تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی از راهبرد تازه امریکا استقبال کرد

اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور امروز (سه‎شنبه ۳۱ اسد) در خبرنامه‌یی از اعلام راهبرد تازۀ امریکا برای افغانستان، استقبال کرد و این تصمیم امریکا را به عنوان یک شریک اصلی حکومت افغانستان و تعهد پایدار می‎داند.

در خبرنامه آمده است: "از رییس‌جمهور ترمپ و مردم امریکا به‌خاطر اعلام حمایت‎ ‎شان از تلاش‌های حکومت افغانستان برای دست‌یابی به‌خودکفایی و مبارزۀ مشترک‌ به‌‌منظور غالب‌شدن به تروریزم و رهایی منطقه از تهدید و خطرات این پدیدۀ شوم، سپاس‌گزاری می‌کنم."

وی افزود: "این استراتیژی جدید، ظرفیت مأموریت حمایت قاطع را در امر آموزش، مشوره‌دهی و کمک به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش خواهد داد. تأکید مشخص این روند بر بالابردن توانایی نیروهای هوایی افغان و دوبرابر ساختن کمیت قوای خاص می باشد.

وی به این باور است که این اعلام بخشی از بستۀ حمایتی امریکا به ‌خاطر توان‌‌مند ساختن افغان‌ها، "جهت تمرکز بر زدودن فقر، سرمایه‌گذاری اقتصادی، تجهیز بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌منظور رسیدن به اهداف نظامی می‌باشد که منتج به‌ثبات و خودکفایی افغانستان خواهد شد."

وی تأکید کرد که حکومت افغانستان تلاش‌های خود را برای آوردن اصلاحات همه‌ جانبه، اولویت می‌دهد تا در مبارزه با فساد اداری، بالابردن مؤثریت، شفافیت و حاکمیت قانون، پیروز شود.

این در حالی‎ست که ترمپ در جریان اعلام راهبردش برای افغانستان، از حکومت وحدت ملی خواست تا سهم اش نیز بازی کند و به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، تلاش کند.

در خبرنامه هچنان آمده است که: "تطبیق این راهبرد به منظور ثبات در منطقه، این فرصت را مساعد خواهد کرد تا کشورهای منطقه جهت رسیدن به‌اهداف مشترک درعرصۀ صلح و رفاه باهم کار نمایند."

غنی افزود: "مشارکت ما قوی‌تر از هر زمان دیگر است تا بر تهدید تروریزم که گری‌بان‌گیر تمامی ما می‌باشد، فایق آییم. قدرت نیروهای امنیتی‌ و دفاعی ما باید به طالبان و دیگران واضح سازد که آنان قادر به پیروزی نظامی نخواهند بود. هدف صلح والا است و صلح هم‌چنان اولویت ما باقی می‎ماند."

از سوی هم، ترمپ در جریان سخنراین‎اش، گفت که پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان باید نابود شوند زیرا واشنگتن نمی‌تواند در برابر این پناهگاه‌ها، بیشتر از این خاموش بماند.
 
وی می‎افزاید: "ما به پاکستان میلیاردها دالر داده‎ایم؛ اما پاکستان به هراس‌افگنانی که در برابر آنان می‌جنگیم پناه داده است. اما این کار باید تغییرد کند و بی‌درنگ، تغییر خواهد کرد."
 
او در دربارۀ طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان سخن می‎زد، گفت که امریکا، به حکومت افغانستان کمک می‎کند تا طالبان دوباره به قدرت نرسند.
 
درهمین حال، وی اضافه کرد که امریکا دیگر به ملت سازی نمی‌پردازد، بل بر کشتن هراس‎افگنان درافغانستان تمرکز خواهد داشت.
 
پس از آنکه امریکا راهبردش برای افغانستان اعلام کرد طالبان در واکنش به راهبرد تازه امریکا گفتند تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، همچنان به جنگ ادامه خواهند داد.

