Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهورغنی در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرد

رییس‌جمهور غنی، روز (پنج‌شنبه، ۱۷ جوزا)، در یک پیام تصویری می‌گوید که برای پاسخ دهی مثبت به پیشنهاد عالمان دینی کشور، از بیست وهفتم ماه رمضان تا پنجم عید فطر، آتش بس اعلام کرده ‌است.

رییس‎جمهور، می‌گوید که با وجود اعلام این آتش‌‍ بس، عملیات برضد گروه‌های داعش و القاعده ادامه خواهد یافت و در هفته‌های آینده، جزئیات بیشتر در بارۀ برقراری آتش بس، اعلام خواهد شد: «این تصمیم برای آتش‌بس محصول مبارزات، فداکاری‌ها و قربانی‌های برحق نیروهای شجاع و دلیر قوای امنیتی و دفاعی، اجماع، حمایت و فتوای متفقه و بی‌سابقه علمای کشور می‌باشد.»

هفتۀ پیش، بیش از دوهزار عالم دین در یک نشست در کابل، جنگ جاری در کشور را حرام اعلام کردند و از طرف های درگیر خواستند که آتش بس کنند.

آقای غنی در این باره می‌افزاید: «تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعهد به صلح و پاسخ به خواست مردم بخصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته‌است.»

در بخشی‌ از فتوای عالمان دین، آمده‌است که جنگ افغانستان بربنیاد آموزه‌های اسلام ناجایز و ناروا است و هیچ‌دلیل شرعی ندارد.

در بخش دیگر فتوای این عالمان دین تذکر یافته است که انتحار و انفجار در اسلام هیچ اساس شرعی ندارد و چنین حمله‌ها به صورت قطعی حرام استند.

در این نشست، چگونگی جنگ افغانستان و حملات هراس‌افگنانه در کشور، از دیدگاۀ اسلام و شریعت به بررسی گرفته شده بود؛ اما شماری‌از شرکت‌کننده‌گان آن، در بیرون از این نشست، آماج یک حملۀ هراس‌افگنانه قرار گرفتند.

در این حملۀ انتحاری، چهارده تن جان باختند و هفده تن دیگر، زخم برداشتند.

در میان جان‌باخته‌گان این رویداد، هفت عالم دین و چهارتن از نیروهای امنیتی، نیز بودند.

رییس‌جمهورغنی در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرد

به گفتۀ رییس‌جمهور، این تصمیم از موضع ضعف نه بل از موضع قوت گرفته شده‌است.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی، روز (پنج‌شنبه، ۱۷ جوزا)، در یک پیام تصویری می‌گوید که برای پاسخ دهی مثبت به پیشنهاد عالمان دینی کشور، از بیست وهفتم ماه رمضان تا پنجم عید فطر، آتش بس اعلام کرده ‌است.

رییس‎جمهور، می‌گوید که با وجود اعلام این آتش‌‍ بس، عملیات برضد گروه‌های داعش و القاعده ادامه خواهد یافت و در هفته‌های آینده، جزئیات بیشتر در بارۀ برقراری آتش بس، اعلام خواهد شد: «این تصمیم برای آتش‌بس محصول مبارزات، فداکاری‌ها و قربانی‌های برحق نیروهای شجاع و دلیر قوای امنیتی و دفاعی، اجماع، حمایت و فتوای متفقه و بی‌سابقه علمای کشور می‌باشد.»

هفتۀ پیش، بیش از دوهزار عالم دین در یک نشست در کابل، جنگ جاری در کشور را حرام اعلام کردند و از طرف های درگیر خواستند که آتش بس کنند.

آقای غنی در این باره می‌افزاید: «تصمیم اتخاذ شده از موقف قوت است که ریشه در باور و تعهد به صلح و پاسخ به خواست مردم بخصوص علمای کشور برای تأمین صلح پایدار صورت گرفته‌است.»

در بخشی‌ از فتوای عالمان دین، آمده‌است که جنگ افغانستان بربنیاد آموزه‌های اسلام ناجایز و ناروا است و هیچ‌دلیل شرعی ندارد.

در بخش دیگر فتوای این عالمان دین تذکر یافته است که انتحار و انفجار در اسلام هیچ اساس شرعی ندارد و چنین حمله‌ها به صورت قطعی حرام استند.

در این نشست، چگونگی جنگ افغانستان و حملات هراس‌افگنانه در کشور، از دیدگاۀ اسلام و شریعت به بررسی گرفته شده بود؛ اما شماری‌از شرکت‌کننده‌گان آن، در بیرون از این نشست، آماج یک حملۀ هراس‌افگنانه قرار گرفتند.

در این حملۀ انتحاری، چهارده تن جان باختند و هفده تن دیگر، زخم برداشتند.

در میان جان‌باخته‌گان این رویداد، هفت عالم دین و چهارتن از نیروهای امنیتی، نیز بودند.

هم‌رسانی کنید