تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان کیست؟

رهبری طالبان به تازه‌گی عبدالحکیم، قاضی القضات این گروه را به‌حیث رییس هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در قطر گماشته‌است و عباس ستانکزی، رییس پیشین این هیئت را هم‌چون معاون مولوی حکیم برگزیده‌است.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که مهم‌ترین فتواهای این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم صادر می‌شوند و این مقام طالبان با صلاحیت کامل در میز گفت‌وگوها در برابر هیئت حکومت افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد.

مولوی عبدالحکیم که برای بسیاری از مقام‌های بلندپایۀ طالبان جایگاه استاد را دارد، به باور منابعی در طالبان یکی از افراد نزدیک به ملا منصور، رهبر پیشین گروۀ طالبان بود که حتا پس از کشته شدن منصور این احتمال وجود داشت که وی همچون رهبر گروۀ طالبان برگزیده شود.

رحیم‌الله یوسفزی، خبرنگار پاکستانی در این باره گفت: «فکر می‌کنم که این یکی از خواست‌‎های همیشه‌گی امریکا بوده‌است که هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان باید با صلاحیت باشد و امریکا همواره انتقاد می‌کرد که هیئت سیاسی طالبان در دوحه صلاحیت کامل ندارد و در هر موضوع باید رهنمایی‌هایی از رهبری شان بگیرند که سبب تأخیر این روند می‌شد، اما اکنون با این تغییرات ۶۵ درصد اعضای این هیئت، عضو شورای رهبری طالبان نیز هستند.»

سیداکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان نیز بیان داشت: «قاضی عبدالحکیم یک ملای خوب است و همراه با من در مدرسه حقانیه به مدت دو سال یکجا درس خوانده‌‎است و اکثر طالبان شاگردان وی استند.»

شام روز گذشته طالبان اعلام کردند که هیئت ۲۱ نفری گفت‌وگوکنندۀ این گروه آماده‌است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در تویترش نگاشته‌است که همزمان با نهایی سازی هیئت این گروه، محمد نعیم وردک نیز به‌حیث سخن‌گوی این هیئت گماشته شده‌است.

مولوی عبدالحکیم که رهبری این هیئت را دارد، اسحاق زایی است و باشندۀ اصلی ولسوالی پنجوایی کندهار می‌باشد. او در کنار این‌که جایگاۀ استاد را به طالبان دارد، یکی از رهبران برجستۀ این گروه است که گفته می‌شود با ملا اختر منصور، رهبر پیشین این گروه رابطه‌های تنگاتنگ داشت.

ولی‌الله شاهین، فعال سیاسی گفت: «کسی که از لحاظ مذهبی در میان طالبان بلندترین مرجع است و در رأس هیئت آمده‌است به این معنا است که طالبان به بسیاری از موارد نیاز نخواهند داشت که دوباره بنشینند و مشوره بکنند.»

هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در حالی اعلام می‌شود که پیش از این حکومت افغانستان دلیل تأخیر آغاز مذاکرات با طالبان را عدم تشکیل این هیئت گفته بود.

حکومت می‌گوید که تمام آماده‌گی‌ها را برای آغاز گفت‌وگوها گرفته‌است. پیش از این یوناما گفته بود که قرار است گفت‌وگوها تا چند روز دیگر آغاز شوند.

استیفانو پونتیکورو، نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که در این گفت‌وگوها باید کاهش خشونت‌ها اولویت باشد: «کاهش خشونت‌ها باید یکی از اولویت‌ها در این دور از گفت‌وگوها باشد تا مردم به این روند و نتایج آن مطمین شوند.»

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد نیز بیان داشت: «در نخست روی یک چارچوب برای ادامه گف‌وگوها بحث خواهد شد. فکر نمی‌کنم که خطوط سرخ دو طرف در این دور بحث شوند، اما آتش‌بس یکی از موارد قابل بحث خواهد بود.»

اما، چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز هم حتا برای برخی از سیاست‌گران امریکایی حل ناشده باقی مانده‌است.

ریچارد اولسن، نمایندۀ ویژۀ پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان اظهار داشت: «پرسش اصلی این است که آیا امریکا در افغانستان دخیل بماند و یا نماند؟ این خطرناک است که هم‌چون دهۀ نود در افغانستان حضوری نداشت و این یک اشتباه واقعی خواهد بود.»

اما، منابع نزدیک به طالبان به این باور هستند که با تغییراتی که در رهبری هیئت گفت‌وگوکنندۀ این گروه به‌میان آمده‌است، اعضای این هیئت به جز از موارد استثنایی نیاز نخواهند داشت که در انتظار مشوره رهبری شان بمانند - کاری که از زمان‌گیر شدن گفت‌وگوها خواهد کاست.

رییس هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان کیست؟

شام روز گذشته طالبان اعلام کردند که هیئت ۲۱ نفری گفت‌وگوکنندۀ این گروه آماده‌است.

