تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ریاست اجراییه: ملابرادر بدون هماهنگی افغانستان از بند رها شده‌است

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، پس از حدود یک هفته، تأیید می‌کند که ملا عبدالغنی برادر، یکی از رهبران گروۀ طالبان از زندان در پاکستان رها شده است.

سخن‌گوی ریاست اجراییه، می‌گوید که ملابرادر به علت نافرمانی‌هایی‌که از دستورات  پاکستان کرده بود، سال‌های پیش بازداشت شد و اکنون نیز به گونۀ یک جانبه و بدون هماهنگی حکومت افغانستان از سوی پاکستان رها شده است.

مجیب الرحمان رحیمی در این باره افزود: «در مورد ملابرادر، تصمیم پاکستانی‌ها بوده بندی کردنش و یک مرحله هم رها کردند. هنوز هم در پاکستان حضور دارد و من فکر نمی‌کنم که در وضعیت افغانستان در بند بودن و آزاد بودن ملابرادر بسیار تأثیر داشته باشد.»

در همین حال، شماری از جریان‌های سیاسی، رهایی ملابرادر را نتیجۀ تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا و خواست گروه طالبان می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان می‌گوید: «ملابرادر به خواهش طالبان آزاد شده، نه به خواهش حکومت افغانستان. او به حکومت افغانستان هیچ مرتبط نمی‌شود، چون در یک مملکت دیگر بندی بود.»

هفتۀ پیش گزارش شد که پاکستان، ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیان گذاران گروه طالبان و ملا صمد ثانی، یک عضو کلیدی این گروه را از یک زندان از این کشور آزاد کرده است.

روز گذشته، سفارت پاکستان نیز این خبر را تأیید کرد و گفت که این کار برای تسهیل روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان انجام شده است.

این تلاش‌ها برای صلح در حالی انجام می‌شوند که اخیرأ قرار بود نشست صلح افغانستان در مسکو برگزار شود – نشستی که به دلیل مخالفت حکومت افغانستان به تأخیر افتاد.

اکنون، شماری از سیاست‌گران کشور که به نشست صلح مسکو دعوت شده‌اند، مخالفت کابل را در برابر این نشست برخاسته از رقابت‌های واشنگتن با مسکو می‌دانند.

سیدعلی کاظمی، رییس حزب اقتدار ملی اظهار داشت: «تقابل میان کشورهای مختلف چون امریکا و روسیه بوجود نیاید که ما بتوانیم یک نشست همگانی را در رابطه به صلح افغانستان داشته باشیم.»

نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «متأسفانه حکومت افغانستان با توجه به بی‌کفایتی‌هایی که در این بعدی‌ها از خود تبارز داده، قابل محاسبه نیست و حتا به ارتباط افغانستان جلسات صلحی که گرفته می‌شود بدون این‌که حکومت افغانستان در جریان قضیه قرار داشته باشد.»  

به باور شماری از اعضای شورای ملی، گفت وگوهای زلمی خلیل‌زاد با طالبان در قطر، رهایی ملاغنی برادر از زندان و دعوت شماری از کشورهای منطقه و سیاست گران کشور به نشست صلح مسکو از رویدادهایی بوده اند که کابل در جریان آن‌ها نبوده است. اما کابل هرنشستی را که حکومت مالکیت آن را نداشته باشد، در روند صلح بی تأثیر می‌داند.

افغانستان

ریاست اجراییه: ملابرادر بدون هماهنگی افغانستان از بند رها شده‌است

روز گذشته، سفارت پاکستان تأیید کرد که ملابرادر و ملاصمد ثانی از بند رها شده‌اند. این سفارت گفت این کار برای تسهیل روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، پس از حدود یک هفته، تأیید می‌کند که ملا عبدالغنی برادر، یکی از رهبران گروۀ طالبان از زندان در پاکستان رها شده است.

سخن‌گوی ریاست اجراییه، می‌گوید که ملابرادر به علت نافرمانی‌هایی‌که از دستورات  پاکستان کرده بود، سال‌های پیش بازداشت شد و اکنون نیز به گونۀ یک جانبه و بدون هماهنگی حکومت افغانستان از سوی پاکستان رها شده است.

مجیب الرحمان رحیمی در این باره افزود: «در مورد ملابرادر، تصمیم پاکستانی‌ها بوده بندی کردنش و یک مرحله هم رها کردند. هنوز هم در پاکستان حضور دارد و من فکر نمی‌کنم که در وضعیت افغانستان در بند بودن و آزاد بودن ملابرادر بسیار تأثیر داشته باشد.»

در همین حال، شماری از جریان‌های سیاسی، رهایی ملابرادر را نتیجۀ تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا و خواست گروه طالبان می‌دانند.

سید اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان می‌گوید: «ملابرادر به خواهش طالبان آزاد شده، نه به خواهش حکومت افغانستان. او به حکومت افغانستان هیچ مرتبط نمی‌شود، چون در یک مملکت دیگر بندی بود.»

هفتۀ پیش گزارش شد که پاکستان، ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیان گذاران گروه طالبان و ملا صمد ثانی، یک عضو کلیدی این گروه را از یک زندان از این کشور آزاد کرده است.

روز گذشته، سفارت پاکستان نیز این خبر را تأیید کرد و گفت که این کار برای تسهیل روند گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان انجام شده است.

این تلاش‌ها برای صلح در حالی انجام می‌شوند که اخیرأ قرار بود نشست صلح افغانستان در مسکو برگزار شود – نشستی که به دلیل مخالفت حکومت افغانستان به تأخیر افتاد.

اکنون، شماری از سیاست‌گران کشور که به نشست صلح مسکو دعوت شده‌اند، مخالفت کابل را در برابر این نشست برخاسته از رقابت‌های واشنگتن با مسکو می‌دانند.

سیدعلی کاظمی، رییس حزب اقتدار ملی اظهار داشت: «تقابل میان کشورهای مختلف چون امریکا و روسیه بوجود نیاید که ما بتوانیم یک نشست همگانی را در رابطه به صلح افغانستان داشته باشیم.»

نادرشاه بحر، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «متأسفانه حکومت افغانستان با توجه به بی‌کفایتی‌هایی که در این بعدی‌ها از خود تبارز داده، قابل محاسبه نیست و حتا به ارتباط افغانستان جلسات صلحی که گرفته می‌شود بدون این‌که حکومت افغانستان در جریان قضیه قرار داشته باشد.»  

به باور شماری از اعضای شورای ملی، گفت وگوهای زلمی خلیل‌زاد با طالبان در قطر، رهایی ملاغنی برادر از زندان و دعوت شماری از کشورهای منطقه و سیاست گران کشور به نشست صلح مسکو از رویدادهایی بوده اند که کابل در جریان آن‌ها نبوده است. اما کابل هرنشستی را که حکومت مالکیت آن را نداشته باشد، در روند صلح بی تأثیر می‌داند.

هم‌رسانی کنید