Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: به اجماع ملی و منطقه‌یی در مورد صلح دست یافته ایم

رییس‌جمهور غنی بدین باور است که کابل، از بهر تأمین صلح در کشور، به یک اجماع ملی و منطقه‌یی، دست یافته است.

به گفتۀ اشرف غنی، پیش از این شهروندان کشور، برای رسیدن به ثبات در کشور، به یاری دیگران چشم داشتند؛ اما اکنون در این راستا، از راهکارها و توانایی‌های خودشان بهره می گیرند.

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، از واشنگتن می‌خواهد تا سیاست هایش را در برابر افغانستان بازنگری کند و اطمینان دهد که حضور نیروهای امریکایی، به تأمین صلح در کشور می انجامد.

به دنبال پخش گزارش‌ها در بارۀ احتمال تغییر راهبرد جنگی واشنگتن در افغانستان و تلاش‌های این کشور برای گفت‌وگوی رو در رو با طالبان، تا کنون حکومت هیچ واکنش رسمی نداشته است، اما رییس‌جمهور غنی در حاشیه یک نشست در ارگ از دست یافتن کابل به یک اجماع ملی و منطقه یی، از بهر تأمین صلح در کشور سخن می‌گوید.

رییس جمهور می افزاید:«میان امیدواری های کنونی و گذشته فرق این است که در گذشته، افغانان از دیگران می خواستند که برای شان صلح بیاورند؛ اما امروز ما از بهر صلح، راهکار خودمان، اراده خودمان، توان خودمان و ابتکار ملی مان را به کار می بریم. ما مالکیت آینده مان را به دست خودمان گرفته ایم و به خاطری این مالکیت مان را به دست خودمان گرفته ایم که می خواهیم قانون اساسی ما را که قاعده اساسی بازی ما است، عملی سازیم.»   

  ریاست اجراییه، نیز به گونه یی، با این دیگاه ارگ موافق است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه می گوید:«این روند را افغان ها مدیریت می کنند و رهبری می کنند. همکاران بین المللی ما، کشورهای منطقه و جهان و همسایه گان افغانستان، در این راستا به عنوان همکار و تسهیل کننده، نقش خودشان را می داشته باشند.»

در چنین اوضاعی، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در سفر به چین، به یک تلویزیون آن کشور می گوید که واشنگتن باید سیاست هایش را در برابر افغانستان بازنگری کند.

حامد کرزی می گوید:«ما از حضور پایگاه های امریکا در افغانستان و یا امضای پیمان امنیتی دو جانبه هیچ چیزی به دست نیاورده ایم و از همین رو از ایالات متحده می خواهیم که سیاستش را در برابر افغانستان بازنگری کند و اطمینان دهد که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به سود افغانستان است و به افغانستان صلح می آورد؛ یعنی چیزی که خواست اولیه ما است.»

رییس جمهور پیشین، نیز نقش کشورهای منطقه را از بهر تأمین در افغانستان، سودآور می داند.

آقای کرزی می افزاید:«دوستی چین با پاکستان برای ما یک سرمایه است. من بدین باورم که چین می تواند از این دوستی، برای بهبود روابط ما با پاکستان کار بگیرد و این به تآمین صلح در افغانستان خواهد انجامید.»

نیویارک تایمز به روز دوشنبه گزارش دارد که رییس جمهور ایالات متحده امریکا در جستجوی راه مستقیم گفتگو با طالبان برآمده است.

چیزی که واکنش های بسیاری را به همراه داشته است.

امان الله پیمان، یکی از اعضای مجلس نماینده گان، در نشست روز چهارشنبه این مجلس، در این باره می گوید:«به مذاکره نیاز نیست، صرف یک تضمین بین المللی به کار است که کُشت و کشتار نشود و حکومت افغانستان رسماً به طالبان تسلیم کنند. از این بیشتر عجز و ناتوانی را اظهار نکنند.»

در گزارش نیویارک تایمز، گفته شده بود که رییس جمهور ایالات متحده امریکا به دیپلومات های بلندپایه امریکایی دستور داده است تا برای آغاز گفت و گوهای مستقیم با طالبان کار کنند.

مقام های افغان و امریکایی این خبر را برای نیویارک تایمز تایید کرده اند.

رییس‌جمهور: به اجماع ملی و منطقه‌یی در مورد صلح دست یافته ایم

در گزارش نیویارک تایمز، گفته شده بود که رییس جمهور ایالات متحده امریکا به دیپلومات های بلندپایه امریکایی دستور داده است تا برای آغاز گفت و گوهای مستقیم با طالبان کار کنند.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی بدین باور است که کابل، از بهر تأمین صلح در کشور، به یک اجماع ملی و منطقه‌یی، دست یافته است.

به گفتۀ اشرف غنی، پیش از این شهروندان کشور، برای رسیدن به ثبات در کشور، به یاری دیگران چشم داشتند؛ اما اکنون در این راستا، از راهکارها و توانایی‌های خودشان بهره می گیرند.

در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، از واشنگتن می‌خواهد تا سیاست هایش را در برابر افغانستان بازنگری کند و اطمینان دهد که حضور نیروهای امریکایی، به تأمین صلح در کشور می انجامد.

به دنبال پخش گزارش‌ها در بارۀ احتمال تغییر راهبرد جنگی واشنگتن در افغانستان و تلاش‌های این کشور برای گفت‌وگوی رو در رو با طالبان، تا کنون حکومت هیچ واکنش رسمی نداشته است، اما رییس‌جمهور غنی در حاشیه یک نشست در ارگ از دست یافتن کابل به یک اجماع ملی و منطقه یی، از بهر تأمین صلح در کشور سخن می‌گوید.

رییس جمهور می افزاید:«میان امیدواری های کنونی و گذشته فرق این است که در گذشته، افغانان از دیگران می خواستند که برای شان صلح بیاورند؛ اما امروز ما از بهر صلح، راهکار خودمان، اراده خودمان، توان خودمان و ابتکار ملی مان را به کار می بریم. ما مالکیت آینده مان را به دست خودمان گرفته ایم و به خاطری این مالکیت مان را به دست خودمان گرفته ایم که می خواهیم قانون اساسی ما را که قاعده اساسی بازی ما است، عملی سازیم.»   

  ریاست اجراییه، نیز به گونه یی، با این دیگاه ارگ موافق است.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه می گوید:«این روند را افغان ها مدیریت می کنند و رهبری می کنند. همکاران بین المللی ما، کشورهای منطقه و جهان و همسایه گان افغانستان، در این راستا به عنوان همکار و تسهیل کننده، نقش خودشان را می داشته باشند.»

در چنین اوضاعی، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در سفر به چین، به یک تلویزیون آن کشور می گوید که واشنگتن باید سیاست هایش را در برابر افغانستان بازنگری کند.

حامد کرزی می گوید:«ما از حضور پایگاه های امریکا در افغانستان و یا امضای پیمان امنیتی دو جانبه هیچ چیزی به دست نیاورده ایم و از همین رو از ایالات متحده می خواهیم که سیاستش را در برابر افغانستان بازنگری کند و اطمینان دهد که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به سود افغانستان است و به افغانستان صلح می آورد؛ یعنی چیزی که خواست اولیه ما است.»

رییس جمهور پیشین، نیز نقش کشورهای منطقه را از بهر تأمین در افغانستان، سودآور می داند.

آقای کرزی می افزاید:«دوستی چین با پاکستان برای ما یک سرمایه است. من بدین باورم که چین می تواند از این دوستی، برای بهبود روابط ما با پاکستان کار بگیرد و این به تآمین صلح در افغانستان خواهد انجامید.»

نیویارک تایمز به روز دوشنبه گزارش دارد که رییس جمهور ایالات متحده امریکا در جستجوی راه مستقیم گفتگو با طالبان برآمده است.

چیزی که واکنش های بسیاری را به همراه داشته است.

امان الله پیمان، یکی از اعضای مجلس نماینده گان، در نشست روز چهارشنبه این مجلس، در این باره می گوید:«به مذاکره نیاز نیست، صرف یک تضمین بین المللی به کار است که کُشت و کشتار نشود و حکومت افغانستان رسماً به طالبان تسلیم کنند. از این بیشتر عجز و ناتوانی را اظهار نکنند.»

در گزارش نیویارک تایمز، گفته شده بود که رییس جمهور ایالات متحده امریکا به دیپلومات های بلندپایه امریکایی دستور داده است تا برای آغاز گفت و گوهای مستقیم با طالبان کار کنند.

مقام های افغان و امریکایی این خبر را برای نیویارک تایمز تایید کرده اند.

هم‌رسانی کنید