تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور غنی رهایی سه زندانی برجستۀ طالبان را تأیید کرد

رییس جمهور اشرف غنی روزسه شنبه (۲۱عقرب) از رهایی مشروط انس حقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان خبر می‌دهد.

آقای غنی گرفتن تصمیم را در بارۀ رهایی این سه عضو گروه طالبان بسیار دشوار خواند، اما تاکید کرد که کابل در همکاری با واشنگتن روشی را در پیش گرفته است که با رهایی این سه زندانی طالب، حمله‌های گروه طالبان در افغانستان افزایش نیابند. 

رییس جمهور غنی در واپسین روزهای حکومت وحدت ملی، آمده است که به گفته خوداش یکی از تصمیم‌های دشوار حکومت‌اش را همه‌گانی بسازد.

این تصمیم دشوار رییس جمهور یعنی رهایی انس حقانی، مالی‌خان و حافظ رشید در برابر رهایی استادان دانشگاه امریکایی کابل و نیز آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان گرفته شده است. 

آقای غنی گفت: «من به مراتب گفته ام که برای رسیدن به صلح با عزت و پایدار و رسیدن به ثبات یک روز لازم است که ما قیمت تلخ آنرا بپردازیم، اما این قیمت اصلی جمهوریت، شهروندان و حقوق زنان و داست آوردهای ما نخواهد بود.»

از سویی هم جان بس، سفیر امریکا در کابل این تصمیم رییس جمهور غنی را یک تصمیم شجاعانه می‌داند و از طالبان می‌خواهد که با یک حرکت انسان دوستانه، زندانیان به ویژه زندانیان نیروهای دولتی افغانستان و استادان دانشگاه امریکایی را آزاد بسازند. 

آقای بس گفت: «حکومت ایالات متحده، از تصمیم شجاعانه رییس جمهور غنی به رهایی سه زندانی طالبان که صبح امروز اعلام شد استقبال و قویاً حمایت می‌کند. ما این تصمیم را یک گام مهم و بازتاب دهنده نیرومندی جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی افغانستان در تلاش‌های جاری شان برای محافظت و دفاع از مردم افغانستان می‌دانیم. این واپسین گام در یک رشته گام‌های شجاعانه از سوی رییس جمهور غنی و حکومت افغانستان، برای پاسخ دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان، به صلح است. امیدواریم که طالبان، با یک حرکت انسان دوستانه یعنی رهایی زندانیان، به ویژه زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان خارجی، به این حرکت انسان دوستانه پاسخ دهند.»

رییس جمهور با کسانی که در حمله‌های شبکه حقانی آسیب دیده اند به گونه‌یی همدردی نیز می‌کند، اما تأکید می‌ورزد که رهایی این سه زندانی در تنور جنگ افغانستان هیزم بیشتر نخواهد افزود.

آقای غنی گفت: «در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا، ما میکانیزم و روشی را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید حملات شان نخواهد شد.»

اکنون واشنگتن نیز انتظار دارد تا گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شوند و این گفت‌وگوها را تنها گزینه برای یافتن یک راۀ حل همیشگی در افغانستان می‌بیند.

سفیر امریکا در کابل گفت: «ما می‌خواهیم که گواۀ آغاز مذاکرات میان افغانان باشیم که تنها راه یافتن یک راۀ حل دایمی برای این منازعه است.»

همچنان آقای غنی در ماه اسد سال روان در یک گفتگوی ویژه با طلوع‌نیوز گفته بود: «من عمومأ حکم اعدام را عملی نمی کنم، چون حالی در قانون ما واضیح است که حبس ابد باشد و این به شرایط خاص تعلق دارد.»

پیش از این ریاست جمهوری رهایی انس حقانی را برای حکومت و شهروندان افغانستان یک خط سرخ گفته بود.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور گفته بود: «انس حقانی خط سرخ حکومت افغانستان و مردم افغانستان است، مردم افغانستان این اجازه را به حکومت افغانستان نخواهد داد که انس حقانی که قاتل مردم افغانستان است رها شود.»

با این همه رییس جمهور غنی می‌گوید که همین اکنون یازده هزار زندانی گروه طالبان در بند حکومت افغانستان به سر می‌برند.

