تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس‌جمهور در سفر به پاکستان روی چهار موضوع مهم بحث خواهد داشت

ریاست‌جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور اشرف غنی در سفر اش به پاکستان در بارۀ چهار موضوع مهم با عمران خان، نخست وزیر پاکستان گفتگو خواهد کرد.

سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که بحث در باره امنیت، گفتگوهای صلح با طالبان، اتصال منطقه‌یی و نیز گفتگوها در باره بازرگانی، ترانزیت و سرمایه گذاری‌ها در افغانستان محور های اصلی سفر رییس جمهور را به پاکستان می سازند.

حکومت افغانستان می‌گوید که در این سفر روشن خواهد شد که اسلام آباد در روند صلح افغانستان چگونه همکاری خواهد کرد.

تا دو روز دیگر رییس جمهور غنی راه پاکستان را در پیش خواهد گرفت و این نخستین باری است که آقای غنی با حکومت عمران خان گفتگو می‌کند.

ریاست جمهوری می‌گوید که پذیرفته شدن دعوت سفر آقای غنی به پاکستان پس از خواست‌های لویه جرگه مشورتی صلح از بهر بهبود روابط با اسلام آباد صورت می گیرد.

هارون چخانسوری- سخنگوی رییس جمهور گفته است:«در این سفر به چهار موضوع تمرکز می شود، اول اتصال منطقه یی است، دوم تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری، سوم در باره امنیت و چهارم در باره صلح بحث می شود.»

اما در سال‌های پسین آنچه که بازی‌های دوگانه اسلام آباد در برابر کابل گفته شده است، نگرانی هایی را از عملی نشدن وعده های پاکستان به بار آورده است. 

حبیب الرحمان پدرام – عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«رییس‌جمهور باید پاکستان را وادار بسازد که به گفتگوهای بین الافغانی علاقه نشان بدهند.»

نصرالله استانکزی- استاد دانشگاه گفت:«در این شکی نیست که پاکستان نه تنها که در ۴۰ سال گذشته مداخله کرده است، بل به گونه صریح تجاوز کرده است که این باید قطع شود و با قطع شدن آن در افغانستان ثبات خواهد آمد.»

اما دسته های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در باره سفر رییس‌جمهور غنی به پاکستان نگرانی‌هایی دارند.

اسدالله سعادتی- معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:«بحث ما این است که موضوع انتخابات در این سفر ها به گونه قطعی مطرح خواهد شد و هیچ میکانیزمی برای جلوگیری از آن نیز وجود ندارد.»

این سفر رییس‌جمهور غنی به پاکستان دو روزه خواهد بود و دومین بار است که آقای غنی به گونه رسمی به پاکستان می رود، پیش از این رییس‌جمهور غنی در سال دو هزار و چهارده به اسلام آباد رفته بود.

افغانستان

رییس‌جمهور در سفر به پاکستان روی چهار موضوع مهم بحث خواهد داشت

تا دو روز دیگر رییس جمهور غنی راه پاکستان را در پیش خواهد گرفت و این نخستین باری است که آقای غنی با حکومت عمران خان گفتگو می‌کند.

Thumbnail

ریاست‌جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور اشرف غنی در سفر اش به پاکستان در بارۀ چهار موضوع مهم با عمران خان، نخست وزیر پاکستان گفتگو خواهد کرد.

سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که بحث در باره امنیت، گفتگوهای صلح با طالبان، اتصال منطقه‌یی و نیز گفتگوها در باره بازرگانی، ترانزیت و سرمایه گذاری‌ها در افغانستان محور های اصلی سفر رییس جمهور را به پاکستان می سازند.

حکومت افغانستان می‌گوید که در این سفر روشن خواهد شد که اسلام آباد در روند صلح افغانستان چگونه همکاری خواهد کرد.

تا دو روز دیگر رییس جمهور غنی راه پاکستان را در پیش خواهد گرفت و این نخستین باری است که آقای غنی با حکومت عمران خان گفتگو می‌کند.

ریاست جمهوری می‌گوید که پذیرفته شدن دعوت سفر آقای غنی به پاکستان پس از خواست‌های لویه جرگه مشورتی صلح از بهر بهبود روابط با اسلام آباد صورت می گیرد.

هارون چخانسوری- سخنگوی رییس جمهور گفته است:«در این سفر به چهار موضوع تمرکز می شود، اول اتصال منطقه یی است، دوم تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری، سوم در باره امنیت و چهارم در باره صلح بحث می شود.»

اما در سال‌های پسین آنچه که بازی‌های دوگانه اسلام آباد در برابر کابل گفته شده است، نگرانی هایی را از عملی نشدن وعده های پاکستان به بار آورده است. 

حبیب الرحمان پدرام – عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«رییس‌جمهور باید پاکستان را وادار بسازد که به گفتگوهای بین الافغانی علاقه نشان بدهند.»

نصرالله استانکزی- استاد دانشگاه گفت:«در این شکی نیست که پاکستان نه تنها که در ۴۰ سال گذشته مداخله کرده است، بل به گونه صریح تجاوز کرده است که این باید قطع شود و با قطع شدن آن در افغانستان ثبات خواهد آمد.»

اما دسته های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در باره سفر رییس‌جمهور غنی به پاکستان نگرانی‌هایی دارند.

اسدالله سعادتی- معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت:«بحث ما این است که موضوع انتخابات در این سفر ها به گونه قطعی مطرح خواهد شد و هیچ میکانیزمی برای جلوگیری از آن نیز وجود ندارد.»

این سفر رییس‌جمهور غنی به پاکستان دو روزه خواهد بود و دومین بار است که آقای غنی به گونه رسمی به پاکستان می رود، پیش از این رییس‌جمهور غنی در سال دو هزار و چهارده به اسلام آباد رفته بود.

هم‌رسانی کنید