Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکنجۀ بی‌رحمانۀ یک زن درفاریاب؛ احتمال دارد پاهای این زن قطع شوند

یک زن ۱۷ساله در ولایت فاریاب، می‌گوید که شوهر و خسرش شش ماه اورا شکنجه کردند و حتا بارها بدنش را با سیخ داغ و آب جوش سوختاندند.

این زن که لعل بی بی نام دارد، از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی عدالت می‌خواهد.

لعل بی بی، اکنون در شفاخانه بستر است. او می‌گوید که در حدود یک سال پیش ازدواج کرده‌است: «[شوهرم] با من بد می‌کرد. او مرا می‌بست و سپس لت‌وکوب می‌کرد؛ با مشت و لگد مرا می‌زد، همراه با کیبل می‌زد، سیخ را داغ می‌کرد و به جانم می‌گرفت، با قیچی و با هرچیز مرا می‌زد.»

در همین حال، پدر و مادر لعل بی بی نیز می‌گویند که همسر و پدر همسر لعل بی بی در بیست روز اخیر حتا ناخن‌های اورا کشیده‌اند.

فتح خان، پدر لعل بی بی گفت: «من خبر نبودم و این دختر را حالا به من نشان دادند. به من گفت که دست‌های را بسته کردند و مرا لت‌وکوب کردند؛ دو نفر بودند. از تن او طوری خون می‌رفت که چه بگویم برای تان.»

مریم، مادر لعل بی بی نیز افزود: «گناه نکرده‌است و هر روز اورا لت کوب می‌کرد و ما از همین خاطر اورا فرار دادیم و به شفاخانه آوردیم.»

در همین حال، ماریانوری، رییس امور زنان ولایت فاریاب می‌گوید که زخم‌های بدن لعل بی بی، بو گرفته‌اند و رگ‌های بدن او نیز شاریده‌اند: «داکتران گفتند که شاید پاهای [لعل بی بی] قطع شوند.... اگر پاهایش قطع نشوند، خودش ازبین می‌رود.»

عبدالکریم یورش، سخن‌گوی پولیس فاریاب می‌گوید که خسر لعل بی بی بازداشت شده‌است اما بدلیل این‌که ساحۀ زنده‌گی شوهر لعل بی بی زیر کنترل طالبان است، او هنوز بازداشت نشده‌است.

این رویداد با واکنش کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز روبه‌رو شده‌است. این کمیسیون، این رویداد را تکان دهنده می‌داند.

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «یکی از شدیدترین خشونت‌های سال جاری در برابر زنان می‌تواند محسوب شود. این خانم برعلاوه این‌که با سیخ داغ سوختانده شده، ناخن‌هایش کشیده شده‌است و مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌است.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از آغاز امسال تاکنون نزدیک به پنج‌هزار خشونت در برابر زنان در این نهاد ثبت شده‌اند که در مقایسه به سال گذشته، یک افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهند.

شکنجۀ بی‌رحمانۀ یک زن درفاریاب؛ احتمال دارد پاهای این زن قطع شوند

لعل بی بی، می‌گوید که در شش ماه گذشته همسر و پدر همسرش وی را شب و روز شکنجه می‌کردند و به وی اجازه بیرون شدن از خانه را نمی‌دادند.

تصویر بندانگشتی

یک زن ۱۷ساله در ولایت فاریاب، می‌گوید که شوهر و خسرش شش ماه اورا شکنجه کردند و حتا بارها بدنش را با سیخ داغ و آب جوش سوختاندند.

این زن که لعل بی بی نام دارد، از حکومت و نهادهای عدلی و قضایی عدالت می‌خواهد.

لعل بی بی، اکنون در شفاخانه بستر است. او می‌گوید که در حدود یک سال پیش ازدواج کرده‌است: «[شوهرم] با من بد می‌کرد. او مرا می‌بست و سپس لت‌وکوب می‌کرد؛ با مشت و لگد مرا می‌زد، همراه با کیبل می‌زد، سیخ را داغ می‌کرد و به جانم می‌گرفت، با قیچی و با هرچیز مرا می‌زد.»

در همین حال، پدر و مادر لعل بی بی نیز می‌گویند که همسر و پدر همسر لعل بی بی در بیست روز اخیر حتا ناخن‌های اورا کشیده‌اند.

فتح خان، پدر لعل بی بی گفت: «من خبر نبودم و این دختر را حالا به من نشان دادند. به من گفت که دست‌های را بسته کردند و مرا لت‌وکوب کردند؛ دو نفر بودند. از تن او طوری خون می‌رفت که چه بگویم برای تان.»

مریم، مادر لعل بی بی نیز افزود: «گناه نکرده‌است و هر روز اورا لت کوب می‌کرد و ما از همین خاطر اورا فرار دادیم و به شفاخانه آوردیم.»

در همین حال، ماریانوری، رییس امور زنان ولایت فاریاب می‌گوید که زخم‌های بدن لعل بی بی، بو گرفته‌اند و رگ‌های بدن او نیز شاریده‌اند: «داکتران گفتند که شاید پاهای [لعل بی بی] قطع شوند.... اگر پاهایش قطع نشوند، خودش ازبین می‌رود.»

عبدالکریم یورش، سخن‌گوی پولیس فاریاب می‌گوید که خسر لعل بی بی بازداشت شده‌است اما بدلیل این‌که ساحۀ زنده‌گی شوهر لعل بی بی زیر کنترل طالبان است، او هنوز بازداشت نشده‌است.

این رویداد با واکنش کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز روبه‌رو شده‌است. این کمیسیون، این رویداد را تکان دهنده می‌داند.

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «یکی از شدیدترین خشونت‌های سال جاری در برابر زنان می‌تواند محسوب شود. این خانم برعلاوه این‌که با سیخ داغ سوختانده شده، ناخن‌هایش کشیده شده‌است و مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌است.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از آغاز امسال تاکنون نزدیک به پنج‌هزار خشونت در برابر زنان در این نهاد ثبت شده‌اند که در مقایسه به سال گذشته، یک افزایش هفت درصدی را نشان می‌دهند.

هم‌رسانی کنید