رییس‌جمهور غنی از راهبرد تازه امریکا استقبال کرد

رییس‌جمهور غنی از اعلام راهبرد تازۀ امریکا استقبال کرد و تعهد می‌سپارد که حکومت وحدت ملی در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، تلاش خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور امروز (سه‎شنبه ۳۱ اسد) در خبرنامه‌یی از اعلام راهبرد تازۀ امریکا برای افغانستان، استقبال کرد و این تصمیم امریکا را به عنوان یک شریک اصلی حکومت افغانستان و تعهد پایدار می‎داند.

در خبرنامه آمده است: "از رییس‌جمهور ترمپ و مردم امریکا به‌خاطر اعلام حمایت‎ ‎شان از تلاش‌های حکومت افغانستان برای دست‌یابی به‌خودکفایی و مبارزۀ مشترک‌ به‌‌منظور غالب‌شدن به تروریزم و رهایی منطقه از تهدید و خطرات این پدیدۀ شوم، سپاس‌گزاری می‌کنم."

وی افزود: "این استراتیژی جدید، ظرفیت مأموریت حمایت قاطع را در امر آموزش، مشوره‌دهی و کمک به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش خواهد داد. تأکید مشخص این روند بر بالابردن توانایی نیروهای هوایی افغان و دوبرابر ساختن کمیت قوای خاص می باشد.

وی به این باور است که این اعلام بخشی از بستۀ حمایتی امریکا به ‌خاطر توان‌‌مند ساختن افغان‌ها، "جهت تمرکز بر زدودن فقر، سرمایه‌گذاری اقتصادی، تجهیز بهتر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌منظور رسیدن به اهداف نظامی می‌باشد که منتج به‌ثبات و خودکفایی افغانستان خواهد شد."

وی تأکید کرد که حکومت افغانستان تلاش‌های خود را برای آوردن اصلاحات همه‌ جانبه، اولویت می‌دهد تا در مبارزه با فساد اداری، بالابردن مؤثریت، شفافیت و حاکمیت قانون، پیروز شود.

این در حالی‎ست که ترمپ در جریان اعلام راهبردش برای افغانستان، از حکومت وحدت ملی خواست تا سهم اش نیز بازی کند و به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری، تلاش کند.

در خبرنامه هچنان آمده است که: "تطبیق این راهبرد به منظور ثبات در منطقه، این فرصت را مساعد خواهد کرد تا کشورهای منطقه جهت رسیدن به‌اهداف مشترک درعرصۀ صلح و رفاه باهم کار نمایند."

غنی افزود: "مشارکت ما قوی‌تر از هر زمان دیگر است تا بر تهدید تروریزم که گری‌بان‌گیر تمامی ما می‌باشد، فایق آییم. قدرت نیروهای امنیتی‌ و دفاعی ما باید به طالبان و دیگران واضح سازد که آنان قادر به پیروزی نظامی نخواهند بود. هدف صلح والا است و صلح هم‌چنان اولویت ما باقی می‎ماند."

از سوی هم، ترمپ در جریان سخنراین‎اش، گفت که پناهگاه‌های امن هراس‌افگنان در پاکستان باید نابود شوند زیرا واشنگتن نمی‌تواند در برابر این پناهگاه‌ها، بیشتر از این خاموش بماند.
 
وی می‎افزاید: "ما به پاکستان میلیاردها دالر داده‎ایم؛ اما پاکستان به هراس‌افگنانی که در برابر آنان می‌جنگیم پناه داده است. اما این کار باید تغییرد کند و بی‌درنگ، تغییر خواهد کرد."
 
او در دربارۀ طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان سخن می‎زد، گفت که امریکا، به حکومت افغانستان کمک می‎کند تا طالبان دوباره به قدرت نرسند.
 
درهمین حال، وی اضافه کرد که امریکا دیگر به ملت سازی نمی‌پردازد، بل بر کشتن هراس‎افگنان درافغانستان تمرکز خواهد داشت.
 
پس از آنکه امریکا راهبردش برای افغانستان اعلام کرد طالبان در واکنش به راهبرد تازه امریکا گفتند تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، همچنان به جنگ ادامه خواهند داد.

هم‌رسانی کنید