Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور: ترور جنرال عبدالرازق در پاکستان طرح‌‌ ریزی شده بود

 محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان می‌گوید که طرح کشتن جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین پولیس کندهار در پاکستان ریخته شده بود و از پاکستان می‌خواهد که طراحان این رویداد را از بهر محاکمه به افغانستان بسپارد.

آقای غنی که امروز از بهر غم شریکی با مردم کندهار و خانواده جنرال عبدالرازق به کندهار رفت، می‌گوید که امنیت و ثبات کندهار در اولویت‌های حکومت قرار دارد.

غنی گفته است:«میخواهم به پاکستان بگویم که این توطئه در پاکستان شده است. مجرمین را به ما بسپارید تا ما آنان را محاکمه نماییم. هر قسم هیئت بین المللی را که شما قبول دارید بیاید تحقیقات کند که ما برحق استیم یا کسانی دیگر.»

رییس‌جمهور غنی در این سفر به جنرال عبدالرازق لقب قهرمان آزادی افغانستان را نیز داد.
در همین حال، شماری از باشنده‌گان کندهار از دیر آمدن رهبران حکومت برای غم شریکی با مردم کندهار و خانواده جنرال عبدالرازق انتقاد میکنند. 

احمد صابر، باشنده کندهار گفت:«وی خود را فدای کشور کرد، باید رییس جمهور یا رییس اجرائیه برای غم شریکی می آمد تا برای تسلی خاطر میشد.»

تیمور شاه، باشنده کندهار گفت:«برای تشیع جنازه باید روز اول می آمدند. ما زیاد گله داریم، امروز رییس جمهور آمد نه جلسه برگزار شد نه هیچ.»

شهر کندهار به یک شهر نظامی همانند است و در پنج روز گذشته کار و بار در این شهر افت کرده است.

امان الله که یکی از بازرگانان برنج در کندهار است و از پانزده سال در این تجارت مصروف است، پس از ترور جنرال رازق از افت در کار هایش می‌گوید.

امان الله گفت:«در ظرف پنج یا شش روز گذشته خرید و فروخت ساعت دوازده ختم می شود. ولی این ترس در زمان جنرال عبدالرازق نبود.»

در همین حال، وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه این ادعاها را رد کرد.

این وزارت در یک خبرنامه که روز چهارشنبه به نشر رسید این گفته‌ها را بی بنیاد خواند و گفت که هیچ شواهدی تا کنون در رابطه به حمله کندهار با پاکستان شریک نشده است..

رییس‌جمهور: ترور جنرال عبدالرازق در پاکستان طرح‌‌ ریزی شده بود

آقای غنی که امروز از بهر غم شریکی با مردم کندهار و خانواده جنرال عبدالرازق به کندهار رفت، می‌گوید که امنیت و ثبات کندهار در اولویت‌های حکومت قرار دارد.

Thumbnail

 محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان می‌گوید که طرح کشتن جنرال عبدالرازق، فرماندۀ پیشین پولیس کندهار در پاکستان ریخته شده بود و از پاکستان می‌خواهد که طراحان این رویداد را از بهر محاکمه به افغانستان بسپارد.

آقای غنی که امروز از بهر غم شریکی با مردم کندهار و خانواده جنرال عبدالرازق به کندهار رفت، می‌گوید که امنیت و ثبات کندهار در اولویت‌های حکومت قرار دارد.

غنی گفته است:«میخواهم به پاکستان بگویم که این توطئه در پاکستان شده است. مجرمین را به ما بسپارید تا ما آنان را محاکمه نماییم. هر قسم هیئت بین المللی را که شما قبول دارید بیاید تحقیقات کند که ما برحق استیم یا کسانی دیگر.»

رییس‌جمهور غنی در این سفر به جنرال عبدالرازق لقب قهرمان آزادی افغانستان را نیز داد.
در همین حال، شماری از باشنده‌گان کندهار از دیر آمدن رهبران حکومت برای غم شریکی با مردم کندهار و خانواده جنرال عبدالرازق انتقاد میکنند. 

احمد صابر، باشنده کندهار گفت:«وی خود را فدای کشور کرد، باید رییس جمهور یا رییس اجرائیه برای غم شریکی می آمد تا برای تسلی خاطر میشد.»

تیمور شاه، باشنده کندهار گفت:«برای تشیع جنازه باید روز اول می آمدند. ما زیاد گله داریم، امروز رییس جمهور آمد نه جلسه برگزار شد نه هیچ.»

شهر کندهار به یک شهر نظامی همانند است و در پنج روز گذشته کار و بار در این شهر افت کرده است.

امان الله که یکی از بازرگانان برنج در کندهار است و از پانزده سال در این تجارت مصروف است، پس از ترور جنرال رازق از افت در کار هایش می‌گوید.

امان الله گفت:«در ظرف پنج یا شش روز گذشته خرید و فروخت ساعت دوازده ختم می شود. ولی این ترس در زمان جنرال عبدالرازق نبود.»

در همین حال، وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه این ادعاها را رد کرد.

این وزارت در یک خبرنامه که روز چهارشنبه به نشر رسید این گفته‌ها را بی بنیاد خواند و گفت که هیچ شواهدی تا کنون در رابطه به حمله کندهار با پاکستان شریک نشده است..

هم‌رسانی کنید