Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: افغانستان برای رسیدن به صلح «با عزت» نزدیک شده‌است

در آستانه آغاز مذاکرات صلح با طالبان رییس‌جمهور غنی اطمینان می‌دهد که افغانستان برای رسیدن به یک صلح با عزت نزدیک شده‌است.

آقای غنی که امروز  در یک پیام تصویری به نیروهای امنیتی، سخن می‌زد، از طالبان خواست که پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرند و آماده گفت‌و‌گوی رو در رو با حکومت افغانستان شوند.

رییس‌جمهور افزود: «بار ها بر طالبان صدا کرده‌ایم که آتش‌بس دایمی را بپذیرند و مذاکرات را با دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز کنند.»

این در حالی است که روند رهایی ۳۲۰ زندانی طالبان به‌علت رها نشدن کماندو ها و خلبانان افغان از سوی طالبان و نیز ملاحظه‌های آسترالیا و فرانسه در‌باره رهایی شش تن از این زندانیان طالبان متوقف است.

حکومت افغانستان می‌گوید که در حال رای‌زنی با فرانسه و آسترالیا در‌باره چگونگی رهایی شش زندانی طالبان است، اما از طالبان نیز می‌خواهد که زندانیان نیروهای دولتی را از بند رها سازند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت: «مذاکره روان است. از میان چهارصد تن [زندانی طالبان] هشتاد تن شان را رها کرده‌ایم و آنان هم در بدل این کار یک تعداد از نیروهای ما را رها کرده‌اند و فعلا منتظر کماندو ها و پیلوت‌های ما هستیم که اگر رها شوند، ما زندانیان باقیمانده شان را رها می‌کنیم.»

منابع نزدیک به طالبان هم می‌گویند که رهبری طالبان گفته‌اند که بی رهایی تمامی زندانیان این گروه، آماده گفت وگو های میان افغانان نخواهند شد.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد اظهار داشت: «از طرف دفتر سیاسی طالبان به خلیلزاد واضیح گفته شده‌است که نمی‌توانیم تصمیم درباره شش زندانی را بگیریم و اگر ما تصمیم بگیریم ممکن از طرف نظامیان با عکس‌العمل مواجه شویم.»

اما وزارت دفاع ملی از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان انتقاد می‌کند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی بیان داشت: «خشونت‌ها مثل سال گذشته روان است و توقع ما این بود که آتش‌بس داشته باشیم در این سال و یا هم خشونت‌ها باید کاهش می‌یافتند که متاسفانه چنین نشده‌است.»

در حالی‌که حکومت افغانستان رها نشدن کماندوها و خلبانان نیروهای دولتی را یکی از علت‌های تاخیر در رها نشدن زندانیان طالبان می‌داند، اما طالبان از چندین روز بدینسو حاضر نمی‌شوند که تایید کنند که آیا کماندو ها و خلبانان نیروهای دولتی را در بند دارند و برنامه‌یی برای رهایی آنان روی دست دارند یا نه؟

رییس‌جمهور: افغانستان برای رسیدن به صلح «با عزت» نزدیک شده‌است

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور از طالبان می‌خواهد که برای رهایی زندانیان شان، باید کماندو ها و خلبانان افغان را که در بند دارند رها بسازند.

Thumbnail

در آستانه آغاز مذاکرات صلح با طالبان رییس‌جمهور غنی اطمینان می‌دهد که افغانستان برای رسیدن به یک صلح با عزت نزدیک شده‌است.

آقای غنی که امروز  در یک پیام تصویری به نیروهای امنیتی، سخن می‌زد، از طالبان خواست که پیشنهاد آتش‌بس را بپذیرند و آماده گفت‌و‌گوی رو در رو با حکومت افغانستان شوند.

رییس‌جمهور افزود: «بار ها بر طالبان صدا کرده‌ایم که آتش‌بس دایمی را بپذیرند و مذاکرات را با دولت جمهوری اسلامی افغانستان آغاز کنند.»

این در حالی است که روند رهایی ۳۲۰ زندانی طالبان به‌علت رها نشدن کماندو ها و خلبانان افغان از سوی طالبان و نیز ملاحظه‌های آسترالیا و فرانسه در‌باره رهایی شش تن از این زندانیان طالبان متوقف است.

حکومت افغانستان می‌گوید که در حال رای‌زنی با فرانسه و آسترالیا در‌باره چگونگی رهایی شش زندانی طالبان است، اما از طالبان نیز می‌خواهد که زندانیان نیروهای دولتی را از بند رها سازند.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور گفت: «مذاکره روان است. از میان چهارصد تن [زندانی طالبان] هشتاد تن شان را رها کرده‌ایم و آنان هم در بدل این کار یک تعداد از نیروهای ما را رها کرده‌اند و فعلا منتظر کماندو ها و پیلوت‌های ما هستیم که اگر رها شوند، ما زندانیان باقیمانده شان را رها می‌کنیم.»

منابع نزدیک به طالبان هم می‌گویند که رهبری طالبان گفته‌اند که بی رهایی تمامی زندانیان این گروه، آماده گفت وگو های میان افغانان نخواهند شد.

سمیع یوسفزی، خبرنگار آزاد اظهار داشت: «از طرف دفتر سیاسی طالبان به خلیلزاد واضیح گفته شده‌است که نمی‌توانیم تصمیم درباره شش زندانی را بگیریم و اگر ما تصمیم بگیریم ممکن از طرف نظامیان با عکس‌العمل مواجه شویم.»

اما وزارت دفاع ملی از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان انتقاد می‌کند.

اسدالله خالد، نامزد وزیر دفاع ملی بیان داشت: «خشونت‌ها مثل سال گذشته روان است و توقع ما این بود که آتش‌بس داشته باشیم در این سال و یا هم خشونت‌ها باید کاهش می‌یافتند که متاسفانه چنین نشده‌است.»

در حالی‌که حکومت افغانستان رها نشدن کماندوها و خلبانان نیروهای دولتی را یکی از علت‌های تاخیر در رها نشدن زندانیان طالبان می‌داند، اما طالبان از چندین روز بدینسو حاضر نمی‌شوند که تایید کنند که آیا کماندو ها و خلبانان نیروهای دولتی را در بند دارند و برنامه‌یی برای رهایی آنان روی دست دارند یا نه؟

هم‌رسانی کنید