تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زمری پیکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد

یک منبع می‌گوید که زمری پیکان، فرماندۀ پیشین پولیس امن و نظم عامه که به جرم فساد به زندان محکوم شده بود، بامداد امروز (یک‌شنبه، ۲ سنبله) از سوی نیروهای امنیتی در کابل، بازداشت شد.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله بازداشت پیکان را تأیید می‌کند، اما در این باره جزئیات نمی‌دهد.

پیکان، از سوی دادگاۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود سه سال پیش، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و نیز قتل یک افسر پولیس، به هشت و سال و شش ماه زندان، محکوم به مجازات کرده‌است.

حدود نُه ماه پیش، رییس‌جمهورغنی در نشست سالانۀ مبارزه با فساد به مسعود اندرابی، سر پرست وزارت داخله دستور داد تا پیکان را، بازداشت کند.

او در این نشست گفته بود: "جناب وزیر صاحب داخله! امر است برای تان به زودترین فرصت باید عملی شود. ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود."

زمری پیکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد

پیکان، از سوی دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و نیز قتل یک افسر پولیس، مجازات شده‌است.

تصویر بندانگشتی

یک منبع می‌گوید که زمری پیکان، فرماندۀ پیشین پولیس امن و نظم عامه که به جرم فساد به زندان محکوم شده بود، بامداد امروز (یک‌شنبه، ۲ سنبله) از سوی نیروهای امنیتی در کابل، بازداشت شد.

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله بازداشت پیکان را تأیید می‌کند، اما در این باره جزئیات نمی‌دهد.

پیکان، از سوی دادگاۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود سه سال پیش، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی و نیز قتل یک افسر پولیس، به هشت و سال و شش ماه زندان، محکوم به مجازات کرده‌است.

حدود نُه ماه پیش، رییس‌جمهورغنی در نشست سالانۀ مبارزه با فساد به مسعود اندرابی، سر پرست وزارت داخله دستور داد تا پیکان را، بازداشت کند.

او در این نشست گفته بود: "جناب وزیر صاحب داخله! امر است برای تان به زودترین فرصت باید عملی شود. ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود."

هم‌رسانی کنید