Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سه غیرنظامی در یک انفجار در شهر کابل جان باختند

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله امروز (شنبه، ۲۶حوت) تأیید می‌کند که در یک حملۀ انتحاری در نزدیک یک شرکت امنیتی، سه غیرنظامی جان باخت و چهارتن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او می‌افزاید که حمله‌کنندۀ انتحاری بامداد امروز مواد انفجاری همراهش را در ناحیۀ نهم شهر کابل، در منطقۀ «دسپیچری» منفجر ساخته‌است.

یک‌ منبع گفته‌است که هدف انتحاری، یک موتر شرکت امنیتی خصوصی بوده‌است.

در همین‌حال، مسؤولان وزارت صحت عامه، شمار زخمیان این رویداد را، چهارتن می‌گوید.
                                 
طالبان مسؤولیت این رویداد را، برعهده گرفته‌اند.

سه غیرنظامی در یک انفجار در شهر کابل جان باختند

مقام‌های وزارت امور داخله جان‌باختن سه غیرنظامی را در این انفجار، تأیید می‌کنند.

Thumbnail

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله امروز (شنبه، ۲۶حوت) تأیید می‌کند که در یک حملۀ انتحاری در نزدیک یک شرکت امنیتی، سه غیرنظامی جان باخت و چهارتن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او می‌افزاید که حمله‌کنندۀ انتحاری بامداد امروز مواد انفجاری همراهش را در ناحیۀ نهم شهر کابل، در منطقۀ «دسپیچری» منفجر ساخته‌است.

یک‌ منبع گفته‌است که هدف انتحاری، یک موتر شرکت امنیتی خصوصی بوده‌است.

در همین‌حال، مسؤولان وزارت صحت عامه، شمار زخمیان این رویداد را، چهارتن می‌گوید.
                                 
طالبان مسؤولیت این رویداد را، برعهده گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید