تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

رییس‎‏جمهور: وزارت داخله قلب «فساد اداری» است

رییس‎جمهورغنی، امروز( دوشنبه ۱۷ ثور) درسومین نشست سالانه‎ی اتحادیه‎ اروپا درباره مبارزه با فساد اداری، از آنچه که موجودیت فساد اداری درنهادهای امنیتی می‎داند به شدت انتقاد کرد و از وزارت امور داخله به عنوان «قلب» این فساد یاد کرد.

وی دراین باره گفت: «در بخش امنیتی، به‏ گونه‎ی مشخص امسال، ما بر وزارت امور داخله توجه خواهیم کرد؛ این وزارت قلب فساد اداری در میان نهاد‎های امنیتی‎است و این غیر قابل تحمل است و باید اصلاحات به میان آید.»

این نشست که درکاخ ریاست‎جمهوری برگزار شده بود، آقای غنی، از پولیس خواست که درکنار مبارزه با هراس‎افگنی، دربخش تطبیق قانون و آوردن اصلاحات در وزارت امور داخله، فعال‎تر شوند.

ازسویی‎هم، فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل درافغانستان، فساد اداری را بزرگ‎ترین چالش در برابر صلح و توسعه درافغانستان می‎داند.

تدامچی یاماماتو، بیان داشت: «فساد اداری یکی از بزرگترین چالش‏هایی است که مانع صلح و توسعه درافغانستان شده است.»

با این‏حال، سفیر اتحادیه اروپا درافغانستان، به این باوراست که مردم افغانستان، از قربانیان اصلی فساد گسترده دراین کشور استند.

فرانس مایکل ملیبن، دراین باره اظهارداشت:«مردم افغانستان، کسانی هستند که شبانه روز از بی عدالتی‎ها، از نبود فرصت ها و ناتوانایی‏های حکومت آسیب می‎بینند و قربانی واقعی فساد گسترده می‏شوند.»

با این‏ همه، حکومت می‎پذیرد که در کارمبارزه با فساد اداری دست‎آورد‎هایی چشم‎گیری نداشته است.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، گفت: « تا رسیدن به هدف اصلی، یعنی محو و یا کاهش بیشتر فساد، فاصله‎ی زیادی داریم ومتأسفانه باید بگویم که هنوز یک سیستم فراگیر دراین زمینه ایجاد نشده و حتی برخی از ادارات ما، هدایات رییس‏جمهور و کابینه‎ی افغانستان را آنچنان که باید، اجراء نمی کنند و گاهی، به سلیقه و دل‏خواه خود عمل می کنند.»

درحالی‏که در گسترش فساد، انگشت انتقاد بیشتر به‎سوی نهاد‎های عدلی و قضایی بلند می‎شود، اما سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی می‎گوید: «درطول دوسال، یک تعداد زیادی از پرسونل قضایی ما، پرسونل اداری، محررین و کمیشن کاران به اتهام اخذ رشوت دست گیر شدند و یک تعداد بیشتر آنان محاکمه شدند و به زندان فرستاده شدند.»

فرید حمیدی، لوی سارنوال نیز دراین باره گفت: «مبارزه با فساد؛ یکی زمان گیر است، کار یک روز و یک ماه و یک سال نیست. باید تلاش جدی دراین رابطه صورت بگیرد.»

درهمین‎حال، دیدبان شفافیت افغانستان نیز گسترش فساد اداری را درکشور حتا برای بقای نظام  خطر ناک  می‎داند.

سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت، می‎افزاید: «فساد هنوزهم یکی از مشکلات اساسی حکومت است که بنیادهای حکومت را تهدید می کند وحتا نظام را به چالش کشیده.»

جنگ، حاکم بودن فرهنگ معافیت ازمجازات، فقر، بیکاری، اندک بودن امتیازات کارمندان و کاستی‎ها در قوانین، ازعوامل مهم گسترش فساد اداری در افغانستان دانسته می‎شوند. 

