Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس اجراییه با رییسان جمهور پاکستان و ترکمنستان دیدار کرد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، پس‌از چاشت روز چهارشنبه (۳۰ جوزا) با ممنون‌حسین، رییس‌جمهور پاکستان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان دیدار کرد.

در این نشست رییس‌جمهور پاکستان از نقش فعال حکومت افغانستان در کشته‌شدن مولانا فضل‌الله، رهبر تحریک طالبان پاکستان ستایش و سپاس‌گزاری کرد و خواهان بهبود روابط و همکاری مشترک هردو کشور شد.

آقای حسین، با اشاره به رفت‌وآمدها و تلاش‌های مشترک رهبران دوکشور، گفت: «عمل به اساس برنامه‌ی مشترک عمل پاکستان و افغانستان برای صلح و همبسته‌گی می‌تواند هردو کشور را در راه دست‌یافتن به ثبات و امنیت منطقه‌یی و بهبود روابط میان دوکشور، کمک کند.»

رییس اجراییه کشور گفت که افغانستان هراس‌افگنان را بدون استثنا هراس‌افگن می‌داند و هراس‌افگن خوب و بدی از نظر حکومت افغانستان وجود ندارد. حکومت افغانستان در گذشته نیز رهبران بلندپایه‌ی تحریک طالبان پاکستان را آماج قرارداده و این‌بار نیز با استفاده ازهمین طرز دید، علیه مولانا فضل‌الله کرد.

آقای عبدالله در ادامۀ سخنانش افزود که تماس‌ها میان رهبران هردوکشور افزایش یافته‌اند و امیدواریم عمل بربنیاد راهنمودها و پیشنهادهای برنامه‌ی مشترک عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبسته‌گی، هردوطرف را در راستای دست‌یافتن به صلح و مبارزه مشترک با هراس‌افگنی کمک کند.

ازسویی‌هم، در حاشیۀ این نشست، آقای عبدالله هم‌چنان بامداد چهارشنبه با قربانقلی‌بیردی محمداوف، رییس‌جمهور ترکمنستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، دیدار کرد.

رییس‌جمهور ترکمنستان در سخنانش در این دیدار، افغانستان را از دوستان و همسایه‌گان نزدیک کشورش خواند و خواهان گسترش روابط میان دوکشور شد.

رییس‌جمهور ترکمنستان آب را یکی‌از سرمایه‌های مهم منطقه‌یی و جهانی دانست و روی کار مشترک در منطقه و راه‌های استفاده‌ی مؤثر و بهتر از آب، تأکید کرد.‌

او در بخش دیگری‌از سخنانش گفت که برنامه‌ی تاپی به‌گونه‌ی قناعت‌بخش به‌پیش می‌رود و ترکمنستان لوله‌ی گاز را تا هرات تمدید می‌کند و دوکشور می‌توانند از گاز در حوزه‌های گوناگون استفاده کند.

آقای عبدالله، گفت که کمک‌های ترکمنستان به برنامه‌های بزرگ منطقه‌یی و همچنان برنامه‌های کوچک، درخور ستایش است و برقی‌که این کشور به‌مناطق سرحدی فراهم کرده‌است، مردم را کمک می‌کند.

در این نشست هردوطرف روی توسعه روابط و همکاری‌های بیشتر تأکید کردند و رییس‌جمهور ترکمنستان از رییس اجراییه کشور دعوت کرد تا از ترکمنستان دیدار کند.

رییس اجراییه با رییسان جمهور پاکستان و ترکمنستان دیدار کرد

رییسان جمهور پاکستان و ترکمنستان، در دیدارشان با رییس اجرائیه کشور در حاشیه‌ی نشست تاجیکستان، صلح و ثبات در افغانستان را به‌معنای صلح و ثبات در تمام منطقه‌ گفتند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، پس‌از چاشت روز چهارشنبه (۳۰ جوزا) با ممنون‌حسین، رییس‌جمهور پاکستان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان دیدار کرد.

در این نشست رییس‌جمهور پاکستان از نقش فعال حکومت افغانستان در کشته‌شدن مولانا فضل‌الله، رهبر تحریک طالبان پاکستان ستایش و سپاس‌گزاری کرد و خواهان بهبود روابط و همکاری مشترک هردو کشور شد.

آقای حسین، با اشاره به رفت‌وآمدها و تلاش‌های مشترک رهبران دوکشور، گفت: «عمل به اساس برنامه‌ی مشترک عمل پاکستان و افغانستان برای صلح و همبسته‌گی می‌تواند هردو کشور را در راه دست‌یافتن به ثبات و امنیت منطقه‌یی و بهبود روابط میان دوکشور، کمک کند.»

رییس اجراییه کشور گفت که افغانستان هراس‌افگنان را بدون استثنا هراس‌افگن می‌داند و هراس‌افگن خوب و بدی از نظر حکومت افغانستان وجود ندارد. حکومت افغانستان در گذشته نیز رهبران بلندپایه‌ی تحریک طالبان پاکستان را آماج قرارداده و این‌بار نیز با استفاده ازهمین طرز دید، علیه مولانا فضل‌الله کرد.

آقای عبدالله در ادامۀ سخنانش افزود که تماس‌ها میان رهبران هردوکشور افزایش یافته‌اند و امیدواریم عمل بربنیاد راهنمودها و پیشنهادهای برنامه‌ی مشترک عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبسته‌گی، هردوطرف را در راستای دست‌یافتن به صلح و مبارزه مشترک با هراس‌افگنی کمک کند.

ازسویی‌هم، در حاشیۀ این نشست، آقای عبدالله هم‌چنان بامداد چهارشنبه با قربانقلی‌بیردی محمداوف، رییس‌جمهور ترکمنستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان، دیدار کرد.

رییس‌جمهور ترکمنستان در سخنانش در این دیدار، افغانستان را از دوستان و همسایه‌گان نزدیک کشورش خواند و خواهان گسترش روابط میان دوکشور شد.

رییس‌جمهور ترکمنستان آب را یکی‌از سرمایه‌های مهم منطقه‌یی و جهانی دانست و روی کار مشترک در منطقه و راه‌های استفاده‌ی مؤثر و بهتر از آب، تأکید کرد.‌

او در بخش دیگری‌از سخنانش گفت که برنامه‌ی تاپی به‌گونه‌ی قناعت‌بخش به‌پیش می‌رود و ترکمنستان لوله‌ی گاز را تا هرات تمدید می‌کند و دوکشور می‌توانند از گاز در حوزه‌های گوناگون استفاده کند.

آقای عبدالله، گفت که کمک‌های ترکمنستان به برنامه‌های بزرگ منطقه‌یی و همچنان برنامه‌های کوچک، درخور ستایش است و برقی‌که این کشور به‌مناطق سرحدی فراهم کرده‌است، مردم را کمک می‌کند.

در این نشست هردوطرف روی توسعه روابط و همکاری‌های بیشتر تأکید کردند و رییس‌جمهور ترکمنستان از رییس اجراییه کشور دعوت کرد تا از ترکمنستان دیدار کند.

هم‌رسانی کنید