Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور غنی: حقوق زنان خط سرخ ما در روند صلح است

رییس جمهور اشرف غنی در سفرش به ولایت فاریاب روز پنجشنبه با شماری از زنان در این ولایت دیدار کرد و گفت که حقوق زنان به عنوان خط سرخ حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح باقی خواهد ماند. 

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می‌گوید که در این دیدار آقای غنی پس از شنیدن خواست‌ها و پیشنهادات زنان ولایت فاریاب، گفت: «جای افتخار است که امروز زنان فاریاب متفکرانه خواست‌های خود را مطرح می‌کنند. حقوق زنان خط سرخ ما در پروسۀ صلح است و ما هرگز به عقب بر نمی‌گردیم.» 

او افزود: «سهم شما در عرصه های مختلف جامعه فرمایشی نیست و تا زمانی که من مسوول هستم، این سهم روز به روز افزایش خواهد یافت.»

آقای غنی از زنان خواست که افکار فرمایشی را کنار بگذارند و خواست‌ها و افکار شان را مستقلانه مطرح کنند. 

به گفتۀ او، مشارکت زنان درسطح ملی عالی است و در سطح محلی این مشارکت در حال افزایش است. 

آقای غنی گفت: «این نیاز است که زنان در پست‌های مدیریتی حضور داشته باشند.»

این در حالی است حکومت از بهر ندادن آن چه سهم لازم در روند صلح گفته شده است همواره زیر انتقاد فعالان و منتقدان بوده است. 

رییس‌جمهور غنی: حقوق زنان خط سرخ ما در روند صلح است

آقای غنی می‌گوید که تا زمانی او من مسوول است، سهم زنان در بخش‌های مختلف جامعه روز به روز افزایش خواهد یافت. 

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی در سفرش به ولایت فاریاب روز پنجشنبه با شماری از زنان در این ولایت دیدار کرد و گفت که حقوق زنان به عنوان خط سرخ حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح باقی خواهد ماند. 

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می‌گوید که در این دیدار آقای غنی پس از شنیدن خواست‌ها و پیشنهادات زنان ولایت فاریاب، گفت: «جای افتخار است که امروز زنان فاریاب متفکرانه خواست‌های خود را مطرح می‌کنند. حقوق زنان خط سرخ ما در پروسۀ صلح است و ما هرگز به عقب بر نمی‌گردیم.» 

او افزود: «سهم شما در عرصه های مختلف جامعه فرمایشی نیست و تا زمانی که من مسوول هستم، این سهم روز به روز افزایش خواهد یافت.»

آقای غنی از زنان خواست که افکار فرمایشی را کنار بگذارند و خواست‌ها و افکار شان را مستقلانه مطرح کنند. 

به گفتۀ او، مشارکت زنان درسطح ملی عالی است و در سطح محلی این مشارکت در حال افزایش است. 

آقای غنی گفت: «این نیاز است که زنان در پست‌های مدیریتی حضور داشته باشند.»

این در حالی است حکومت از بهر ندادن آن چه سهم لازم در روند صلح گفته شده است همواره زیر انتقاد فعالان و منتقدان بوده است. 

هم‌رسانی کنید