکومت وحدت ملی طالبان را برای به درازا کشانیده شدن این گفت و گو ها و ادامه جنگ در کشور متهم می سازد.

فریدون خوزون- معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه گفته است:«ما به اراده طالبان شک داریم به این دلیل که آنان نه به آتش بس حاضر می شوند و نه هم به گفت‌وگوهای بین الافغانی حاضر می شوند.»

طالبان می‌گویند که پس از توافق با امریکا در باره بیرون شدن نیروهای خارجی افغانستان و این که افغانستان پس از یک توافق صلح با طالبان به کشورهای دیگر تهدیدی نباشد، در باره آتش بس با گروه های داخلی افغانستان بحث خواهند کرد، اما امریکا می‌گوید تا هنگامی که آتش‌بس و آغاز گفت‌وگوها میان افغانان نیز در این گفت‌وگوها نهایی نشوند، هیچ چیزی نهایی نخواهد بود.

نصرالله استانکزی - استاد دانشگاه گفته است:«چون موضوعات بسیار پیچیده هستند و نیاز است که طرف ها بیشتر روی آن بپردازند و از همین رو بیشتر زمان گیر شده است.»

امروز پنجمین روز است که نماینده گان امریکا و طالبان در قطر گفت‌وگو می‌کنند و منابع آگاه از پیامدهای این گفت‌وگوها خوشبین به نظر می رسند.

محمد حسن حقیار- فعال سیاسی گفت:« تا حدی به توافق ها نزدیک شده اند و احتمال می رود که در ماه رمضان به یک توافق در باره خروج نیروهای خارجی از افغانستان برسند.»

غفور احمد جاوید- سخنگوی شورای عالی صلح گفت:«تقاضای ما از نشست دوحه این است که زمینه گفت‌وگوهای بین الافغانی و آتش بس مهیا شود.»

آقای خلیل‌زاد به روز دوشنبه با مقام‌های هندی نیز دیداری داشت، اما به روز سه شنبه برای ادامه ششمین دور از گفت‌وگوهایش دوباره به قطر رفته است و در این دور از گفت‌وگوها موضوع آتش بس و آغاز گفت‌وگوها میان افغانان نیز مشمول بحث ها میان دو طرف شده است و روشن هم نیست که در این دور، روی این دو مورد هم فیصله نهایی خواهد شد؟
  

 

هم‌رسانی کنید