Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زیانمند‌ شدن کشاورزی در شمال کابل در اثر بارش بی‌پیشینۀ ژاله

بارش بی‌‎پیشینه و سنگین ژاله در چند روز اخیر در ولسوالی‌های شمال کابل، زیان‌های بزرگی به کشاوری به ویژه باغ‌های انگور در این بخش‌ها وارد کرده‌است.

از این میان، کشاورزان در ولسوالی فرزه در شمال کابل، می‌گویند که بارش ژاله‌های اخیر، تمام حاصلات شان را نابود ساخته‌است.

گل محمد، یکی از کشاورزان ولسوالی فرزه کابل، می‌گوید که ریزش ژاله به این پیمانه و زیان‌های برخاسته از آن بی‌پیشنه بوده‌است: «من این رقم ژاله را ندیدم، مثلی‌که دیروز دیدیم و حاصلات ما را برهم زده.»

بلبل شاه، باشندۀ ولسوالی فرزه نیز گفت: «نه سیب، نه انگور، هیچ چیز نمانده. چهارمغز و حتا انار را آسیب زده.»

زنده‌گی بسیاری از باشنده‌گان ولسوالی فرزه، همانند ولسوالی‌های دیگر در این بخش پایتخت وابسته به باغداری است.

سید محمد، باشندۀ ولسوالی فرزه بیان داشت: «حکومت باید کمک کند تا کشاورزان زمستان شان را خوب بگذرانند.»

محمد ظریف راشد، ولسوال فرزه نیز افزود: «متأسفانه به هر مرجعی که ما تماس گرفتیم، گفتند که ما هیئت خودرا روان می‌کنیم که بیاد سروی کند – اما تاکنون از هیچ ارگانی هیئتی تشریف نیاورده.»

اداره هواشناسی، هشدار داده‌است که به علت تغییرات اقلیمی، در سه ماه پیش‌رو ولایت‌های مرکزی و شرقی کشور گواه بارنده‌گی های بیشتر و سرازیرشدن سیلاب‌های نیرومند خواهند بود.

سید رضا موسوی، رییس اداره هواشناسی دراین باره به طلوع‌نیوز گفت: «پیش‌گویی‌هایی که فصلی نشان می‌دهد با درنظر داشت مادل‌ها و نقشه‌های هواشناسی، می‌توانیم بگویم که مقدار بارنده‌گی‌ها در سه ماه آینده – اکتوبر، نوامبر، دسامبر – نورمال و حتا بالاتر از نورمال در بسیاری از مناطق افغانستان به خصوص مناطق مرکزی افغانستان و شرق افغانستان خواهد بود.»

از سویی دیگر، از باریدن تا به ۷۵سانتی متر برف در سالنگ‌ها نیز گزارش شده‌است -برف‌باری‌‌هایی‌که در برابر رفت‌وآمد مردم در این شاهراه دشوارهای را پدید آورده‌است.

زیانمند‌ شدن کشاورزی در شمال کابل در اثر بارش بی‌پیشینۀ ژاله

اداره هواشناسی، هشدار داده که به علت تغییرات اقلیمی، در سه ماه پیش‌رو ولایت‌های مرکزی و شرقی کشور گواه بارنده‌گی های بیشتر خواهند بود.

تصویر بندانگشتی

بارش بی‌‎پیشینه و سنگین ژاله در چند روز اخیر در ولسوالی‌های شمال کابل، زیان‌های بزرگی به کشاوری به ویژه باغ‌های انگور در این بخش‌ها وارد کرده‌است.

از این میان، کشاورزان در ولسوالی فرزه در شمال کابل، می‌گویند که بارش ژاله‌های اخیر، تمام حاصلات شان را نابود ساخته‌است.

گل محمد، یکی از کشاورزان ولسوالی فرزه کابل، می‌گوید که ریزش ژاله به این پیمانه و زیان‌های برخاسته از آن بی‌پیشنه بوده‌است: «من این رقم ژاله را ندیدم، مثلی‌که دیروز دیدیم و حاصلات ما را برهم زده.»

بلبل شاه، باشندۀ ولسوالی فرزه نیز گفت: «نه سیب، نه انگور، هیچ چیز نمانده. چهارمغز و حتا انار را آسیب زده.»

زنده‌گی بسیاری از باشنده‌گان ولسوالی فرزه، همانند ولسوالی‌های دیگر در این بخش پایتخت وابسته به باغداری است.

سید محمد، باشندۀ ولسوالی فرزه بیان داشت: «حکومت باید کمک کند تا کشاورزان زمستان شان را خوب بگذرانند.»

محمد ظریف راشد، ولسوال فرزه نیز افزود: «متأسفانه به هر مرجعی که ما تماس گرفتیم، گفتند که ما هیئت خودرا روان می‌کنیم که بیاد سروی کند – اما تاکنون از هیچ ارگانی هیئتی تشریف نیاورده.»

اداره هواشناسی، هشدار داده‌است که به علت تغییرات اقلیمی، در سه ماه پیش‌رو ولایت‌های مرکزی و شرقی کشور گواه بارنده‌گی های بیشتر و سرازیرشدن سیلاب‌های نیرومند خواهند بود.

سید رضا موسوی، رییس اداره هواشناسی دراین باره به طلوع‌نیوز گفت: «پیش‌گویی‌هایی که فصلی نشان می‌دهد با درنظر داشت مادل‌ها و نقشه‌های هواشناسی، می‌توانیم بگویم که مقدار بارنده‌گی‌ها در سه ماه آینده – اکتوبر، نوامبر، دسامبر – نورمال و حتا بالاتر از نورمال در بسیاری از مناطق افغانستان به خصوص مناطق مرکزی افغانستان و شرق افغانستان خواهد بود.»

از سویی دیگر، از باریدن تا به ۷۵سانتی متر برف در سالنگ‌ها نیز گزارش شده‌است -برف‌باری‌‌هایی‌که در برابر رفت‌وآمد مردم در این شاهراه دشوارهای را پدید آورده‌است.

هم‌رسانی کنید