Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زخمی شدن دو سرباز در انفجار موتر بم درهلمند

مقام های محلی ولایت هلمند امروز (شنبه ۲۰عقرب) گفته اند که یک انفجار درولسوالی ناوه  این ولایت رخ داد.

مقام های امنیتی هلمند می‌گویند که این انفجار برخاسته ازیک حمله انتحاری با استفاده ازیک موتر بم گذاری شده بوده است.

این مقام ها می افزایند که مهاحم انتحاری سوار برموتر بم گذاری شده حاموی می خواست داخل یک مرکز هماهنگی نیروهای مشترک دولتی وارد شود اما ازسوی سربازان شناسایی شد وانتحار کننده خودش را انفجار داد.

مقام های امنیتی زخمی شدن دو سرباز ارتش را دراین رویداد تایید می کنند.

جزئیات بیشتر دراین مورد داده نشده است. 

زخمی شدن دو سرباز در انفجار موتر بم درهلمند

یک مهاجم که می خواست با استفاده از یک موتر بم گذاری شده نوع حاموی داخل یک مرکز نیروهای افغان شود قبل از رسیدن به هدف خود را منفجر کرده است.

Thumbnail

مقام های محلی ولایت هلمند امروز (شنبه ۲۰عقرب) گفته اند که یک انفجار درولسوالی ناوه  این ولایت رخ داد.

مقام های امنیتی هلمند می‌گویند که این انفجار برخاسته ازیک حمله انتحاری با استفاده ازیک موتر بم گذاری شده بوده است.

این مقام ها می افزایند که مهاحم انتحاری سوار برموتر بم گذاری شده حاموی می خواست داخل یک مرکز هماهنگی نیروهای مشترک دولتی وارد شود اما ازسوی سربازان شناسایی شد وانتحار کننده خودش را انفجار داد.

مقام های امنیتی زخمی شدن دو سرباز ارتش را دراین رویداد تایید می کنند.

جزئیات بیشتر دراین مورد داده نشده است. 

هم‌رسانی کنید