Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زرداد از بند نیروهای امنیتی آزاد گردید

منابع دولتی می‌گویند که زرداد فریادی با پا در میانی یکی از مقام‌های بلند پایه حکومت از بند نیروهای امنیتی آزاد شد.

در همین حال شماری ازشهروندان کشور که می‌گویند گواه بد رفتاری‌های این فرمانده پیشین حزب اسلامی بوده‌اند، زرداد فریادی را به جنایت‌های هولناک متهم می‌سازند و از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند که وی را زیر پیگرد قرار دهند.

نورمحمد، باشنده سروبی کابل، گفت: «زرداد ظلم‌های زیادی کرد، پاسگاه‌ها ساخته بود. وقتی مردم آرد و سودای شان را به خانه می‌بردند، نمی‌گذاشت، وی ظلم بسیار برمردم کرده.»

محسن پنجاه وپنج سال دارد و از ولسوالی تگاب کاپیسا می‌باشد؛ جایی‌که زمانی زیر اداره زرداد فریادی بود.

این مرد می‌گوید که وی گواه کارنامه‌های فریادی بوده است.

وی گفت: «می‌خواهم که زرداد محکمه شود. ظلمی را که بر ما در تگاب و این‌جا کرده باید محکمه شود. در تگاب مردم عام را قتل کرد و خانه‌ها را چور کرد.»

ملاقند که در آن هنگام راننده شاهراه کابل - جلال آباد بود می‌گوید که ناگزیر بود هرروز با تمامی بیم وخطر از این مسیر بگذرد. وی می‌گوید که رویدادهای را از کارنامه زرداد فریادی گواه بوده است.

ملاقند، باشنده سروبی کابل، گفت: «نسبت به زردارهیچ کسی این‌جا، ظالم نبود، یعنی بسیار ظالم بود.»

ولسوالی سروبی کابل، پایگاه اصلی زرداد فریادی بود و اکنون نیروهای مسلح کشور در آن پایگاه نظامی دارند.

عین الدین بهادری، دبیراتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفت: «درصورتی‌که دلایل موجه علیه این‌ها "زرداد" وجود داشته باشد و مدعی در نهاد‌های عدلی و قضایی اقامه دعوی کند، آنها مورد پیگرد عدلی وقضایی قرارمی‌گیرند.»
 
نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایت‌های جنگی از اتهام‌ها بر زرداد فریادی استند. بر بنیاد همین اتهام‌ها، این فرمانده پیشین حزب اسلامی چند سالی را هم دربریتانیا دربند سپری کرده است.

زرداد از بند نیروهای امنیتی آزاد گردید

در همین حال شماری ازشهروندان کشور که می‌گویند گواه بد رفتاری‌های این فرمانده پیشین حزب اسلامی بوده‌اند، زرداد فریادی را به جنایت‌های هولناک متهم می‌سازند

Thumbnail

منابع دولتی می‌گویند که زرداد فریادی با پا در میانی یکی از مقام‌های بلند پایه حکومت از بند نیروهای امنیتی آزاد شد.

در همین حال شماری ازشهروندان کشور که می‌گویند گواه بد رفتاری‌های این فرمانده پیشین حزب اسلامی بوده‌اند، زرداد فریادی را به جنایت‌های هولناک متهم می‌سازند و از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند که وی را زیر پیگرد قرار دهند.

نورمحمد، باشنده سروبی کابل، گفت: «زرداد ظلم‌های زیادی کرد، پاسگاه‌ها ساخته بود. وقتی مردم آرد و سودای شان را به خانه می‌بردند، نمی‌گذاشت، وی ظلم بسیار برمردم کرده.»

محسن پنجاه وپنج سال دارد و از ولسوالی تگاب کاپیسا می‌باشد؛ جایی‌که زمانی زیر اداره زرداد فریادی بود.

این مرد می‌گوید که وی گواه کارنامه‌های فریادی بوده است.

وی گفت: «می‌خواهم که زرداد محکمه شود. ظلمی را که بر ما در تگاب و این‌جا کرده باید محکمه شود. در تگاب مردم عام را قتل کرد و خانه‌ها را چور کرد.»

ملاقند که در آن هنگام راننده شاهراه کابل - جلال آباد بود می‌گوید که ناگزیر بود هرروز با تمامی بیم وخطر از این مسیر بگذرد. وی می‌گوید که رویدادهای را از کارنامه زرداد فریادی گواه بوده است.

ملاقند، باشنده سروبی کابل، گفت: «نسبت به زردارهیچ کسی این‌جا، ظالم نبود، یعنی بسیار ظالم بود.»

ولسوالی سروبی کابل، پایگاه اصلی زرداد فریادی بود و اکنون نیروهای مسلح کشور در آن پایگاه نظامی دارند.

عین الدین بهادری، دبیراتحادیه حقوق دانان افغانستان، گفت: «درصورتی‌که دلایل موجه علیه این‌ها "زرداد" وجود داشته باشد و مدعی در نهاد‌های عدلی و قضایی اقامه دعوی کند، آنها مورد پیگرد عدلی وقضایی قرارمی‌گیرند.»
 
نقض گسترده حقوق بشر و ارتکاب جنایت‌های جنگی از اتهام‌ها بر زرداد فریادی استند. بر بنیاد همین اتهام‌ها، این فرمانده پیشین حزب اسلامی چند سالی را هم دربریتانیا دربند سپری کرده است.

هم‌رسانی کنید