تصویر بندانگشتی

رهبری طالبان به تازه‌گی عبدالحکیم، قاضی القضات این گروه را به‌حیث رییس هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در قطر گماشته‌است و عباس ستانکزی، رییس پیشین این هیئت را هم‌چون معاون مولوی حکیم برگزیده‌است.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که مهم‌ترین فتواهای این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم صادر می‌شوند و این مقام طالبان با صلاحیت کامل در میز گفت‌وگوها در برابر هیئت حکومت افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد.

مولوی عبدالحکیم که برای بسیاری از مقام‌های بلندپایۀ طالبان جایگاه استاد را دارد، به باور منابعی در طالبان یکی از افراد نزدیک به ملا منصور، رهبر پیشین گروۀ طالبان بود که حتا پس از کشته شدن منصور این احتمال وجود داشت که وی همچون رهبر گروۀ طالبان برگزیده شود.

رحیم‌الله یوسفزی، خبرنگار پاکستانی در این باره گفت: «فکر می‌کنم که این یکی از خواست‌‎های همیشه‌گی امریکا بوده‌است که هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان باید با صلاحیت باشد و امریکا همواره انتقاد می‌کرد که هیئت سیاسی طالبان در دوحه صلاحیت کامل ندارد و در هر موضوع باید رهنمایی‌هایی از رهبری شان بگیرند که سبب تأخیر این روند می‌شد، اما اکنون با این تغییرات ۶۵ درصد اعضای این هیئت، عضو شورای رهبری طالبان نیز هستند.»

سیداکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان نیز بیان داشت: «قاضی عبدالحکیم یک ملای خوب است و همراه با من در مدرسه حقانیه به مدت دو سال یکجا درس خوانده‌‎است و اکثر طالبان شاگردان وی استند.»

شام روز گذشته طالبان اعلام کردند که هیئت ۲۱ نفری گفت‌وگوکنندۀ این گروه آماده‌است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در تویترش نگاشته‌است که همزمان با نهایی سازی هیئت این گروه، محمد نعیم وردک نیز به‌حیث سخن‌گوی این هیئت گماشته شده‌است.

مولوی عبدالحکیم که رهبری این هیئت را دارد، اسحاق زایی است و باشندۀ اصلی ولسوالی پنجوایی کندهار می‌باشد. او در کنار این‌که جایگاۀ استاد را به طالبان دارد، یکی از رهبران برجستۀ این گروه است که گفته می‌شود با ملا اختر منصور، رهبر پیشین این گروه رابطه‌های تنگاتنگ داشت.

ولی‌الله شاهین، فعال سیاسی گفت: «کسی که از لحاظ مذهبی در میان طالبان بلندترین مرجع است و در رأس هیئت آمده‌است به این معنا است که طالبان به بسیاری از موارد نیاز نخواهند داشت که دوباره بنشینند و مشوره بکنند.»

هیئت گفت‌وگوکنندۀ طالبان در حالی اعلام می‌شود که پیش از این حکومت افغانستان دلیل تأخیر آغاز مذاکرات با طالبان را عدم تشکیل این هیئت گفته بود.

حکومت می‌گوید که تمام آماده‌گی‌ها را برای آغاز گفت‌وگوها گرفته‌است. پیش از این یوناما گفته بود که قرار است گفت‌وگوها تا چند روز دیگر آغاز شوند.

استیفانو پونتیکورو، نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان می‌گوید که در این گفت‌وگوها باید کاهش خشونت‌ها اولویت باشد: «کاهش خشونت‌ها باید یکی از اولویت‌ها در این دور از گفت‌وگوها باشد تا مردم به این روند و نتایج آن مطمین شوند.»

مصطفی مستور، وزیر اقتصاد نیز بیان داشت: «در نخست روی یک چارچوب برای ادامه گف‌وگوها بحث خواهد شد. فکر نمی‌کنم که خطوط سرخ دو طرف در این دور بحث شوند، اما آتش‌بس یکی از موارد قابل بحث خواهد بود.»

اما، چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان هنوز هم حتا برای برخی از سیاست‌گران امریکایی حل ناشده باقی مانده‌است.

ریچارد اولسن، نمایندۀ ویژۀ پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان اظهار داشت: «پرسش اصلی این است که آیا امریکا در افغانستان دخیل بماند و یا نماند؟ این خطرناک است که هم‌چون دهۀ نود در افغانستان حضوری نداشت و این یک اشتباه واقعی خواهد بود.»

اما، منابع نزدیک به طالبان به این باور هستند که با تغییراتی که در رهبری هیئت گفت‌وگوکنندۀ این گروه به‌میان آمده‌است، اعضای این هیئت به جز از موارد استثنایی نیاز نخواهند داشت که در انتظار مشوره رهبری شان بمانند - کاری که از زمان‌گیر شدن گفت‌وگوها خواهد کاست.

هم‌رسانی کنید