Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور: هیچ مانعی را در مسیر صلح نمی‌پذیرم

دو روز پس از آن‌که گروه طالبان، فراخوان صلح حکومت افغانستان را رد کردند، رییس‎جمهور غنی می‎گوید که او هیچ مانعی را در «مسیرصلح» نمی‎پذیرد.

آقای غنی که پیش از چاشت روز جمعه (۷ثور) در مراسم یادبود از کشته‎شدن محمدداوود خان، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، در کابل سخن می‎زد، صلح را «نیاز حیاتی» مردم افغانستان عنوان کرد و گفت که در این راستا، اجماع وجود دارد: «صلح نیاز حیاتی مردم افغانستان است و دراین خصوص اجماع وجوددارد و نیز هیچ مانع را در این مسیر نمی‌پذیریم.»

رییس‎جمهور، دوماه پیش در نشست دوم «روند کابل»، پیشنهاد صلح بدون پیش‌شرط را به طالبان ارایه کرد، اما این گروه، روز چهارشنبه، در یک اعلامیه، این فراخوان را رد کردند و از آغاز عملیات بهاری شان زیرنام «خندق» خبر دادند.

همزمان با این، رییس‎جمهور تأکید می‎ورزد که ارادۀ ملی برای ثبات و رفاه وجود دارد و تنها راه رسیدن به آن، تمسک به قانون اساسی است.

آقای غنی می‎گوید باور دارد که ایجاد نظام مردم سالار «حوصلۀ سیاسی» می‎خواهد و بدون حوصلۀ سیاسی رسیدن به اجماع ناممکن است: «ایجاد نظام مردم‌سالار حوصلۀ سیاسی می‌خواهد و بدون آن به اجماع رسیده نمی‌توانیم.»

این گفته‎های رییس‎جمهور غنی در حالی بیان می‎شوند که بسیاری‎ها، او را بدلیل آن‎چه انحصار قدرت می‎دانند انتقاد می‎کنند.

 

رییس‌جمهور: هیچ مانعی را در مسیر صلح نمی‌پذیرم

رییس‎جمهور، دوماه پیش در نشست دوم «روند کابل»، پیشنهاد صلح بدون پیش‌شرط را به طالبان ارایه کرد، اما این گروه، روز چهارشنبه، در یک اعلامیه، این فراخوان را رد کردند و از آغاز عملیات بهاری شان زیرنام «خندق» خبر دادند.

تصویر بندانگشتی

دو روز پس از آن‌که گروه طالبان، فراخوان صلح حکومت افغانستان را رد کردند، رییس‎جمهور غنی می‎گوید که او هیچ مانعی را در «مسیرصلح» نمی‎پذیرد.

آقای غنی که پیش از چاشت روز جمعه (۷ثور) در مراسم یادبود از کشته‎شدن محمدداوود خان، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، در کابل سخن می‎زد، صلح را «نیاز حیاتی» مردم افغانستان عنوان کرد و گفت که در این راستا، اجماع وجود دارد: «صلح نیاز حیاتی مردم افغانستان است و دراین خصوص اجماع وجوددارد و نیز هیچ مانع را در این مسیر نمی‌پذیریم.»

رییس‎جمهور، دوماه پیش در نشست دوم «روند کابل»، پیشنهاد صلح بدون پیش‌شرط را به طالبان ارایه کرد، اما این گروه، روز چهارشنبه، در یک اعلامیه، این فراخوان را رد کردند و از آغاز عملیات بهاری شان زیرنام «خندق» خبر دادند.

همزمان با این، رییس‎جمهور تأکید می‎ورزد که ارادۀ ملی برای ثبات و رفاه وجود دارد و تنها راه رسیدن به آن، تمسک به قانون اساسی است.

آقای غنی می‎گوید باور دارد که ایجاد نظام مردم سالار «حوصلۀ سیاسی» می‎خواهد و بدون حوصلۀ سیاسی رسیدن به اجماع ناممکن است: «ایجاد نظام مردم‌سالار حوصلۀ سیاسی می‌خواهد و بدون آن به اجماع رسیده نمی‌توانیم.»

این گفته‎های رییس‎جمهور غنی در حالی بیان می‎شوند که بسیاری‎ها، او را بدلیل آن‎چه انحصار قدرت می‎دانند انتقاد می‎کنند.

 

هم‌رسانی کنید