Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس مجلس امریکا به کابل آمد و با رهبران حکومت دیدار کرد

هم‌زمان با سفر مارک اسپیر، وزیر دفاع امریکا به کابل، نانسی پلوسی، رییس و یک هیئت بلند پایۀ مجلس نماینده‌گان این کشور روز یک‎شنبه (۲۸ میزان) نیز به کابل آمد و با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، دیدار و گفتگو کردند.

دفتر پلوسی در یک خبرنامه می‎گوید که  بانو پلوسی با هیئت همرای شان با رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی و مأموریت قاطع در افغانستان، و مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، فعالان جامعه مدنی و دیگر مقام های افغان، دیدار و گفتگو کردند.

خبرنامه می‌افزاید که در جریان این سفر، جان بس، سفیر امریکا به این هیئت دربارۀ تلاش‎های گفتگوهای صلح با طالبان، تأخیر نتایج انتخابت ریاست‌جمهوری افغانستان و مسایل دیگر، جزئیات داد.

در خبرنامه اضافه شده‌است: "ما آرزوه داریم که نتایج انتخابات به زودی اعلام شود."

این هیئت امریکایی در دیدارش با رهبران افغان بر مبارزه جدی دولت علیه فساد اداری تأکید کرد.

در خبرنامه اضافه شده‎است: "نمایندگان ما بر اهمیت اصلی مبارزه با فساد که توانایی دستیابی مردم افغانستان به یک آیندۀ با ثبات و مرفه را تضعیف می‎کند، تأکید کرده‌ایم. ما همچنان تأکید کردیم که زنان افغان باید در میز گفتگوهای صلح باشند."

از سوی دیگر، ریاست‎جمهوری در یک خبرنامه می‎گوید که رییس‎جمهور غنی با این هیئت دیدار کرده‌است و دربارۀ روند صلح، انتخابات ریاست‌جمهوری، نقش زنان و مسایل امنیتی، بحث و گفتگو کرده‌است.

آقای غنی دربارۀ صلح به این هیئت گفته‎است"صلح برای ما اولویت دارد، صلحی که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و ارزش‎های قانون اساسی و حقوق زنان در آن حفظ گردد"

خبرنامه می‌افزاید که آقای غنی دربارۀ چگونگی نوعیت حضور امریکا بر بنیاد پیمان‎های می‌باشد که میان دو کشور به امضا رسیده‎است و دربارۀ هر تصمیم مبنی بر چگونگی حضور نیروهای امریکا در افغانستان، در آینده میان دو کشور بحث خواهد شد.

از سوی هم، ریاست اجراییه در یک خبرنامه می‎گوید که آقای عبدالله در قصر سپیدار با این هیئت مجلس نماینده‌گان امریکا، دیدار و گفتگو کرده‎است.

خبرنامه می‌افزاید که در این دیدار، آقای عبدالله دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، روند صلح، و مسایل امنیتی، بحث و گفتگو کرده‌است.

خبرنامه می‌افزاید که آقای عبدالله در این دیدار گفته است: "اکنون مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج از سوی کمیسیون ‌مستقل انتخابات هستند و به چیزی کم‌تر از شفافیت قانع نیستند."

او همچنان از دربارۀ تلاش‌ها برای دست‌يافتن به صلح، می‎گوید: "صلح از اولویت‌های مردم افغانستان می‌باشد و او از این‌تلاش‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند."

او ضافه کرد که برای دست‌یافتن به صلح واقعی و قطع جنگ آماده هرنوع قربانی است.

این هیئت، همچنان با سربازان این کشور در مأموریت قاطع دیدار کردند.

امریکا هم اکنون حدود ۱۴ هزار نیرو در افغانستان دارد که بیشتر آنان در مشوره‌دهی، آموزش نیروهای امنیتی و مبارزه علیه تروریزم، مصروف استند.

