Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ریاست اجرائیه: ما به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی پابند استیم

ریاست اجراییه می‌گوید که به تعهدات درج شده در توافق‌نامه حکومت وحدت ملی پابند است و از هر گامی که در این راستا بر می‌دارد، مردم را آگاه خواهد ساخت.

در چند روز پسین، در بخش‌هایی از کابل تصویرهایی از رییس اجراییه، با شعارهای «نیاز به تغییر نظام» نصب شده‌اند.

در حالی‌که بسیاری این شعارها را نشانه‌یی از افزایش اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی می‌دانند؛ اما ریاست اجراییه این گفته‌ها را رد می‌کند.   
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «این نشانه‌یی از تعهداتی است که ما به مردم داریم؛ ما به مردم در بخش‌های مشخصی تعهد داریم، در این راستا کار می‌کنیم و تغییرات باید به میان آید تا به خواست‌های مردم پرداخته شود.»

نصب این تصویرها در هر گوشه و کنار، گمانه زنی‌هایی را نیز به بار آورده است. 

آصف آشنا، آگاه امور سیاسی، گفت: «تغییر نظام، یک ضرورت تاریخی برای دست یافتن به ثبات است. نشر این پوسترها، هم زمان که می‌تواند تأکیدی بر اجرایی شدن توافقنامه سیاسی باشد، بیانگر یک اختلاف سیاسی، بین ارگ و سپیدار، در قبال مساله تغییر نظام هم است.»

شماری هم بدین باورند که حکومت وحدت ملی، در باره برگذاری لویه جرگه قانون اساسی و تغییر نظام، هنوز برنامه‌یی روی دست ندارد.

نظری پریانی، روزنامه نگار، گفت: «در گام نخست، فرصت‌ها را برای برگذاری یک انتخابات شفاف مساعد بکنند و پس از برگذاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، اینان (سران حکومت) لویه جرگه قانون اساسی را دایر بکنند. در چنین صورت، این امر (تغییر نظام) متحمل به نظر می‌رسد.»

در حالی‌که حکومت وحدت ملی به سومین سالش پا گذاشته است، شماری از آگاهان، آنچه را که اختلافات میان حکومتی و نیز نپرداختن به مسایل کلیدی از سوی سران حکومت، می‌گویند، از علت‌های افزایش نابسامانی‌ها در کشور می‌دانند.

ریاست اجرائیه: ما به توافق‌نامه حکومت وحدت ملی پابند استیم

در چند روز پسین، در بخش‌هایی از کابل تصویرهایی از رییس اجراییه، با شعارهای «نیاز به تغییر نظام» نصب شده‌اند

Thumbnail

ریاست اجراییه می‌گوید که به تعهدات درج شده در توافق‌نامه حکومت وحدت ملی پابند است و از هر گامی که در این راستا بر می‌دارد، مردم را آگاه خواهد ساخت.

در چند روز پسین، در بخش‌هایی از کابل تصویرهایی از رییس اجراییه، با شعارهای «نیاز به تغییر نظام» نصب شده‌اند.

در حالی‌که بسیاری این شعارها را نشانه‌یی از افزایش اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی می‌دانند؛ اما ریاست اجراییه این گفته‌ها را رد می‌کند.   
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، گفت: «این نشانه‌یی از تعهداتی است که ما به مردم داریم؛ ما به مردم در بخش‌های مشخصی تعهد داریم، در این راستا کار می‌کنیم و تغییرات باید به میان آید تا به خواست‌های مردم پرداخته شود.»

نصب این تصویرها در هر گوشه و کنار، گمانه زنی‌هایی را نیز به بار آورده است. 

آصف آشنا، آگاه امور سیاسی، گفت: «تغییر نظام، یک ضرورت تاریخی برای دست یافتن به ثبات است. نشر این پوسترها، هم زمان که می‌تواند تأکیدی بر اجرایی شدن توافقنامه سیاسی باشد، بیانگر یک اختلاف سیاسی، بین ارگ و سپیدار، در قبال مساله تغییر نظام هم است.»

شماری هم بدین باورند که حکومت وحدت ملی، در باره برگذاری لویه جرگه قانون اساسی و تغییر نظام، هنوز برنامه‌یی روی دست ندارد.

نظری پریانی، روزنامه نگار، گفت: «در گام نخست، فرصت‌ها را برای برگذاری یک انتخابات شفاف مساعد بکنند و پس از برگذاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها، اینان (سران حکومت) لویه جرگه قانون اساسی را دایر بکنند. در چنین صورت، این امر (تغییر نظام) متحمل به نظر می‌رسد.»

در حالی‌که حکومت وحدت ملی به سومین سالش پا گذاشته است، شماری از آگاهان، آنچه را که اختلافات میان حکومتی و نیز نپرداختن به مسایل کلیدی از سوی سران حکومت، می‌گویند، از علت‌های افزایش نابسامانی‌ها در کشور می‌دانند.

هم‌رسانی کنید