Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور‌ به نیروهای ارتش: قوت تان را به دشمن نشان دهید

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که هدف از راه‌اندازی عملیات‌های تهاجمی بی ثباتی نه بل رسیدن به صلح است.

آقای غنی در دیدارش از قول اردوی عملیات خاص از نیروهای ویژه ارتش خواست تا به عاملان حمله‌های اخیر در کشور پاسخ نهایی را بدهند تا آنان صلح عادلانه را بپذیرند.

او گفت: «امروز باز ضرورت از این است که قوت نهان و شمشیر خود را از خلاق بکشید. روز از این است که دشمن افغانستان قوت قوای خاص کماندو افغانستان را ببیند.»
 
غنی افزود: «هدف ما ایجاد شرایط برای صلح است. ما از صلح پس نمی‌رویم. این هدف ما است بخاطری که ما می‌خواهیم که نام کماندو کافی باشند تا مردم حاکمیت قانون را قبول کند نه بهترین قوه این است که استعمال نشود اما وقتی  که وقت قربانی باشد باز همه ما حاضر استیم.»

در همین حال، بسم‌الله وزیری، رییس ستاد ارتش از آغاز عملیات‌های تهاجمی در کشور خبر می‌دهد: «ما بسیار دلیرانه منحیث فرض عین در سرکوب دشمنان افغانستان از قوت اعظمی و قابلیت و ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کردیم.»

 در همین حال، شماری از نظامیان رویکرد نظامی حکومت را برای رسیدن به صلح کار ساز نمی‌دانند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت: «اگر نیت آقای غنی این باشد که ما با انجام عملیات‌های تعرضی طالبان را وادار به صلح می‌کنم یک اشتباه است در گذشته تکرار شده‌است. در بهترین وقت که قوت‌های خارجی از ما حمایت می‌کرد این هدف به دست نیامده‌است و در آینده هم تلفات زیاد در میان نظامیان خواهد بود.»

حکومت در حالی بار دیگر بر ادامه جنگ پافشاری کرد که کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان به ویژه امریکا و روسیه این دستور حکومت را به روند صلح افعانستان خطرناک گفته‌‌اند.

رییس‌جمهور‌ به نیروهای ارتش: قوت تان را به دشمن نشان دهید

رییس‌جمهور غنی در دیدارش از قول‌ اردوی عملیات‌های خاص از نیروهای ارتش خواست «شمشیر را از غلاف بکشند.»

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که هدف از راه‌اندازی عملیات‌های تهاجمی بی ثباتی نه بل رسیدن به صلح است.

آقای غنی در دیدارش از قول اردوی عملیات خاص از نیروهای ویژه ارتش خواست تا به عاملان حمله‌های اخیر در کشور پاسخ نهایی را بدهند تا آنان صلح عادلانه را بپذیرند.

او گفت: «امروز باز ضرورت از این است که قوت نهان و شمشیر خود را از خلاق بکشید. روز از این است که دشمن افغانستان قوت قوای خاص کماندو افغانستان را ببیند.»
 
غنی افزود: «هدف ما ایجاد شرایط برای صلح است. ما از صلح پس نمی‌رویم. این هدف ما است بخاطری که ما می‌خواهیم که نام کماندو کافی باشند تا مردم حاکمیت قانون را قبول کند نه بهترین قوه این است که استعمال نشود اما وقتی  که وقت قربانی باشد باز همه ما حاضر استیم.»

در همین حال، بسم‌الله وزیری، رییس ستاد ارتش از آغاز عملیات‌های تهاجمی در کشور خبر می‌دهد: «ما بسیار دلیرانه منحیث فرض عین در سرکوب دشمنان افغانستان از قوت اعظمی و قابلیت و ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کردیم.»

 در همین حال، شماری از نظامیان رویکرد نظامی حکومت را برای رسیدن به صلح کار ساز نمی‌دانند.

اسدالله ندیم، نظامی پیشین گفت: «اگر نیت آقای غنی این باشد که ما با انجام عملیات‌های تعرضی طالبان را وادار به صلح می‌کنم یک اشتباه است در گذشته تکرار شده‌است. در بهترین وقت که قوت‌های خارجی از ما حمایت می‌کرد این هدف به دست نیامده‌است و در آینده هم تلفات زیاد در میان نظامیان خواهد بود.»

حکومت در حالی بار دیگر بر ادامه جنگ پافشاری کرد که کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان به ویژه امریکا و روسیه این دستور حکومت را به روند صلح افعانستان خطرناک گفته‌‌اند.

هم‌رسانی کنید