تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس‌جمهور کریم خلیلی را به حیث رییس شورای عالی صلح گماشت

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور امروز (سه شنبه ۱۶ جوزا) گفت که انتظار دارد آقای خلیلی ابعاد سیاسی گفتگوهای صلح را در نظر بگیرد و به خواست‌های زنان و نهادهای جامعه مدنی توجه داشته باشد.

در همین حال شماری از سیاست گران گماشته شدن آقای خلیلی را به به سمت رییس شورای عالی صلح یک تصمیم عجولانه و از بهر نشست کابل خوانده اند. 

چند ساعت پیش از نشست کابل حکومت محمد کریم خلیلی را به حیث رئیس شورای عالی صلح گماشت.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفته است:" خوشحال استم که اقای خلیلی اینجا است و از موقف رییس شورای عالی صلح ابعاد سیاسی و امنیتی صلح را ارایه نماید و خواست ها و تجارب زنان و اعضای نهاد های جامعه مدنی را در روند گفتگوهای صلح داشته باشد."

آقای خلیلی معاون این شورا بود و رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان را نیز به عهده دارد، شماری از اعضای شورای عالی صلح گماشتن آقای خلیلی را به حیث رییس این شورا استقبال می کنند و می‌گوید که آقای خلیلی باید در گفتگوهای صلح را با طالبان باز نماید.

سید امین وقاد، عضو شورای عالی صلح گفته است:"این پالیسی همیشه بوده که روند صلح را کسی به پیش ببرد که از جهادیان باشد و حالا نوبت به خلیلی صاحب رسید او سابقه جهادی دارد امیدواریم که در برنامه های خود موفق باشد."

از سویی هم شماری از سیاست گران دیگر شورای عالی صلح را در گفتگوها با طالبان و تامین امنیت اثر گذار نمی‌دانند و می‌گویند که رییس‌جمهور شماری از بزرگان سیاسی را در چنین مقام هایی سرگرم می سازد.

آگاه سیاسی سید اسحاق گیلانی گفته است:"تا کنون چیزی که آرزوی ملت افغانستان است از شورای عالی صلح  کار نشده و فقط خاک در چشم مردم زدن است و هر روز فقط جوانان مردم کشته می شوند."

شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹ از سوی  حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی، رییس جمهورپیشین ایجاد شد.

کریم خلیلی پس از برهان الدین ربانی و پیر سید احمد گیلانی سومین رییس شورای عالی صلح است.

افغانستان

رییس‌جمهور کریم خلیلی را به حیث رییس شورای عالی صلح گماشت

شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹ از سوی  حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی، رییس جمهورپیشین ایجاد شد.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور امروز (سه شنبه ۱۶ جوزا) گفت که انتظار دارد آقای خلیلی ابعاد سیاسی گفتگوهای صلح را در نظر بگیرد و به خواست‌های زنان و نهادهای جامعه مدنی توجه داشته باشد.

در همین حال شماری از سیاست گران گماشته شدن آقای خلیلی را به به سمت رییس شورای عالی صلح یک تصمیم عجولانه و از بهر نشست کابل خوانده اند. 

چند ساعت پیش از نشست کابل حکومت محمد کریم خلیلی را به حیث رئیس شورای عالی صلح گماشت.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفته است:" خوشحال استم که اقای خلیلی اینجا است و از موقف رییس شورای عالی صلح ابعاد سیاسی و امنیتی صلح را ارایه نماید و خواست ها و تجارب زنان و اعضای نهاد های جامعه مدنی را در روند گفتگوهای صلح داشته باشد."

آقای خلیلی معاون این شورا بود و رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان را نیز به عهده دارد، شماری از اعضای شورای عالی صلح گماشتن آقای خلیلی را به حیث رییس این شورا استقبال می کنند و می‌گوید که آقای خلیلی باید در گفتگوهای صلح را با طالبان باز نماید.

سید امین وقاد، عضو شورای عالی صلح گفته است:"این پالیسی همیشه بوده که روند صلح را کسی به پیش ببرد که از جهادیان باشد و حالا نوبت به خلیلی صاحب رسید او سابقه جهادی دارد امیدواریم که در برنامه های خود موفق باشد."

از سویی هم شماری از سیاست گران دیگر شورای عالی صلح را در گفتگوها با طالبان و تامین امنیت اثر گذار نمی‌دانند و می‌گویند که رییس‌جمهور شماری از بزرگان سیاسی را در چنین مقام هایی سرگرم می سازد.

آگاه سیاسی سید اسحاق گیلانی گفته است:"تا کنون چیزی که آرزوی ملت افغانستان است از شورای عالی صلح  کار نشده و فقط خاک در چشم مردم زدن است و هر روز فقط جوانان مردم کشته می شوند."

شورای عالی صلح در سال ۱۳۸۹ از سوی  حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی، رییس جمهورپیشین ایجاد شد.

کریم خلیلی پس از برهان الدین ربانی و پیر سید احمد گیلانی سومین رییس شورای عالی صلح است.

هم‌رسانی کنید