تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زنان ولایت هلمند نیز به کاروان «صلح‎خواهان» پیوستند

شماری‎از فعالان عرصۀ حقوق زن و باشنده‌گان هلمند در ورزشگاه شهر لشکرگاه این ولایت در کنار چادر تحصن مردان چادر دیگری را برپا کردند.
 
این زنان می‌گویند که آنان پیام‌های صلح را به طالبان خواهند رسانید.
 
حسینه احساس، تحصن‌کننده، می‌گوید: «ما همه در این جامعه رنج می‌بریم. ما بیشتر از همه زیان دیده‌ایم و برادر، خواهر و شوهر خود را در این راه ازدست داده‌ایم. ما در این حرکت پهلوی برادران‌مان ایستاده استیم.»

شازیه، تحصن‌کننده‌یی دیگری، در این باره می‌گوید: «ما می‌خواهیم تا در ولایت و کشورمان صلح بیاید و جنگ دیگر بس است. ما بسیار قربانی داده‌ایم. نخست از خداوند و دوم از شما (طالبان) آرزو داریم که دیگر به‌نام خدا و به‌نام قرآن صلح کنید.»   
 
قرار است به روز پنجشنبه کاروان صلح‌خواهان مرد و زن برای رسانیدن پیام صلح به طالبان، به یکی‌از مرکزهای طالبان به ولسوالی نادعلی حرکت کنند.
 
زرغونه،  تحصن‌کننده، می‌گوید: «ما خرسند می‌شویم اگر صلح بیاید و خون‌ریزی میان هردو طرف پایان بیابد.»

اناره، تحصن‌کننده‌یی دیگری، در این باره، می‌گوید: «این جنگ کشورهای دیگر است. خانه ها و جایدادهای‌مان از میان رفتند. اگر کسی جنگ می‌کند با بیگانه‌گان است. پس صلح بکنید دیگر ما را بیوه نسازید و با کشتن فرزندان‌مان، دیگر ما را نگریانید.»    
این در حالی است که در حملۀ انتحاری شام روز جمعه در ورزشگاه شهر لشکرگاه، ۱۶تن جان باختند و ۵۵تن دیگر زخم برداشتند.

تمامی قربانیان این رویداد، تماشاگران بازی کشتی گفته شده‎اند.
 
یک روز پس‌از این رویداد، اما جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند در محل انفجار چادر تحصن برپا کرده‌اند.
 
این جوانان می‌گویند که در واکنش به این حمله دست به تحصن زده‌اند و هشدار می‌دهند که ادامۀ این‌گونه حمله‌ها را نمی‌پذیرند.
 
تحصن‌کننده‌گان طالبان را به صلح دعوت کردند و می‌گویند که خودشان حاضر استند که نزد رهبران طالبان بروند و از آنان بخواهند که نبرد را در افغانستان پایان بدهند.

زنان ولایت هلمند نیز به کاروان «صلح‎خواهان» پیوستند

این زنان می‌گویند که قرار است روز پنج‌شنبه همراه با کاروان صلح برای رسانیدن پیام صلح به طالبان راهی مرکز‌‌های طالبان خواهند شد.

Thumbnail

شماری‎از فعالان عرصۀ حقوق زن و باشنده‌گان هلمند در ورزشگاه شهر لشکرگاه این ولایت در کنار چادر تحصن مردان چادر دیگری را برپا کردند.
 
این زنان می‌گویند که آنان پیام‌های صلح را به طالبان خواهند رسانید.
 
حسینه احساس، تحصن‌کننده، می‌گوید: «ما همه در این جامعه رنج می‌بریم. ما بیشتر از همه زیان دیده‌ایم و برادر، خواهر و شوهر خود را در این راه ازدست داده‌ایم. ما در این حرکت پهلوی برادران‌مان ایستاده استیم.»

شازیه، تحصن‌کننده‌یی دیگری، در این باره می‌گوید: «ما می‌خواهیم تا در ولایت و کشورمان صلح بیاید و جنگ دیگر بس است. ما بسیار قربانی داده‌ایم. نخست از خداوند و دوم از شما (طالبان) آرزو داریم که دیگر به‌نام خدا و به‌نام قرآن صلح کنید.»   
 
قرار است به روز پنجشنبه کاروان صلح‌خواهان مرد و زن برای رسانیدن پیام صلح به طالبان، به یکی‌از مرکزهای طالبان به ولسوالی نادعلی حرکت کنند.
 
زرغونه،  تحصن‌کننده، می‌گوید: «ما خرسند می‌شویم اگر صلح بیاید و خون‌ریزی میان هردو طرف پایان بیابد.»

اناره، تحصن‌کننده‌یی دیگری، در این باره، می‌گوید: «این جنگ کشورهای دیگر است. خانه ها و جایدادهای‌مان از میان رفتند. اگر کسی جنگ می‌کند با بیگانه‌گان است. پس صلح بکنید دیگر ما را بیوه نسازید و با کشتن فرزندان‌مان، دیگر ما را نگریانید.»    
این در حالی است که در حملۀ انتحاری شام روز جمعه در ورزشگاه شهر لشکرگاه، ۱۶تن جان باختند و ۵۵تن دیگر زخم برداشتند.

تمامی قربانیان این رویداد، تماشاگران بازی کشتی گفته شده‎اند.
 
یک روز پس‌از این رویداد، اما جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند در محل انفجار چادر تحصن برپا کرده‌اند.
 
این جوانان می‌گویند که در واکنش به این حمله دست به تحصن زده‌اند و هشدار می‌دهند که ادامۀ این‌گونه حمله‌ها را نمی‌پذیرند.
 
تحصن‌کننده‌گان طالبان را به صلح دعوت کردند و می‌گویند که خودشان حاضر استند که نزد رهبران طالبان بروند و از آنان بخواهند که نبرد را در افغانستان پایان بدهند.

هم‌رسانی کنید