Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور: آتش‌بس حکومت با طالبان از روز چهارم عید تمدید می‌شود

رییس جمهور اشرف غنی در یک سخنرانی تلویویزیونی اعلام کرد که آتش‌بس موقت حکومت با طالبان از روز چهارم عید فطر تمدید می‌شود.

رییس جمهور گفت آتش‌بس موقت حکوت با طالبان با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده است و از همین رو وی به نیروهای امنیتی دستور تمدید آتش‌بس یک هفته‌یی را داده است.

آقای غنی در باره مدت آتش‌بس تمدید شده چیزی نگفت.

رییس جمهور گفت: «به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور می‌دهم که آتش‌بس را از روز چهارم عید تمدید کنند. جزئیات آتش‌بس تمدید شده به زودی با مردم شریک ساخته می‌شود. اما به قوای مسلح در سراسر کشور هدایت داده می‌شود تا در مقابل هر نوع حمله و تعرض، برای تامین امنیت مردم و دفاع از وطن آماده‌گی قاطع و همه جانبه را داشته باشند.»

رییس جمهور می‌گوید که گزارش امنیتی روز گذشته را مطالعه کرده و دریافت است که در سراسر کشور آرامی است.

به گفته او فرضیه‌های بسیاری از سیاسیون و تحلیل‌گران در باره شکننده‌گی آتش‌بس غلط ثابت شدند و دیگر جنگ در کشور از رهگذر سیاسی و دینی هیچ توجهی ندارد.

رییس جمهور غنی همچنان می‌گوید که برای استقبال از آتش‌بس با طالبان، چهل وشش طالب زندانی رها شده است و اگر رهبری طالبان نیز واکنش مثبت نشان دهد، زندانیان بیشتر این گروه از زندان‌های کشور رها خواهند شد.

این در حالی است که آتش‌بس کنونی حکومت به روز پنجم عید و آتش‌بس طالبان به روز سوم عید پایان می‌یابند.

رییس جمهور: آتش‌بس حکومت با طالبان از روز چهارم عید تمدید می‌شود

رییس جمهور اشرف غنی می‌گوید وی به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده است تا آتش‌بس کنونی را از روز چهارم عید فطر تمدید کنند.

Thumbnail

رییس جمهور اشرف غنی در یک سخنرانی تلویویزیونی اعلام کرد که آتش‌بس موقت حکومت با طالبان از روز چهارم عید فطر تمدید می‌شود.

رییس جمهور گفت آتش‌بس موقت حکوت با طالبان با استقبال گرم مردم روبه‌رو شده است و از همین رو وی به نیروهای امنیتی دستور تمدید آتش‌بس یک هفته‌یی را داده است.

آقای غنی در باره مدت آتش‌بس تمدید شده چیزی نگفت.

رییس جمهور گفت: «به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور می‌دهم که آتش‌بس را از روز چهارم عید تمدید کنند. جزئیات آتش‌بس تمدید شده به زودی با مردم شریک ساخته می‌شود. اما به قوای مسلح در سراسر کشور هدایت داده می‌شود تا در مقابل هر نوع حمله و تعرض، برای تامین امنیت مردم و دفاع از وطن آماده‌گی قاطع و همه جانبه را داشته باشند.»

رییس جمهور می‌گوید که گزارش امنیتی روز گذشته را مطالعه کرده و دریافت است که در سراسر کشور آرامی است.

به گفته او فرضیه‌های بسیاری از سیاسیون و تحلیل‌گران در باره شکننده‌گی آتش‌بس غلط ثابت شدند و دیگر جنگ در کشور از رهگذر سیاسی و دینی هیچ توجهی ندارد.

رییس جمهور غنی همچنان می‌گوید که برای استقبال از آتش‌بس با طالبان، چهل وشش طالب زندانی رها شده است و اگر رهبری طالبان نیز واکنش مثبت نشان دهد، زندانیان بیشتر این گروه از زندان‌های کشور رها خواهند شد.

این در حالی است که آتش‌بس کنونی حکومت به روز پنجم عید و آتش‌بس طالبان به روز سوم عید پایان می‌یابند.

هم‌رسانی کنید