رییس‌جمهور غنی رهایی سه زندانی برجستۀ طالبان را تأیید کرد

آقای غنی می‎گوید که رهایی این زندانیان سبب تقویب صفوف دشمن یا ضعف نیروهای امنیتی، نخواهد شد.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی روزسه شنبه (۲۱عقرب) از رهایی مشروط انس حقانی و دو عضو دیگر گروه طالبان خبر می‌دهد.

آقای غنی گرفتن تصمیم را در بارۀ رهایی این سه عضو گروه طالبان بسیار دشوار خواند، اما تاکید کرد که کابل در همکاری با واشنگتن روشی را در پیش گرفته است که با رهایی این سه زندانی طالب، حمله‌های گروه طالبان در افغانستان افزایش نیابند. 

رییس جمهور غنی در واپسین روزهای حکومت وحدت ملی، آمده است که به گفته خوداش یکی از تصمیم‌های دشوار حکومت‌اش را همه‌گانی بسازد.

این تصمیم دشوار رییس جمهور یعنی رهایی انس حقانی، مالی‌خان و حافظ رشید در برابر رهایی استادان دانشگاه امریکایی کابل و نیز آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان گرفته شده است. 

آقای غنی گفت: «من به مراتب گفته ام که برای رسیدن به صلح با عزت و پایدار و رسیدن به ثبات یک روز لازم است که ما قیمت تلخ آنرا بپردازیم، اما این قیمت اصلی جمهوریت، شهروندان و حقوق زنان و داست آوردهای ما نخواهد بود.»

از سویی هم جان بس، سفیر امریکا در کابل این تصمیم رییس جمهور غنی را یک تصمیم شجاعانه می‌داند و از طالبان می‌خواهد که با یک حرکت انسان دوستانه، زندانیان به ویژه زندانیان نیروهای دولتی افغانستان و استادان دانشگاه امریکایی را آزاد بسازند. 

آقای بس گفت: «حکومت ایالات متحده، از تصمیم شجاعانه رییس جمهور غنی به رهایی سه زندانی طالبان که صبح امروز اعلام شد استقبال و قویاً حمایت می‌کند. ما این تصمیم را یک گام مهم و بازتاب دهنده نیرومندی جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی افغانستان در تلاش‌های جاری شان برای محافظت و دفاع از مردم افغانستان می‌دانیم. این واپسین گام در یک رشته گام‌های شجاعانه از سوی رییس جمهور غنی و حکومت افغانستان، برای پاسخ دادن به خواست اکثریت مردم افغانستان، به صلح است. امیدواریم که طالبان، با یک حرکت انسان دوستانه یعنی رهایی زندانیان، به ویژه زندانیان نیروهای امنیتی افغانستان و گروگانان خارجی، به این حرکت انسان دوستانه پاسخ دهند.»

رییس جمهور با کسانی که در حمله‌های شبکه حقانی آسیب دیده اند به گونه‌یی همدردی نیز می‌کند، اما تأکید می‌ورزد که رهایی این سه زندانی در تنور جنگ افغانستان هیزم بیشتر نخواهد افزود.

آقای غنی گفت: «در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا، ما میکانیزم و روشی را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید حملات شان نخواهد شد.»

اکنون واشنگتن نیز انتظار دارد تا گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز شوند و این گفت‌وگوها را تنها گزینه برای یافتن یک راۀ حل همیشگی در افغانستان می‌بیند.

سفیر امریکا در کابل گفت: «ما می‌خواهیم که گواۀ آغاز مذاکرات میان افغانان باشیم که تنها راه یافتن یک راۀ حل دایمی برای این منازعه است.»

همچنان آقای غنی در ماه اسد سال روان در یک گفتگوی ویژه با طلوع‌نیوز گفته بود: «من عمومأ حکم اعدام را عملی نمی کنم، چون حالی در قانون ما واضیح است که حبس ابد باشد و این به شرایط خاص تعلق دارد.»

پیش از این ریاست جمهوری رهایی انس حقانی را برای حکومت و شهروندان افغانستان یک خط سرخ گفته بود.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور گفته بود: «انس حقانی خط سرخ حکومت افغانستان و مردم افغانستان است، مردم افغانستان این اجازه را به حکومت افغانستان نخواهد داد که انس حقانی که قاتل مردم افغانستان است رها شود.»

با این همه رییس جمهور غنی می‌گوید که همین اکنون یازده هزار زندانی گروه طالبان در بند حکومت افغانستان به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید