تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور ۱۶۴ جنرال وزارت دفاع را بازنشسته ساخت

رییس جمهور غنی، فرمان بازنشستگی ۱۶۴جنرال وزارت دفاع ملی را امروز صادر کرد و گفت که این کار از بهر آوردن اصلاحات و ایجاد فرصت ها برای افسران جوان، انجام شده است.

آقای غنی در صفحۀ تویترش نگاشته است که : «من فرمان بازنشستگی عزت مند ۱۶۴ جنرال را امضا کردم؛ ما اصلاحات می خواهم تا در جنگ و صلح پیروز شویم. ما اصلاحات را از بهر اصلاحات نمی خواهیم. این پروسه بخاطر آینده روشن مان ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی می گوید که این تصمیم برمبنای قانون «امور ذاتی افسران» صورت عملی شده است.

دولت وزیری، سخن گوی این وزارت می گوید این جنرالان، در بخش احتیاط پیژنتون به سر می بردند و به گونۀ عملی در کار ها دخیل نبودند: «اینان کسانی بودند که در احتیاط پیژنتون بودند و عملاً در وزارت کار نمی کردند، اکنون فرصت برای کار کردن جوانان در وزارت دفاع بیشتر می شود.»

حکومت وحدت ملی به این باور است که تقاعد این جنرالان، بخشی از تلاش ها برای به میان آمدن اصلاحات در وزارت دفاع ملی است.

جاوید فیصل، معاون سخن گوی رییس اجراییه در این باره بیان داشت: «این برنامه بخشی از اصلاحات در وزارت دفاع ملی است که به وجود آمده است و این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت.»

طرح تقاعد دوهزار جنرال و افسر بلند پایۀ نظامی افغان، در اواخر ماه عقرب سال روان نهایی شد. بر بنیاد این طرح، هفتاد درصد از جنرالان باز نشسته خواهند شد.

با این همه، شماری از اعضای شورای ملی، این کار حکومت را در شرایط به گفتۀ آنان «حساس» منطقی نمی دانند. هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا گفت: «افغانستان چون یک کشور جنگی است من باور ندارم که از دست دادن جنرالان با تجربه برای امنیت کشور مفید باشد.»

بربنیاد قانون ذاتی افسران، سن بازنشستگی در وزارت دفاع ملی، برای دگروالان ۵۴ سال، برای برید جنرالان ۵۶ سال، برای تورن جنرالان ۵۸ سال، برای دگر جنرالان ۶۰ سال و برای سترجنرالان ۶۲ سال تعیین شده است.

رییس جمهور ۱۶۴ جنرال وزارت دفاع را بازنشسته ساخت

وزارت دفاع ملی می گوید که همین اکنون، پنج هزار جوان که تحصیلات عالی دارند در احتیاط به سر می برند و این کار رییس جمهور فرصت کار را به این جوانان مساعد می سازد.

Thumbnail

رییس جمهور غنی، فرمان بازنشستگی ۱۶۴جنرال وزارت دفاع ملی را امروز صادر کرد و گفت که این کار از بهر آوردن اصلاحات و ایجاد فرصت ها برای افسران جوان، انجام شده است.

آقای غنی در صفحۀ تویترش نگاشته است که : «من فرمان بازنشستگی عزت مند ۱۶۴ جنرال را امضا کردم؛ ما اصلاحات می خواهم تا در جنگ و صلح پیروز شویم. ما اصلاحات را از بهر اصلاحات نمی خواهیم. این پروسه بخاطر آینده روشن مان ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، وزارت دفاع ملی می گوید که این تصمیم برمبنای قانون «امور ذاتی افسران» صورت عملی شده است.

دولت وزیری، سخن گوی این وزارت می گوید این جنرالان، در بخش احتیاط پیژنتون به سر می بردند و به گونۀ عملی در کار ها دخیل نبودند: «اینان کسانی بودند که در احتیاط پیژنتون بودند و عملاً در وزارت کار نمی کردند، اکنون فرصت برای کار کردن جوانان در وزارت دفاع بیشتر می شود.»

حکومت وحدت ملی به این باور است که تقاعد این جنرالان، بخشی از تلاش ها برای به میان آمدن اصلاحات در وزارت دفاع ملی است.

جاوید فیصل، معاون سخن گوی رییس اجراییه در این باره بیان داشت: «این برنامه بخشی از اصلاحات در وزارت دفاع ملی است که به وجود آمده است و این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت.»

طرح تقاعد دوهزار جنرال و افسر بلند پایۀ نظامی افغان، در اواخر ماه عقرب سال روان نهایی شد. بر بنیاد این طرح، هفتاد درصد از جنرالان باز نشسته خواهند شد.

با این همه، شماری از اعضای شورای ملی، این کار حکومت را در شرایط به گفتۀ آنان «حساس» منطقی نمی دانند. هاشم الکوزی، رییس کمیسیون دفاعی مجلس سنا گفت: «افغانستان چون یک کشور جنگی است من باور ندارم که از دست دادن جنرالان با تجربه برای امنیت کشور مفید باشد.»

بربنیاد قانون ذاتی افسران، سن بازنشستگی در وزارت دفاع ملی، برای دگروالان ۵۴ سال، برای برید جنرالان ۵۶ سال، برای تورن جنرالان ۵۸ سال، برای دگر جنرالان ۶۰ سال و برای سترجنرالان ۶۲ سال تعیین شده است.

هم‌رسانی کنید