تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله و یِلدِریم دربارۀ برگشت جنرال دوستم به کشور گفت‎وگو کردند

بن علی یِلدِریم، نخست‌وزیر ترکیه روز یک شنبه به کابل آمد و با عبدالله عبدالله، رییس‎اجراییه دیدار کرد.

چگونگی سپردن مسؤولیت مکتب‎های افغان – ترک، برگشت مهاجران افغان از ترکیه، گسترش همکاری‌های دوجانبه میان کابل و انقره و نیز برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور به کشور، از موضوعاتی استند که دو طرف روی آن‌ها گفت‌وگو کرده اند.

رییس‎اجراییه می‌گوید که گفت‎وگوها در بارۀ برگشت جنرال دوستم ادامه دارند و قرار است آقای یلدریم در این باره با رییس‌جمهور غنی نیز گفت‌وگو کند.

عبدالله عبدالله می‌گوید که باید "زمینۀ زنده‌گی مشترک در افغانستان برای تمامی شهروندان مهیا شود و همه باید افغانستان را خانۀ مشترک خود بداند.»

آقای عبدالله این سخنانش را در نشست مشترک خبری با آقای یلدریم در کابل بیان داشت.

همزمان با این، نخست‎وزیر ترکیه در این نشست خبری، از طالبان خواست که به روند گفت‎وگوهای صلح بپیوندند. وی با اشاره به سفر اخیر شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان به افغانستان، گفت که تلاش‌های صلح ادامه خواهند یافت و ترکیه از این تلاش‌ها پشتیبانی می‌کند: «ما از پیشنهاد صلح افغانستان برای طالبان پشتیبانی میکنیم، طالبان این فرصت را از دست ندهند و باید به روند صلح بپیوندند... ترکیه از روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند و در این زمینه تجربه دارد، ما هراس افگنان را اجازه نمی دهیم که صلح را بر هم بزنند. ما از سفر نخست وزیر پاکستان به کابل نیز پشتیبانی می کنیم و برای برگزاری نشست سه جانبه زمینه سازی میکنیم.»

وی هم‌چنان گفت که قرار است در همین راستا، یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان در ماه می میلادی در ترکیه برگزار شود.

در همین حال، دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه یی، می گوید که آقای یلدریم پس از چاشت روز یک شنبه با رییس جمهور غنی نیز دیدار کرده است. 

بربنیاد این خبرنامه، رییس جمهور افغانستان و نخست وزیر ترکیه در بارۀ گسترش روابط اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان دو کشور گفت وگو کرده اند.

نخست وزیر ترکیه در این دیدار، از گفت وگوهای صلح به حمایت و مالکیت افغان ها حمایت کرده است.

اما در خبرنامه از گفت وگوی آقای غنی با یلدریم در بارۀ برگشت آقای دوستم به کشور، چیزی گفته نشده است.

نخست‌وزیر ترکیه در حالی به کابل آمده است که اخیرأ حکومت افغانستان مسؤولیت مکتب‎های افغان- ترک در افغانستان را به معارف ترکیه سپرد و این کار، اعتراض‌های خانواده‌های دانش آموزان این مکتب‌ها را به همراه شده است.

کمیتۀ این خانواده‌ها امروز نیز در این باره نشست خبری برگزار کردند. اما، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که حکومت افغانستان توافق نامه‎یی را در این باره با حکومت ترکیه امضا کرده که بربنیاد آن نه تنها مسؤولیت این مکتب‌ها به ترکیه سپرده می‌شوند که آموزگاران این مکتب‌ها نیز جایگزین خواهند شد.

عبدالله و یِلدِریم دربارۀ برگشت جنرال دوستم به کشور گفت‎وگو کردند

قرار است نخست‌وزیر ترکیه در بارۀ برگشت آقای دوستم به افغانستان، با رییس جمهور غنی نیز گفت وگو کند.

تصویر بندانگشتی

بن علی یِلدِریم، نخست‌وزیر ترکیه روز یک شنبه به کابل آمد و با عبدالله عبدالله، رییس‎اجراییه دیدار کرد.

چگونگی سپردن مسؤولیت مکتب‎های افغان – ترک، برگشت مهاجران افغان از ترکیه، گسترش همکاری‌های دوجانبه میان کابل و انقره و نیز برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور به کشور، از موضوعاتی استند که دو طرف روی آن‌ها گفت‌وگو کرده اند.

رییس‎اجراییه می‌گوید که گفت‎وگوها در بارۀ برگشت جنرال دوستم ادامه دارند و قرار است آقای یلدریم در این باره با رییس‌جمهور غنی نیز گفت‌وگو کند.

عبدالله عبدالله می‌گوید که باید "زمینۀ زنده‌گی مشترک در افغانستان برای تمامی شهروندان مهیا شود و همه باید افغانستان را خانۀ مشترک خود بداند.»

آقای عبدالله این سخنانش را در نشست مشترک خبری با آقای یلدریم در کابل بیان داشت.

همزمان با این، نخست‎وزیر ترکیه در این نشست خبری، از طالبان خواست که به روند گفت‎وگوهای صلح بپیوندند. وی با اشاره به سفر اخیر شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان به افغانستان، گفت که تلاش‌های صلح ادامه خواهند یافت و ترکیه از این تلاش‌ها پشتیبانی می‌کند: «ما از پیشنهاد صلح افغانستان برای طالبان پشتیبانی میکنیم، طالبان این فرصت را از دست ندهند و باید به روند صلح بپیوندند... ترکیه از روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند و در این زمینه تجربه دارد، ما هراس افگنان را اجازه نمی دهیم که صلح را بر هم بزنند. ما از سفر نخست وزیر پاکستان به کابل نیز پشتیبانی می کنیم و برای برگزاری نشست سه جانبه زمینه سازی میکنیم.»

وی هم‌چنان گفت که قرار است در همین راستا، یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ترکیه و پاکستان در ماه می میلادی در ترکیه برگزار شود.

در همین حال، دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه یی، می گوید که آقای یلدریم پس از چاشت روز یک شنبه با رییس جمهور غنی نیز دیدار کرده است. 

بربنیاد این خبرنامه، رییس جمهور افغانستان و نخست وزیر ترکیه در بارۀ گسترش روابط اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان دو کشور گفت وگو کرده اند.

نخست وزیر ترکیه در این دیدار، از گفت وگوهای صلح به حمایت و مالکیت افغان ها حمایت کرده است.

اما در خبرنامه از گفت وگوی آقای غنی با یلدریم در بارۀ برگشت آقای دوستم به کشور، چیزی گفته نشده است.

نخست‌وزیر ترکیه در حالی به کابل آمده است که اخیرأ حکومت افغانستان مسؤولیت مکتب‎های افغان- ترک در افغانستان را به معارف ترکیه سپرد و این کار، اعتراض‌های خانواده‌های دانش آموزان این مکتب‌ها را به همراه شده است.

کمیتۀ این خانواده‌ها امروز نیز در این باره نشست خبری برگزار کردند. اما، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که حکومت افغانستان توافق نامه‎یی را در این باره با حکومت ترکیه امضا کرده که بربنیاد آن نه تنها مسؤولیت این مکتب‌ها به ترکیه سپرده می‌شوند که آموزگاران این مکتب‌ها نیز جایگزین خواهند شد.

هم‌رسانی کنید