تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس کمیته ملی المپیک به لوی سارنوالی فراخوانده شد

حفیظ ولی رحیمی رییس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به لوی سارنوالی فرا خوانده شده است.

نامه‌ای که از سوی سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، به ریاست تربیت بدنی فرستاده شده است نشان می دهد که لوی سارنوالی آقای رحیمی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی به این اداره فراخوانده است.

لوی سارنوالی این خبر را  تایید می‌کند اما مسوولان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

جزئیات بیشتر به این گزارش افزوده خواهند شد. 

رییس کمیته ملی المپیک به لوی سارنوالی فراخوانده شد

لوی سارنوالی این خبر را  تایید می‌کند اما مسوولان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

​​​​​

Thumbnail

حفیظ ولی رحیمی رییس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک به لوی سارنوالی فرا خوانده شده است.

نامه‌ای که از سوی سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، به ریاست تربیت بدنی فرستاده شده است نشان می دهد که لوی سارنوالی آقای رحیمی را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی به این اداره فراخوانده است.

لوی سارنوالی این خبر را  تایید می‌کند اما مسوولان ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تا کنون در این باره چیزی نگفته اند.

جزئیات بیشتر به این گزارش افزوده خواهند شد. 

هم‌رسانی کنید