Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی به ولایت هلمند رفت

ریاست‌جمهوری روز یک‌شنبه (۶ عقرب) درخبرنامۀ گفته‌است که رییس‌جمهور اشرف غنی در راس یک هئیت بلند پایه به شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند رفت.
 
خبرنامه می‌افزاید که قرار است که آقای غنی با مقام‌های محلی، امنیتی و نیز با شماری از بزرگان اقوام این ولایت نیز، دیدار و گفتگو کند.
 
آقای غنی در جریان این سفر، با خانواده جبار قهرمان و صالح‌محمد اچکزی، غم شریکی خواهد کرد.
 
هم‌زمان با سفر رییس‌جمهور به شهر لشکرگاه، یک موشک نیز به این شهر اصابت، کرده‌است.
 
مقام‌های محلی می‌گویند که در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده‌است.

رییس‌جمهور غنی به ولایت هلمند رفت

ریاست‌جمهوری گفته‌است که رییس‌جمهور در این سفرش چند پروژه توسعه‌یی را در هلمند، افتتاح خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

ریاست‌جمهوری روز یک‌شنبه (۶ عقرب) درخبرنامۀ گفته‌است که رییس‌جمهور اشرف غنی در راس یک هئیت بلند پایه به شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند رفت.
 
خبرنامه می‌افزاید که قرار است که آقای غنی با مقام‌های محلی، امنیتی و نیز با شماری از بزرگان اقوام این ولایت نیز، دیدار و گفتگو کند.
 
آقای غنی در جریان این سفر، با خانواده جبار قهرمان و صالح‌محمد اچکزی، غم شریکی خواهد کرد.
 
هم‌زمان با سفر رییس‌جمهور به شهر لشکرگاه، یک موشک نیز به این شهر اصابت، کرده‌است.
 
مقام‌های محلی می‌گویند که در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده‌است.

هم‌رسانی کنید