رییس مجلس امریکا به کابل آمد و با رهبران حکومت دیدار کرد

پلوسی با مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا که همچنان به کابل آمده‌است، نیز دیدار و گفتگو کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با سفر مارک اسپیر، وزیر دفاع امریکا به کابل، نانسی پلوسی، رییس و یک هیئت بلند پایۀ مجلس نماینده‌گان این کشور روز یک‎شنبه (۲۸ میزان) نیز به کابل آمد و با رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، دیدار و گفتگو کردند.

دفتر پلوسی در یک خبرنامه می‎گوید که  بانو پلوسی با هیئت همرای شان با رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی و مأموریت قاطع در افغانستان، و مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، فعالان جامعه مدنی و دیگر مقام های افغان، دیدار و گفتگو کردند.

خبرنامه می‌افزاید که در جریان این سفر، جان بس، سفیر امریکا به این هیئت دربارۀ تلاش‎های گفتگوهای صلح با طالبان، تأخیر نتایج انتخابت ریاست‌جمهوری افغانستان و مسایل دیگر، جزئیات داد.

در خبرنامه اضافه شده‌است: "ما آرزوه داریم که نتایج انتخابات به زودی اعلام شود."

این هیئت امریکایی در دیدارش با رهبران افغان بر مبارزه جدی دولت علیه فساد اداری تأکید کرد.

در خبرنامه اضافه شده‎است: "نمایندگان ما بر اهمیت اصلی مبارزه با فساد که توانایی دستیابی مردم افغانستان به یک آیندۀ با ثبات و مرفه را تضعیف می‎کند، تأکید کرده‌ایم. ما همچنان تأکید کردیم که زنان افغان باید در میز گفتگوهای صلح باشند."

از سوی دیگر، ریاست‎جمهوری در یک خبرنامه می‎گوید که رییس‎جمهور غنی با این هیئت دیدار کرده‌است و دربارۀ روند صلح، انتخابات ریاست‌جمهوری، نقش زنان و مسایل امنیتی، بحث و گفتگو کرده‌است.

آقای غنی دربارۀ صلح به این هیئت گفته‎است"صلح برای ما اولویت دارد، صلحی که به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و ارزش‎های قانون اساسی و حقوق زنان در آن حفظ گردد"

خبرنامه می‌افزاید که آقای غنی دربارۀ چگونگی نوعیت حضور امریکا بر بنیاد پیمان‎های می‌باشد که میان دو کشور به امضا رسیده‎است و دربارۀ هر تصمیم مبنی بر چگونگی حضور نیروهای امریکا در افغانستان، در آینده میان دو کشور بحث خواهد شد.

از سوی هم، ریاست اجراییه در یک خبرنامه می‎گوید که آقای عبدالله در قصر سپیدار با این هیئت مجلس نماینده‌گان امریکا، دیدار و گفتگو کرده‎است.

خبرنامه می‌افزاید که در این دیدار، آقای عبدالله دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، روند صلح، و مسایل امنیتی، بحث و گفتگو کرده‌است.

خبرنامه می‌افزاید که آقای عبدالله در این دیدار گفته است: "اکنون مردم افغانستان منتظر اعلان نتایج از سوی کمیسیون ‌مستقل انتخابات هستند و به چیزی کم‌تر از شفافیت قانع نیستند."

او همچنان از دربارۀ تلاش‌ها برای دست‌يافتن به صلح، می‎گوید: "صلح از اولویت‌های مردم افغانستان می‌باشد و او از این‌تلاش‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند."

او ضافه کرد که برای دست‌یافتن به صلح واقعی و قطع جنگ آماده هرنوع قربانی است.

این هیئت، همچنان با سربازان این کشور در مأموریت قاطع دیدار کردند.

امریکا هم اکنون حدود ۱۴ هزار نیرو در افغانستان دارد که بیشتر آنان در مشوره‌دهی، آموزش نیروهای امنیتی و مبارزه علیه تروریزم، مصروف استند.

هم‌رسانی کنید