Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌اجراییه برای غم‌شریکی با خانوادۀ جنرال رازق به کندهار رفت

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به منظور غم‌شریکی و ابراز تسلیت به اعضای فامیل جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین ولایت کندهار پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۳عقرب) به این ولایت رفت.
 

آقای عبدالله همراه با شماری از مقام‌های دیگر حکومت وحدت ملی مشمول محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه به آرامگاه جنرال رازق رفتند و به برای وی دعا کردند.

جنرال عبدالرازق، درست روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در تیراندازی یک مهاجم در محوطۀ ولایت کندهار همراه با رییس امنیت این ولایت کشته شد و زلمی ویسا، والی این ولایت زخمی شد.

رییس اجراییه در سفرش به این ولایت، با شماری از بزرگان کندهار و تادین خان، برادر جنرال رازق – که به تازه‌گی به عنوان سرپرست فرماندهی پولیس کندهار گماشته شده است – دیدار کرد.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی نیز پس از کشته‌شدن آقای رازق، به این ولایت رفت. او در سخنرانی در میان بزرگان کندهار، پاکستان را به طراحی حملۀ کندهار متهم کرد و از این کشور خواست تا عاملان این رویداد را به افغانستان بسپارد.

پیش از این، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی نیز که برای بررسی این رویداد به ولایت کندهار رفته بود، گفت مهاجم دستور تیراندازی را از پاکستان گرفته بود.

آقای عبدالله در حالی از ولایت کندهار دیدار می‌کند که قرار است روز شنبه، انتخابات مجلس نماینده‌گان در این ولایت برگزار شود – انتخاباتی که بدلیل کشته‌شدن جنرال رازق برای یک هفته به تآخیر افتاده بود.

این انتخابات، در دیگر ولایت‌های کشور به روز شنبه (۲۸ میزان) برگزار شد.

 

رییس‌اجراییه برای غم‌شریکی با خانوادۀ جنرال رازق به کندهار رفت

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی نیز پس از کشته‌شدن آقای رازق، به این ولایت رفت. او در سخنرانی در میان بزرگان کندهار، پاکستان را به طراحی حملۀ کندهار متهم کرد و از این کشور خواست تا عاملان این رویداد را به افغانستان بسپارد.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه به منظور غم‌شریکی و ابراز تسلیت به اعضای فامیل جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین ولایت کندهار پیش از چاشت امروز (پنج‌شنبه، ۳عقرب) به این ولایت رفت.
 

آقای عبدالله همراه با شماری از مقام‌های دیگر حکومت وحدت ملی مشمول محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه به آرامگاه جنرال رازق رفتند و به برای وی دعا کردند.

جنرال عبدالرازق، درست روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته در تیراندازی یک مهاجم در محوطۀ ولایت کندهار همراه با رییس امنیت این ولایت کشته شد و زلمی ویسا، والی این ولایت زخمی شد.

رییس اجراییه در سفرش به این ولایت، با شماری از بزرگان کندهار و تادین خان، برادر جنرال رازق – که به تازه‌گی به عنوان سرپرست فرماندهی پولیس کندهار گماشته شده است – دیدار کرد.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی نیز پس از کشته‌شدن آقای رازق، به این ولایت رفت. او در سخنرانی در میان بزرگان کندهار، پاکستان را به طراحی حملۀ کندهار متهم کرد و از این کشور خواست تا عاملان این رویداد را به افغانستان بسپارد.

پیش از این، معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی نیز که برای بررسی این رویداد به ولایت کندهار رفته بود، گفت مهاجم دستور تیراندازی را از پاکستان گرفته بود.

آقای عبدالله در حالی از ولایت کندهار دیدار می‌کند که قرار است روز شنبه، انتخابات مجلس نماینده‌گان در این ولایت برگزار شود – انتخاباتی که بدلیل کشته‌شدن جنرال رازق برای یک هفته به تآخیر افتاده بود.

این انتخابات، در دیگر ولایت‌های کشور به روز شنبه (۲۸ میزان) برگزار شد.

 

هم‌رسانی کنید