تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس تازۀ کمیسیون حقوق بشر: نباید در روند صلح عدالت قربانی شود

شهرزاد اکبر، رییس تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که اولویت رهبری این کمیسیون این است که نگذارند در روند صلح عدالت قربانی شود.

بانو اکبر، هرچند از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند، اما تحولات سیاسی را در کشور شتاب‌زده می‌داند.

او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز دراین باره گفت: «بیش از آن‌که هدف ما این باشد که مردم را به محکمه بکشیم، هدف ما این است که به قرباینان فضا بدهیم که خودشان تعیین کنند که چه می‌خواهند.»

شهرزاد اکبر، هفتۀ پیش به جای سیما سمر، به ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر گماشته شد.

بانو اکبر در رشتۀ مردم شناسی فرهنگی از ایالات متحده امریکا گواهی نامۀ لیسانس دارد و در بخش توسعه، گواهی نامۀ ماستری از انگلستان گرفته‌است: «در دورۀ طالبان چند سال مکتب را در پاکستان خواندم. بعد کابل آمدم و مکتب را در کابل تمام کردم. یک و نیم سال در دانشگاه کابل درس خواندم. بعد رفتم امریکا در رشته مردم شناسی فرهنگی درس خواندم و ماستری خودرا از انگلیستان در [رشتۀ] توسعه گرفتم.»

او تجربۀ کار در بخش‌های مرتبط به حقوق بشر و فرهنگ دارد و آخرین مأموریتش هم در حکومت وحدت ملی به عنوان معاون شورای امنیت ملی بود.

شهرزاد اکبر، در ولایت شمالی جوزجان زاده شده‌است و اکنون ۳۲ سال دارد. او در شرایط سکان رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر را به عهده می‌گیرد که بحث‌های نقض حقوق بشری و خشونت‌ها در کشور شدت گرفته‌اند.

رهبری تازۀ کمییسون مستقل حقوق بشر، تاکنون به گزارش عدالت انتقالی این کمیسیون – که پیش از این آماده‌ شده‌است - دست نیافته‌اند اما بانو اکبر می‌گوید که این گزارش تنها زمانی می‌تواند پخش شود که زمینه‌ها برای پی‌گیری آن آماده باشد و نیز خطری برای خانواده‌های قربانیان و کارمندان کمیسیون وجود نداشته باشد.

بانو اکبر افزود: «وقتی‌که گزارش نشر می‌شود، همان اندازه بسترسازی به وجود آمده باشد که پی‌گیری شود. درغیر آن صورت، ما با قبول خطر گزارش را منتشر می‌کنیم ولی همان از ارزش کار حقوق بشری به گونه‌یی می‌کاهد.»

در همین حال، شبنم صالحی، کمیشنر تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که اعضای پیشین این نهاد، در تصمیم‌های بزرگ اختلاف داشتند و این یکی از مشکلات جدی در برابر کارهای این نهاد بود: «کار حقوق بشر یک کار ارزشی است بالاتر از این‌که برای ما یک وظیفه باشد، برای ما یک ارزش است. از این نگاه ما باور داریم که می‌توانیم خودمان را از این بحران‌ها نجات بدهیم.»

رییس تازۀ کمیسیون حقوق بشر: نباید در روند صلح عدالت قربانی شود

شهرزاد اکبر، هفتۀ پیش به جای سیما سمر، به ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر گماشته شد.

تصویر بندانگشتی

شهرزاد اکبر، رییس تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که اولویت رهبری این کمیسیون این است که نگذارند در روند صلح عدالت قربانی شود.

بانو اکبر، هرچند از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند، اما تحولات سیاسی را در کشور شتاب‌زده می‌داند.

او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز دراین باره گفت: «بیش از آن‌که هدف ما این باشد که مردم را به محکمه بکشیم، هدف ما این است که به قرباینان فضا بدهیم که خودشان تعیین کنند که چه می‌خواهند.»

شهرزاد اکبر، هفتۀ پیش به جای سیما سمر، به ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر گماشته شد.

بانو اکبر در رشتۀ مردم شناسی فرهنگی از ایالات متحده امریکا گواهی نامۀ لیسانس دارد و در بخش توسعه، گواهی نامۀ ماستری از انگلستان گرفته‌است: «در دورۀ طالبان چند سال مکتب را در پاکستان خواندم. بعد کابل آمدم و مکتب را در کابل تمام کردم. یک و نیم سال در دانشگاه کابل درس خواندم. بعد رفتم امریکا در رشته مردم شناسی فرهنگی درس خواندم و ماستری خودرا از انگلیستان در [رشتۀ] توسعه گرفتم.»

او تجربۀ کار در بخش‌های مرتبط به حقوق بشر و فرهنگ دارد و آخرین مأموریتش هم در حکومت وحدت ملی به عنوان معاون شورای امنیت ملی بود.

شهرزاد اکبر، در ولایت شمالی جوزجان زاده شده‌است و اکنون ۳۲ سال دارد. او در شرایط سکان رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر را به عهده می‌گیرد که بحث‌های نقض حقوق بشری و خشونت‌ها در کشور شدت گرفته‌اند.

رهبری تازۀ کمییسون مستقل حقوق بشر، تاکنون به گزارش عدالت انتقالی این کمیسیون – که پیش از این آماده‌ شده‌است - دست نیافته‌اند اما بانو اکبر می‌گوید که این گزارش تنها زمانی می‌تواند پخش شود که زمینه‌ها برای پی‌گیری آن آماده باشد و نیز خطری برای خانواده‌های قربانیان و کارمندان کمیسیون وجود نداشته باشد.

بانو اکبر افزود: «وقتی‌که گزارش نشر می‌شود، همان اندازه بسترسازی به وجود آمده باشد که پی‌گیری شود. درغیر آن صورت، ما با قبول خطر گزارش را منتشر می‌کنیم ولی همان از ارزش کار حقوق بشری به گونه‌یی می‌کاهد.»

در همین حال، شبنم صالحی، کمیشنر تازۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که اعضای پیشین این نهاد، در تصمیم‌های بزرگ اختلاف داشتند و این یکی از مشکلات جدی در برابر کارهای این نهاد بود: «کار حقوق بشر یک کار ارزشی است بالاتر از این‌که برای ما یک وظیفه باشد، برای ما یک ارزش است. از این نگاه ما باور داریم که می‌توانیم خودمان را از این بحران‌ها نجات بدهیم.»

هم‌رسانی کنید