Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور دستور آزادی دوهزار زندانی طالبان را صادر کرد

رییس‌جمهور غنی دستور داده‌است تا روند رهایی تا ۲۰۰۰ زندانی طالبان آغاز شود.‬

‫صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور‌ می‌گوید که این کار حسن نیتی است برای اعلام آتش‌بس از سوی طالبان.

طالبان شب گذشته اعلام کردند که برای سه روز - روزهای عید رمضان - در کشور آتش‌بس می‌کنند.

سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی در تویترش نگاشته‌است که حکومت در راستای موفقیت روند صلح گام‌های دیگری را نیز بر می‌دارد.

رییس‌جمهور غنی صبح امروز پس از ادای نماز عید اعلام کرد که روند رهایی زندانیان طالبان از سر گرفته خواهد شد.

این روند هفته‌های پیش بدلیل آن‌چه که حکومت افغانستان عدم تمایل طالبان به صلح گفت متوقف شد.

حکومت افغانستان پس از امضای توافق صلح امریکا با طالبان تا کنون یک‌هزار زندانی طالبان را آزاد کرده‌است و طالبان نیز شماری از نیروهای امنیتی را که دربند داشتند آزاد کرده‌اند.

رییس‌جمهور غنی شب گذشته در پاسخ به آتش‌بس طالبان به نیروهای امنیتی دستور داد که به حالت دفاعی دربیایند و به آتش‌بس احترام بگذارند.

هفته پیش نیروهای امنیتی بدستور رییس‌جهور به حالت تهاجمی در آمدند.

 

رییس‌جمهور دستور آزادی دوهزار زندانی طالبان را صادر کرد

رییس‌جمهور غنی صبح امروز پس از ادای نماز عید اعلام کرد که روند رهایی زندانیان طالبان از سر گرفته خواهد شد.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی دستور داده‌است تا روند رهایی تا ۲۰۰۰ زندانی طالبان آغاز شود.‬

‫صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور‌ می‌گوید که این کار حسن نیتی است برای اعلام آتش‌بس از سوی طالبان.

طالبان شب گذشته اعلام کردند که برای سه روز - روزهای عید رمضان - در کشور آتش‌بس می‌کنند.

سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی در تویترش نگاشته‌است که حکومت در راستای موفقیت روند صلح گام‌های دیگری را نیز بر می‌دارد.

رییس‌جمهور غنی صبح امروز پس از ادای نماز عید اعلام کرد که روند رهایی زندانیان طالبان از سر گرفته خواهد شد.

این روند هفته‌های پیش بدلیل آن‌چه که حکومت افغانستان عدم تمایل طالبان به صلح گفت متوقف شد.

حکومت افغانستان پس از امضای توافق صلح امریکا با طالبان تا کنون یک‌هزار زندانی طالبان را آزاد کرده‌است و طالبان نیز شماری از نیروهای امنیتی را که دربند داشتند آزاد کرده‌اند.

رییس‌جمهور غنی شب گذشته در پاسخ به آتش‌بس طالبان به نیروهای امنیتی دستور داد که به حالت دفاعی دربیایند و به آتش‌بس احترام بگذارند.

هفته پیش نیروهای امنیتی بدستور رییس‌جهور به حالت تهاجمی در آمدند.

 

هم‌رسانی کنید