تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

زنگ مکتب توسط رییس‌جمهور غنی نواخته شد

رییس‌جمهور غنی پیش از چاشت امروز (دوشنبه، ۵حمل) با نواختن زنگ مکتب، سال جدید آموزشی را به‌گونۀ رسمی آغاز کرد.

قرار است در سال جدید آموزشی، بیش از یک میلیون دانش‌آموز جدید در نزدیک به ۱۸۰۰ مکتب در سراسر کشور ثبت نام کنند.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، هم‌اکنون در حدود نُه میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور مشغول فراگیری آموزش هستند.

شعار آموزشی امسال «معارف برتر، آیندۀ بهتر» انتخاب شده‌است. رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که یکی از اهداف اصلی سال جدید آموزشی، بلند بردن کیفیت آموزش در مکتب‌ها است که در این راستا قرار است در حدود صدهزار آموزگار چهارده پاس، مدرک لیسانس بگیرند و ۵۷هزار آموزگار دوازده پاس هم چهارده پاس شوند.

آقای غنی که در مراسم به مناسبت آغاز سال آموزشی جدید، امروز در لیسۀ امانی کابل سخن می‌‎زد، هم‌چنان نوید داد که هزاران آموزگار تازه نیز استخدام خواهند شد که از این میان ده‌هزار آموزگار، آزمون‌ها را سپری کرده‌اند و قرار است به‌زودی استخدام شوند.

رییس‌جمهور، در بخش دیگر از سخنانش افزود که در سال جدید آموزشی، کتاب‌های درسی به‌گونۀ کامل بدست دانش‌آموزان قرار خواهند گرفت: «ده و نیم میلیون جلد کتاب مکتب چاپ شده‌است و۳۷ میلیون کتاب دیگر در جریان پروسۀ تدارکاتی قرار دارد که عنقریب این پروسه تکمیل و چاپ آن آغاز خواهد شد. در سال جاری ما خواهیم توانست برای بار اول به شاگردان تمامی مکاتب کشور، کتاب‌‎های درسی شان را به‌گونۀ مکمل برسانیم.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنان تأکید کرد که قرار است مکتب‌ها در کشور به شبکۀ فایبر نوری وصل شوند. او گفت تاکنون ۱۱۵مکتب در نُه ولایت به این شبکه وصل شده‌اند.

آقای غنی، گفت که در سال جدید آموزشی، ساخت ۲۷۰۰مکتب تکمیل خواهد شد.

این در حالی است که بسیاری از مکتب‌ها در کشور حتا در کابل، ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در فضای باز درس می‌خوانند.

افغانستان

زنگ مکتب توسط رییس‌جمهور غنی نواخته شد

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، هم‌اکنون در حدود نُه میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور مشغول فراگیری آموزش هستند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی پیش از چاشت امروز (دوشنبه، ۵حمل) با نواختن زنگ مکتب، سال جدید آموزشی را به‌گونۀ رسمی آغاز کرد.

قرار است در سال جدید آموزشی، بیش از یک میلیون دانش‌آموز جدید در نزدیک به ۱۸۰۰ مکتب در سراسر کشور ثبت نام کنند.

بربنیاد آمارهای وزارت معارف، هم‌اکنون در حدود نُه میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور مشغول فراگیری آموزش هستند.

شعار آموزشی امسال «معارف برتر، آیندۀ بهتر» انتخاب شده‌است. رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که یکی از اهداف اصلی سال جدید آموزشی، بلند بردن کیفیت آموزش در مکتب‌ها است که در این راستا قرار است در حدود صدهزار آموزگار چهارده پاس، مدرک لیسانس بگیرند و ۵۷هزار آموزگار دوازده پاس هم چهارده پاس شوند.

آقای غنی که در مراسم به مناسبت آغاز سال آموزشی جدید، امروز در لیسۀ امانی کابل سخن می‌‎زد، هم‌چنان نوید داد که هزاران آموزگار تازه نیز استخدام خواهند شد که از این میان ده‌هزار آموزگار، آزمون‌ها را سپری کرده‌اند و قرار است به‌زودی استخدام شوند.

رییس‌جمهور، در بخش دیگر از سخنانش افزود که در سال جدید آموزشی، کتاب‌های درسی به‌گونۀ کامل بدست دانش‌آموزان قرار خواهند گرفت: «ده و نیم میلیون جلد کتاب مکتب چاپ شده‌است و۳۷ میلیون کتاب دیگر در جریان پروسۀ تدارکاتی قرار دارد که عنقریب این پروسه تکمیل و چاپ آن آغاز خواهد شد. در سال جاری ما خواهیم توانست برای بار اول به شاگردان تمامی مکاتب کشور، کتاب‌‎های درسی شان را به‌گونۀ مکمل برسانیم.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنان تأکید کرد که قرار است مکتب‌ها در کشور به شبکۀ فایبر نوری وصل شوند. او گفت تاکنون ۱۱۵مکتب در نُه ولایت به این شبکه وصل شده‌اند.

آقای غنی، گفت که در سال جدید آموزشی، ساخت ۲۷۰۰مکتب تکمیل خواهد شد.

این در حالی است که بسیاری از مکتب‌ها در کشور حتا در کابل، ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در فضای باز درس می‌خوانند.

هم‌رسانی کنید