افغانستان

رییس‎‏جمهور: وزارت داخله قلب «فساد اداری» است

سومین نشست اتحادیه اروپا که درآن مبارزه با فساد اداری محور بحث است، امروز در ارگ ریاست جمهوری، با حضور رییس جمهور و نماینده‎ سازمان ملل در افغانستان، برگزار شد

Thumbnail

رییس‎جمهورغنی، امروز( دوشنبه ۱۷ ثور) درسومین نشست سالانه‎ی اتحادیه‎ اروپا درباره مبارزه با فساد اداری، از آنچه که موجودیت فساد اداری درنهادهای امنیتی می‎داند به شدت انتقاد کرد و از وزارت امور داخله به عنوان «قلب» این فساد یاد کرد.

وی دراین باره گفت: «در بخش امنیتی، به‏ گونه‎ی مشخص امسال، ما بر وزارت امور داخله توجه خواهیم کرد؛ این وزارت قلب فساد اداری در میان نهاد‎های امنیتی‎است و این غیر قابل تحمل است و باید اصلاحات به میان آید.»

این نشست که درکاخ ریاست‎جمهوری برگزار شده بود، آقای غنی، از پولیس خواست که درکنار مبارزه با هراس‎افگنی، دربخش تطبیق قانون و آوردن اصلاحات در وزارت امور داخله، فعال‎تر شوند.

ازسویی‎هم، فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل درافغانستان، فساد اداری را بزرگ‎ترین چالش در برابر صلح و توسعه درافغانستان می‎داند.

تدامچی یاماماتو، بیان داشت: «فساد اداری یکی از بزرگترین چالش‏هایی است که مانع صلح و توسعه درافغانستان شده است.»

با این‏حال، سفیر اتحادیه اروپا درافغانستان، به این باوراست که مردم افغانستان، از قربانیان اصلی فساد گسترده دراین کشور استند.

فرانس مایکل ملیبن، دراین باره اظهارداشت:«مردم افغانستان، کسانی هستند که شبانه روز از بی عدالتی‎ها، از نبود فرصت ها و ناتوانایی‏های حکومت آسیب می‎بینند و قربانی واقعی فساد گسترده می‏شوند.»

با این‏ همه، حکومت می‎پذیرد که در کارمبارزه با فساد اداری دست‎آورد‎هایی چشم‎گیری نداشته است.

سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، گفت: « تا رسیدن به هدف اصلی، یعنی محو و یا کاهش بیشتر فساد، فاصله‎ی زیادی داریم ومتأسفانه باید بگویم که هنوز یک سیستم فراگیر دراین زمینه ایجاد نشده و حتی برخی از ادارات ما، هدایات رییس‏جمهور و کابینه‎ی افغانستان را آنچنان که باید، اجراء نمی کنند و گاهی، به سلیقه و دل‏خواه خود عمل می کنند.»

درحالی‏که در گسترش فساد، انگشت انتقاد بیشتر به‎سوی نهاد‎های عدلی و قضایی بلند می‎شود، اما سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی می‎گوید: «درطول دوسال، یک تعداد زیادی از پرسونل قضایی ما، پرسونل اداری، محررین و کمیشن کاران به اتهام اخذ رشوت دست گیر شدند و یک تعداد بیشتر آنان محاکمه شدند و به زندان فرستاده شدند.»

فرید حمیدی، لوی سارنوال نیز دراین باره گفت: «مبارزه با فساد؛ یکی زمان گیر است، کار یک روز و یک ماه و یک سال نیست. باید تلاش جدی دراین رابطه صورت بگیرد.»

درهمین‎حال، دیدبان شفافیت افغانستان نیز گسترش فساد اداری را درکشور حتا برای بقای نظام  خطر ناک  می‎داند.

سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت، می‎افزاید: «فساد هنوزهم یکی از مشکلات اساسی حکومت است که بنیادهای حکومت را تهدید می کند وحتا نظام را به چالش کشیده.»

جنگ، حاکم بودن فرهنگ معافیت ازمجازات، فقر، بیکاری، اندک بودن امتیازات کارمندان و کاستی‎ها در قوانین، ازعوامل مهم گسترش فساد اداری در افغانستان دانسته می‎شوند. 

هم‌رسانی کنید